Świat przyrody

 0    127 flashcards    karolinaraczynska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szczekać
start learning
bark
gryźć
start learning
bite
brzęczeć
start learning
buzz
karmić
start learning
feed
miauczeć
start learning
miaow
ryczeć
start learning
roar
podrapać
start learning
scratch
hodować zwierzęta
start learning
breed animals
trenować psa
start learning
train a dog
zniszczenie
start learning
destruction
susza
start learning
drought
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
głód
start learning
famine
pożar
start learning
fire
powódź
start learning
flood
huragan
start learning
hurricane
klęska żywiołowa
start learning
natural disaster
tornado
start learning
tornado
tsunami
start learning
tsunami
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
wulkan
start learning
volcano
zniszczyć
start learning
destroy
wybuchnąć
start learning
erupt
zalać
start learning
flood
grzechotać
start learning
rattle
zatrząść się
start learning
shake
umierać z głodu
start learning
starve
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
aerozol
start learning
aerosol
atmosfera
start learning
atmosphere
ulegający biodegradacji
start learning
biodegradable
spaliny
start learning
car exhaust fumes
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
zmiana klimatu
start learning
climate change
węgiel
start learning
coal
ochrona przyrody
start learning
conservation
konsumpcjonizm
start learning
consumerism
konsumpcja
start learning
consumption
wylesienie
start learning
deforestation
jednorazowego użytku
start learning
Disposable
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
energooszczędny
start learning
energy-saving
środowisko naturalne
start learning
environment
dotyczący środowiska
start learning
environmental
ekolog
start learning
environmentalist
wymarły
start learning
extinct
wyginięcie
start learning
extinction
spadek temperatury
start learning
fall in temperature
globalne ocieplenie
start learning
global warming
grawitacja
start learning
gravity
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
siedlisko
start learning
habitat
gorąco
start learning
heat
przemysł
start learning
industry
wysypisko śmieci
start learning
dump
przemysł
start learning
industry
ołow
start learning
lead
śmieci
start learning
litter
zasoby naturalne
start learning
natural resources
wyciek ropy
start learning
oil spill
organiczny
start learning
organic
nadmierny połów ryb
start learning
overfishing
przeludnienie
start learning
overpopulation
powłoka ozonowa
start learning
ozone layer
bezpieczny dla powłoki ozonowej
start learning
ozone-friendly
benzyna
start learning
petrol
podbiegunowa czapa lodowa
start learning
polar ice cap
zanieczyszczenie
start learning
pollution
gatunki chronione
start learning
protected species
las deszczowy
start learning
rain forest
recykling
start learning
recycling
wzrost temperatury
start learning
rise in temperature
smog
start learning
smog
para
start learning
steam
nienaruszajàcy równowagi ekologicznej
start learning
sustainable
pływowy
start learning
tidal
przypływ
start learning
tide
promieniowanie ultrafioletowe
start learning
ultra-violet rediation
odpadki
start learning
waste
dzika przyroda
start learning
wildlife
wchłaniać
start learning
absorb
palić
start learning
burn
umożliwiać
start learning
enable
wytwarzać
start learning
generate
topnieć
start learning
melt
zanieczyścić
start learning
pollute
chronić
start learning
protect
ponownie przetwarzać
start learning
recycle
oszczędzać
start learning
save
podtrzymywać
start learning
sustain
czysta energia elektryczna
start learning
clean electricity
energia
start learning
energy
paliwo
start learning
fuel
energia elektryczna z hydroelektrowni
start learning
hydroelectricity
gaz ziemny
start learning
natural gas
ropa naftowa
start learning
oil
energia
start learning
power
elektrownia
start learning
power station
bateria słoneczna
start learning
solar battery
farma wiatrowa
start learning
wind farm
turbina wiatrowa
start learning
wind turbine
kometa
start learning
comet
meteor
start learning
meteor
planeta
start learning
planet
satelita
start learning
satellite
wszechświat
start learning
universe
wymierać
start learning
become extinct
palić śmieci
start learning
burn rubbish
wycinać lasy
start learning
cut down forests
niszczyć środowisko
start learning
damage the environment
niszczyć zasoby
start learning
destroy resources
przyjazny dla środowiska
start learning
environmentally friendly
produkty ekologiczne
start learning
envieonmentally friendly products
wytwarzac dwutlenek węgla
start learning
generate CO2
szkodzić środowisku
start learning
harm the environment
szkodliwy dla środowiska
start learning
harmful to the environment
sprzątać śmieci
start learning
pick up litter
wskazywać coś
start learning
point sth out
chronić środowisko naturalne
start learning
protect the environment
chronić dziką przyrode
start learning
protect wildlife
oszczędzać energię
start learning
save energy
oszczędzać wode
start learning
save water
sortowania śmieci
start learning
sort rubbish
wyrzucić coś
start learning
throw sth out
wyłączyć światło
start learning
turn off the light
marnować energię
start learning
waste energy
marnować zasoby
start learning
waste resources

You must sign in to write a comment