szkoła (korki)

 0    76 flashcards    black_kitsune
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkoła z internatem
start learning
boarding school
szkoła pomaturalna, kolegium
start learning
college
szkoła niepubliczna
start learning
independent school
przedszkole (2)
start learning
nursery school / kindergarten
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła prywatna (2)
start learning
public school / private school
gimnazjum, szkoła średnia (4)
start learning
junior high school / secondary school / middle school / (senior) high school
szkoła publiczna (2)
start learning
public school / state school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
rok akademicki
start learning
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
start learning
apply to university
uczęszczać na wykłady
start learning
attend lectures
praca licencjacka
start learning
(BA) dissertation
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
BA (Bachelor of Arts)
licencjat w dziedzinie pedagogiki
start learning
BEd (Bachelor of Education)
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
start learning
BSc (Bachelor of Science)
kampus uniwersytecki
start learning
campus
dziekan
start learning
dean
uzyskać stopień naukowy (2)
start learning
do/get a degree
akademik (2)
start learning
dorm / halls
dostać stypendium (2)
start learning
get a scholarship/grant
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
absolwent
start learning
graduate
ukończyć studia
start learning
graduate
wykładowca
start learning
lecturer
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
MA (Master of Arts)
magister w dziedzinie pedagogiki
start learning
MEd (Master of Education)
magister w dziedzinie nauk ścisłych
start learning
MSc (Master of Science)
doktor, doktorat
start learning
PhD (Doctor of Philosophy)
studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
start learning
postgraduate course
publikacja naukowa
start learning
research paper
urlop naukowy
start learning
sabbatical (leave)
seminarium naukowe
start learning
seminar
praca semestralna
start learning
term paper
praca magisterska / doktorska
start learning
thesis
czesne (2)
start learning
tuition / university fees
konsultacje, seminarium
start learning
tutorial
student pierwszych trzech lat (przed uzyskaniem licencjatu)
start learning
undergraduate
warsztaty, zajęcia praktyczne
start learning
workshop
nauki humanistyczne
start learning
Humanities
prawo
start learning
Law
językoznawstwo
start learning
Linguistics
psychologia
start learning
Psychology
nauki społeczne
start learning
Social Sciences
socjologia
start learning
Sociology
certyfikat, świadectwo
start learning
certificate
obowiązkowy
start learning
compulsory
wicedyrektor (2)
start learning
deputy head (BrE) / assistant principal (AmE)
zapisać się na kurs
start learning
enrol on a course
zajęcia dodatkowe, zajęcia pozalekcyjne
start learning
extra-curricular activities
realizować program nauczania
start learning
follow the curriculum
wychowawca
start learning
form teacher
dyrektor (3)
start learning
head teacher / principal (AmE) / headmaster
dyrektorka
start learning
headmistress
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
start learning
mixed-ability class
nieobowiązkowy
start learning
optional
uczeń
start learning
schoolchild
czesne
start learning
school fees
rok szkolny
start learning
school year
szkolnictwo publiczne
start learning
state education
program nauczania (2)
start learning
syllabus / curriculum
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
plecak
start learning
backpack
cyrkiel
start learning
compass
segregator (2)
start learning
file binder / ring binder
teczka
start learning
folder
pióro wieczne
start learning
fountain pen
zakreślacz
start learning
highlighter
dziurkacz
start learning
hole punch
notatnik
start learning
notepad
zeszyt (2)
start learning
notebook, exercise book
spinacz do papieru
start learning
paperclip
temperówka
start learning
pencil sharpener
gumka
start learning
rubber

You must sign in to write a comment