szkoła unit 5

 0    123 flashcards    klaudialewinska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
projektowanie i technika
start learning
Design and technology
inżynier
start learning
an engineer
angielski
start learning
English
geografia
start learning
Geography
prawo
start learning
law
matematyka
start learning
Maths
medycyna
start learning
medicine
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
czytanie
start learning
reading
nauki ścisłe
start learning
science
pisanie
start learning
writing
egzamin kończący
start learning
e levels
umiejętność
start learning
ability
uczęszczać do szkoły
start learning
to attend school
prześladować
start learning
bully
stołówka
start learning
a canteen
kolega z klasy
start learning
a classmate
sala lekcyjna
start learning
classroom
obowiązkowy
start learning
compulsory
wymagający
start learning
demanding
dyscyplina
start learning
discipline
uczyć się przedmiotu
start learning
do the subject
przystąpić do egzaminu
start learning
to take an examination
zrezygnować z nauki przedmiotu
start learning
drop a subject
edukować
start learning
to educate
edukacja
start learning
education
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
olać egzamin
start learning
fail an exam
szkolna wycieczka
start learning
field trip
ocena
start learning
mark
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
przerwać naukę w szkole
start learning
leave school
czytać i pisać
start learning
literate
opuszczać lekcje
start learning
to miss lessons
zdać egzamin
start learning
pass exam
boisko szkolne
start learning
a playground
powtarzać
start learning
revise
powtórka materiału
start learning
revision
harmonogram
start learning
schedule
brama szkolna
start learning
school gate
mundurk szkolny
start learning
school uniform
nauka
start learning
schoolwork
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła tylko dla dziewczyn
start learning
single-sex school
przedmiot
start learning
a subject
zrobić sobie przerwę
start learning
take a break
plan lekcji
start learning
timetable
akademicki
start learning
academic
akademia
start learning
Academy
ubiegać się o
start learning
to apply for
dyplom
start learning
diploma
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
rok przerwy przed rozpoczęciem studiów
start learning
gap year
czesne
start learning
tuition fee
dostać pracę
start learning
get a job
odnieść z czegoś dużą korzyść
start learning
get a lot of sth
dostać miejsce na uczelni
start learning
get a place at the university
dostać odpowiedź
start learning
get a reply
zrobić sobie tatuaż
start learning
get a tattoo
poczuć się lepiej
start learning
get better
zmarznać
start learning
get cold
ściemniać się
start learning
get dark
dostawać dobre oceny
start learning
get good marks
wrócić do domu
start learning
get home
zachorować
start learning
get ill
wpaść w kłopoty
start learning
get into trouble
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
robi się późno
start learning
get late
zdenerwować się
start learning
get nervous
mieć dobre stosunki z
start learning
get on with
wyjść z
start learning
get out of
pozbyć się czegoś
start learning
get rid of something
dotrzeć na miejsce
start learning
to get there
zmęczyć sie
start learning
get tired
dotrzeć do szkoły
start learning
get to school
dotrzeć na stację
start learning
get to the station
dotrzeć do pracy
start learning
get to work
wstawać
start learning
to get up
środowisko
start learning
background
przyjaźnić się z
start learning
by friendly with
żaluzje
start learning
Blinds
carry on
start learning
kontynuować
zrelaksować się
start learning
chill out
kolekcja
start learning
collection
zbierać
start learning
collect
społeczność
start learning
community
rywalizować z
start learning
to compete against
warunki
start learning
conditions
zdecydować
start learning
decide
decyzje
start learning
decisions
darowizna
start learning
donation
podarować
start learning
donate
zmęczyć
start learning
exhaust
zmęczenie
start learning
exhaustion
wyjaśnienie
start learning
explanation
wyjaśnić
start learning
to explain
elastyczny
start learning
flexible
podążać za swoimi zainteresowananiami
start learning
follow your interests
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
dobrze się bawić
start learning
to have a good time
inwestować
start learning
to invest
izolacja
start learning
isolation
izolować
start learning
to isolate
dotrzymać obietnicy
start learning
keep a promise
spotkać się z
start learning
meet up with
sama/sam
start learning
on your own
zapewnić
start learning
provide
dostarczanie
start learning
provision
założyć, włożyć
start learning
put on
osiągnąć, dotrzeć na
start learning
reach
zrelaksować się
start learning
relax
istotny, użyteczny
start learning
relevant
odległy
start learning
remote
sztywny, ścisły
start learning
rigid
zadrapać
start learning
scrape
przypadkiem trafić do
start learning
steumble intro
szczyt
start learning
summit
karta magnetyczna
start learning
swipe card
nie przemęczać się
start learning
take it easy
zdjąć
start learning
take off
niezagracony
start learning
uncluttered
strata czasu
start learning
waste of time

You must sign in to write a comment