SZKOŁA (UNIT 3)

 0    202 flashcards    weronikazadlo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
boarding school
start learning
szkoła z internatem
college
start learning
szkoła pomaturalna, kolegium, uniwersytet
independent school
start learning
szkoła niepubliczna
nursery school (BrE)/kindergarten (AmE)
start learning
przedszkole
primary school
start learning
primary school in English
szkoła podstawowa
public school (BrE)/private school (BrE, AmE)
start learning
szkoła prywatna
secondary school (BrE)/junior high school/middle school/(senior) high school (AmE)
start learning
gimnazjum, szkoła średnia
state school (BrE)/public school (AmE)
start learning
szkoła publiczna
vocational school
start learning
szkoła zawodowa
academic year
start learning
rok akademicki
apply to university
start learning
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
attend lectures
start learning
uczęszczać na wykłady
(BA) disseration
start learning
praca licencjacka
BA (Bachelor of Arts)
start learning
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
BEd (Bachelor of Education)
start learning
licencjat w dziedzinie pedagogiki
BS (Bachelor of Science)
start learning
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
campus
start learning
kampus uniwersytecki
dean
start learning
dziekan
do/get a degree
start learning
uzyskać stopień naukowy
dorm/halls
start learning
akademik
get a scholarship/grant
start learning
dostać stypendium
get into university
start learning
dostać się na uniwersytet
graduate
start learning
absolwent/absolwentka
graduate
start learning
ukończyć studia
lecturer
start learning
wykładowca
MA (Master of Arts)
start learning
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
MEd (Master of Education)
start learning
magister w dziedzinie pedagogiki
MSc (Master of Science)
start learning
magister w dziedzinie nauk ścisłych
PhD (Doctor of Philosophy)
start learning
doktor, doktorat
postgraduate course
start learning
studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
research paper
start learning
publikacja naukowa
sabbatical (leave)
start learning
urlop naukowy
seminar
start learning
seminarium naukowe
term paper
start learning
praca semestralna
thesis
start learning
praca magisterska/doktorska
tuition/university fees
start learning
czesne
tutorial
start learning
konsultacje, seminarium
undergraduate
start learning
student pierwszych trzech lat (przed uzyskaniem licencjatu)
workshop
start learning
warsztaty, zajęcia praktyczne
Humanities
start learning
nauki humanistyczne
Law
start learning
Prawo
Linguistics
start learning
językoznastwo
Psychology
start learning
psychologia
Social Science
start learning
nauki społeczne
Sociology
start learning
socjologia
certificate
start learning
certyfikat, świadectwo
compulsory
start learning
obowiązkowy
deputy head (BrE)/assistant principal (AmE)
start learning
wicedyrektor/wicedyrektorka
enrol on a course
start learning
zapisać się na kurs
extra-curricular activities
start learning
zajęcia pozalekcyjne
follow the curriculum
start learning
realizować program nauczania
form teacher
start learning
wychowawca/wychowawczyni
head teacher/principal (AmE)/headmaster/headmistress
start learning
dyrektor/dyrektorka
mixed-ability class
start learning
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
optional
start learning
nieobowiązkowy
schoolchild
start learning
uczeń/uczennica
school fees
start learning
czesne
school year
start learning
rok szkolny
state education
start learning
szkolnictwo publiczne
syllabus/curriculum
start learning
program nauczania
teaching staff
start learning
grono pedagogiczne
term
start learning
semestr
timetable
start learning
plan lekcji
backpack
start learning
plecak
compass/compasses
start learning
cyrkiel
file/ring binder
start learning
segregator
folder
start learning
teczka
fountain pen
start learning
pióro wieczne
highlighter
start learning
zakreślacz
hole punch
start learning
dziurkacz
notepad
start learning
notatnik
notebook/exercise book
start learning
zeszyt
paperclip
start learning
spinacz do papieru
pencil sharpener
start learning
temperówka
rubber
start learning
gumka do mazania
set square
start learning
ekierka
stapler
start learning
zszywacz
whiteboard
start learning
tablice (biała)
whiteboard marker
start learning
pisak do tablic
analyse
start learning
analizować
Chemistry
start learning
chemia
Economics
start learning
ekonomia
English Literature
start learning
literatura angielska, język angielski
essay
start learning
wypracowanie
Geography
start learning
geografia
graph
start learning
wykres
History
start learning
historia
interpretation
start learning
interpretacja
Maths
start learning
matematyka
paper/electronic textbook
start learning
podręcznik w wersji papierowej/elektronicznej
run/carry out experiments
start learning
przeprowadzać eksperymenty
Science
start learning
przedmioty ścisłe
solve quadratic equations
start learning
rozwiązywać równania kwadratowe
source texts
start learning
teksty źródłowe
take notes
start learning
robić notatki
test tube
start learning
probówka
write up an experiment
start learning
opisać doświadczenie
abilities
start learning
zdolności
academic results/achievements
start learning
wyniki w nauce
academic standards
start learning
poziom nauczania
all-around development
start learning
wszechstronny rozwój
attend school
start learning
chodzić do szkoły
average
start learning
przeciętny
bookworm
start learning
mól książkowy
brainstorm
start learning
burza mózgów
creativity
start learning
kreatywność
distinguished
start learning
wybitny, znakomity
excel at sth
start learning
celować w czymś
gifted/talented
start learning
uzdolniony
give feedback on/go over/discuss homework
start learning
omawiać pracę domową
homeschooling
start learning
nauczanie domowe
know-it-all
start learning
mądrala
learning difficulties
start learning
trudności w uczeniu się
make progress
start learning
robić postępy
memorise/learn by heart
start learning
uczyć się na pamięć
outstanding grades
start learning
znakomite oceny
pay attention (to)
start learning
uważać, słuchać uważnie (kogoś/czegoś)
set targets
start learning
wyznaczać cele
skills
start learning
umiejętności
swot
start learning
kujon
take the register/take attendance
start learning
sprawdzać listę obecności
teamwork
start learning
praca zespołowa
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)
start learning
ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)
be off chool
start learning
nie chodzić do szkoły (np. z powodu choroby)
bully
start learning
prześladowca
bully
start learning
prześladować (w szkole)
bullying
start learning
prześladowanie
CCTV camera
start learning
kamera monitoringu
cheat
start learning
oszukiwać, ściągać
copy (from sb)
start learning
ściągać, spisywać (od kogoś)
crib notes/cheat notes
start learning
ściągi
do well/badly at school/in exams
start learning
mieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach
dyslexia
start learning
dysleksja
dyslexic
start learning
dyslektyczny
expel sb/throw sb out (from school)
start learning
wydalić kogoś (ze szkoły)
expulsion
start learning
wydalenie
fail to achieve sth
start learning
nie osiągnąć czegoś
failure
start learning
niepowodzenie
get poor results
start learning
mieć słabe wyniki
have a hard time
start learning
mieć problemy/trudności
hopeless at (Maths)
start learning
beznadziejny z (matmy)
individual approach
start learning
indywidualne podejście
misbehave
start learning
źle się zachowywać
offence
start learning
przewinienie
overcome problems
start learning
pokonywać problemy
remedial classes
start learning
zajęcia wyrównawcze
skip lessons/classes/school
start learning
chodzić na wagary
special educational needs
start learning
specjalne potrzeby edukacyjne
support
start learning
wsparcie
weaker areas
start learning
słabe punkty
A-levels
start learning
brytyjski odpowiednik matury
assessment
start learning
ocena, ocenianie
entrance exam
start learning
egzamin wstępny
exam paper
start learning
arkusz egzaminacyjny
exam results
start learning
wyniki egzaminu
examination rules
start learning
zasady zdawania egzaminu
external/internal exam
start learning
egzamin zewnętrzny/wewnętrzny
fail a test/an exam
start learning
nie zdać testu/egzaminu
flunk an exam (informal)
start learning
oblać egzamin
GCSEs
start learning
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
grade
start learning
stopień, ocena
grade point average
start learning
średnia ocen
mark
start learning
ocena, stopień wyrażony w punktach
mark
start learning
sprawdzić, oceniać
mock exam
start learning
egzamin próbny
online report
start learning
dzienniczek internetowy
pass a test/an exam
start learning
zdać test/egzamin
past papers
start learning
arkusze
resit/retake an exam
start learning
zdawać egzamin ponownie
school-leaving exam
start learning
egzamin po ukończeniu nauki w szkole
school report
start learning
świadectwo szkolne
score/get 100 points
start learning
otrzymać 100 punktów
set an exam
start learning
przygotować egzamin
sit/take an exam
start learning
podejść do egzaminu
take a test
start learning
pisać sprawdzian
afterschool club
start learning
świetlica pozalekcyjna
attend a course
start learning
chodzić na kurs
be/become a member
start learning
być/zostać członkiem
develop artistically
start learning
rozwijać zdolności artystyczne
develop leadership/interpersonal skills
start learning
rozwijać umiejętności przywódcze/interpersonalne
first aid training
start learning
kurs pierwszej pomocy
join a club/the gym
start learning
zapisać się do klubu/na siłownię
participate in
start learning
brać udział w
school choir
start learning
chór szkolny
school orchestra
start learning
orkiestra szkolna
society
start learning
towarzystwo, stowarzyszenie
sports/drama/chess/photography club
start learning
kółko sportowe/teatralne/szachowe/fotograficzne
voluntary
start learning
dobrowolny
be off school
start learning
być nieobecnym w szkole
catch up with (the rest of the class)
start learning
dogonić (resztę klasy)
drop out of school
start learning
rzucić szkołę
fall behind with school work
start learning
mieć zaległości w nauce
get down to work
start learning
zebrać się do pracy
hand in (homework/an essay)
start learning
oddać (pracę domową/wypracowanie)
note down
start learning
zapisać, zanotować
take in (information)
start learning
przyswajać (informacje)
turn up late
start learning
spóźnić się
a piece of cake
start learning
łatwizna, pestka
burn the midnight oil
start learning
pracować do późna w nocy
feel out of your depth
start learning
całkowicie się pogubić
know sth inside out
start learning
znać coś na wylot
pass (an exam) with flying colours
start learning
zdać (egzamin) śpiewająco

You must sign in to write a comment