Supply Chain

 0    43 flashcards    mkozera411
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
łańcuch dostaw
start learning
supply chain
założyć
start learning
to set up
produkować
start learning
to manufacture
detalista
start learning
retailer
na całym świecie
start learning
worldwide
dookoła świata
start learning
around the world
główny zakład produkcyjny
start learning
main manufacturing plant
centrum dystrybucyjne
start learning
distribution center
sprostać oczekiwaniom klientów
start learning
to meet the expectations of customers
być bardziej konkurencyjnym
start learning
to be more competitive
strategia łańcucha dostaw
start learning
supply chain strategy
szybka odpowiedź z rynku, szybka odpowiedź
start learning
quick response
produkować (2)
start learning
to produce
dostarczać
start learning
to deliver
konsumować, kupować
start learning
to consume
wdrażać
start learning
to implement
system gromadzenia informacji
start learning
information gathering system
zbierać informacje
start learning
to collect information
umożliwić komuś zrobienie czegoś
start learning
to enable somebody to do sth
popyt na rynku
start learning
market demand
obciążony wysokim ryzykiem
start learning
risky
zmienny
start learning
changeable
odpowiadać na coś, reagować na coś
start learning
to respond to sth
potrzeby konsumentów
start learning
consumer needs
na rynku
start learning
on the market
niezwykle skuteczny
start learning
incredibly successful
punkt sprzedaży
start learning
point of sale
skaner kodów kreskowych
start learning
bar code scanner
proces produkcji
start learning
manufacturing process
być zarządzanym
start learning
to be managed
w czasie rzeczywistym
start learning
real-time
cieszyć się dużym popytem
start learning
to be in demand
ograniczać, zmniejszać
start learning
to reduce
straty (materiałowe)
start learning
wastage
przestarzały zapas
start learning
obsolete inventory
unikać
start learning
to avoid
osiągać
start learning
to achieve
hurtownik
start learning
wholesaler
przynosić korzyści
start learning
to bring benefits
oszczędność, cięcie kosztów
start learning
cost savings
lepsza obsługa klienta
start learning
better customer services
zwiększona sprzedaż
start learning
increased sales
większe zadowolenie klientów
start learning
higher customer satisfaction

You must sign in to write a comment