Świat przyrody B2 Longman cz.5

 0    50 flashcards    Toivoa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
gaz cieplarniany
start learning
greenhouse gas
szkodliwy dla środowiska
start learning
harmful to the environment
wpływać negatywnie
start learning
have a negative impact
polować
start learning
to hunt
szkody nie do naprawienia
start learning
irreparable damage
wysypisko śmieci
start learning
landfill
wycinac lasy deszczowy
start learning
log rainforests
topnienie lodowców
start learning
melting of glaciers
wyciek ropy
start learning
oil spill
przeludnienie
start learning
overpopulation
zanieczyszczenie środowiska
start learning
pollution
erozja gleby
start learning
soil erosion
zagrożenie
start learning
threat
odpady (toksyczne)
start learning
(toxic) waste
marnować surowce naturalne
start learning
waste natural resources
ulegający biodegradacji
start learning
biodegradable
wprowadzić bardziej surową kontrolę czegoś
start learning
bring sth under stricter control
niewydzielający dwutlenku węgla
start learning
carbon neutral
oszczędzać wodę i energię
start learning
conserve water and energy
zużywać (czegoś) mniej
start learning
consume less
pas dla rowerów
start learning
cycle lane
ścieżka dla rowerów
start learning
cycle path
zlikwidować coś
start learning
do away with sth
przyjazny dla środowiska
start learning
eco-friendly / environmentally friendly
działacz ekologiczny
start learning
ecological activitist
oświetlenie energooszczędne
start learning
energy-saving lighting
stabilność ekologiczna, zrównoważony rozwój
start learning
environmental sustainability
wytwarzać mniej zanieczyszczeń
start learning
generate less pollution
produkty ekologiczne
start learning
green products
żywność produkowana lokalnie
start learning
locally grown food
obniżyć emisję dwutlenku węgla
start learning
lower / reduce CO2 emissions
zminimalizować swój wpływ na środowisko
start learning
minimise one's impact on the environment
żywność ekologiczna
start learning
organic food
stopniowo coś eliminować z użycia
start learning
phase sth out
sadzić drzewa
start learning
plant trees
ponownie przetwarzać
start learning
recycle
recykling
start learning
recycling
przywrócić naturalną równowagę
start learning
redress the natural balance
zmniejszać zagęszczenie ruchu
start learning
reduce traffic congestion
sortować odpady
start learning
sort rubbish
korzystać z transportu publicznego
start learning
use public transport
rezerwat przyrody
start learning
wildlife reserve / sanctuary
asteroida
start learning
asteroid / planetoid
kometa
start learning
a comet
gwiazdozbiór
start learning
constellation
pył
start learning
dust
promieniowanie elektormagnetyczne
start learning
electromagnetic radiation
równonoc
start learning
equinox
przypływ / odpływ
start learning
high / low tide

You must sign in to write a comment