sustainable cities

 0    26 flashcards    xdexterx
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nagradzać
start learning
reward
wprowadzić
start learning
implement
nienaruszający równowagi ekologicznej
start learning
sustainable
miasto
start learning
miasto in English
municipality
przygasać
start learning
dim
niskie natężenie ruchu
start learning
flow rate of vehicles
ogrzewanie pochodzi głównie ze źródeł energii odnawialnej
start learning
heating system is powered mainly by renewable energy
rocznie
start learning
annually
być chwalonym za
start learning
be praised for
nienaruszenie równowagi ekologicznej
start learning
sustainability
wysiłek
start learning
effort
sieć parków
start learning
network of parks
gorliwie, skwapliwie
start learning
eagerly
urzędnicy miejscy
start learning
city ​​officials
wymyślić innowacyjny program
start learning
come up with an innovative program
wymienić coś na coś
start learning
exchange sth for sth
spisywać się dobrze
start learning
perform well
nadający się do mieszkania
start learning
livable city
dzięki czemuś
start learning
thanks to sth
ścieżki rowerowe
start learning
bike lanes
polegać
start learning
rely on
w dużej mierze
start learning
largely
powszechne użycie
start learning
widespread use
wyprzedzać
start learning
outrace
nie udało im się wprowadzić równie efektywnych rozwiązań
start learning
they failed to introduce equally effective solutions
dostosować się/przestrzegać
start learning
conform to

You must sign in to write a comment