STRONA 6 SEASON FIRST

 0    111 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
He was wounded in the leg.
start learning
On był ranny w nogę.
I wrapped my scarf around my neck.
start learning
Owinołem mój szalik wokół szyi.
You don’t know, what you should write.
start learning
Nie wiesz, co powinieneś napisać.
They have the wrong number.
start learning
Oni mają zły numer.
Could I leave a message for him?
start learning
Czy mógłbym zostawić wiadomość dla niego?
She can sleep on the couch.
start learning
Ona może spać na kanapie.
We wish the rain would stop for a moment.
start learning
My życzymy aby deszcz zatrzyma się na chwilę.
They’re at home.
start learning
Oni są w domu.
He appeared out of nowhere.
start learning
On pojawił się znikąd.
She sat down on the chair.
start learning
Ona usiadła na krześle.
I am not at the moment.
start learning
Nie jestem w tej chwili. nie ma mnie w tej chwili
They sat on the couch and waited.
start learning
Oni siedzieli na kanapie i czekali.
Will she help me move the wardrobe?
start learning
Czy ona mi pomoże przestawić szafę?
To open the container, pull the string.
start learning
Aby otworzyć pojemnik, pociągnij za sznurek.
I’d like to speak to Kate.
start learning
Chciałbym rozmawiać z Kate.
Can we make a phone, please?
start learning
Czy możemy wykonać telefon, prosimy?
She entered the room.
start learning
Ona weszła do pokoju.
They can’t enter the building without a pass.
start learning
Oni nie mogą wejść do budynku bez przepustki.
He’s never seen such a huge car.
start learning
On nigdy nie widział tak dużego samochodu.
You haven’t worried about such things before.
start learning
Ty nie martwiłeś sie o takie rzeczy przedtem.
Should they risk entering the cave?
start learning
Czy oni powinni ryzykować wejściem do jaskini?
I used to know all the neighbours by name.
start learning
Znałem wszystkich sąsiadów według nazwisk
She was sitting on a stool.
start learning
Ona siedziała na stołku.
Was she and he at the party together?
start learning
Czy ona i on byli razem na imprezie?
I fell over while dancing.
start learning
Upadłem podczas tańca.
What a spectacular jump!
start learning
Co za spektakularny skok!
Could you stop here, please?
start learning
Czy możesz sie tutaj zatrzymać, proszę?
The photographer took hundreds of pictures.
start learning
Fotograf zrobił setki zdjęć.
They sat on a cushion.
start learning
Oni usiedli na poduszce.
The mirror was shaped in oval.
start learning
Lustro było w kształcie owalu.
He needs a piece of string to secure this box.
start learning
On potrzebuje kawałek sznurka, aby zabezpieczyć to pudełko.
Lift me up one more time.
start learning
Podnieś mnie jeszcze raz.
You’ve noticed some movements in the garden.
start learning
Zauważyłeś jakieś ruchy w ogrodzie.
Was she happy?
start learning
Czy była ona szczęśliwa?
I hope, I find out where we put all our Christmas decorations.
start learning
Mam nadzieję, że dowiem się, gdzie umieścić wszystkie nasze ozdoby świąteczne.
He took his children for a walk.
start learning
On wziął swoje dzieci na spacer.
We took a step back.
start learning
My wzięliśmy krok do tyłu
They found it one day jammed at the back of drawer.
start learning
Oni znaleźli to jedngo dnia zaciente w tylnej części szuflady.
We opened the chest of drawers.
start learning
My otworzyliśmy komode.
I stood up and closed the window.
start learning
Wstałem i zamknął okno.
She dropped the bag inside and shut the drawer.
start learning
Rzuciła torbę do środka i zamknąła szufladę.
Were they satisfied with the score?
start learning
Czy oni byli zadowoleni z wyniku?
Tie the key to a string and put it around your neck.
start learning
Zawiąż klucz do łańcucha i umieść go na szyi.
They’ll call you back.
start learning
Oni oddzwonią.
We’ve got plenty of decorations here.
start learning
My mamy tu mnóstwo ozdób.
Then she gave a jump.
start learning
Wtedy ona dała skok.
His house was placed on the edge of the forest
start learning
Jego dom został położony na skraju lasu
Don’t come a step nearer.
start learning
Nie przychodź ani kroku bliżej.
He lifted the heavy box.
start learning
On podniósł ciężkie pudło.
I lost my balance and fell over.
start learning
Straciłem równowagę i upadłem.
that was placed
start learning
to było umieszczone
edge
start learning
krawędź
I've got plenty of
start learning
Mam mnóstwo
edge of the forest
start learning
skraj lasu
I used to know
start learning
Znałem
he find out everything
start learning
on dowie się wszystkiego
appeared
start learning
pojawił
out of nowhere
start learning
znikąd
nowhere
start learning
nigdzie
nearer
start learning
bliższy
she and he
start learning
ona i on
I stood up
start learning
Wstałem
all the neighbours
start learning
wszyscy sąsiedzi
he lost balance
start learning
on stracił równowagę
stool
start learning
stołek
jammed
start learning
zaciął
one day
start learning
pewnego dnia
move the wardrobe
start learning
przesunąć szafę
one more time
start learning
jeszcze raz
shut
start learning
zamknięty
without a pass
start learning
bez przepustki
drawer
start learning
szuflada
lift me up
start learning
podnieś mnie
lift it up
start learning
unieś
spectacular
start learning
spektakularny
scarf
start learning
szalik
neck
start learning
szyja, kark
satisfied
start learning
zadowolony
score
start learning
wynik
I sat down
start learning
Usiadłem
I wrapped
start learning
Owinąłem
couch
start learning
sofa
I waited
start learning
Czekałem
some movements
start learning
niektóre ruchy
any movements
start learning
wszelkie ruchy
a piece of string
start learning
kawałek sznurka
secure
start learning
bezpieczny
he secures
start learning
On zabezpiecza
container
start learning
pojemnik
pull
start learning
ciągnąć
pull the strings
start learning
pociągaj za sznurki
tie
start learning
zawiązać
movements
start learning
Ruchy
shaped
start learning
ukształtowany
oval
start learning
owalny
cave
start learning
jaskinia
chest of drawers
start learning
Komoda
he fell over
start learning
on przewrócił sie
wound
start learning
rana
wounded
start learning
ranny
I noticed
start learning
Zauważyłem
notice
start learning
ogłoszenie
he was wounded
start learning
został ranny
such a huge car
start learning
tak ogromny samochód
such
start learning
taki
I gave a jump
start learning
Dałem skok
I lifted
start learning
Podniosłem
heavy box
start learning
ciężke pudełko
the wrong number
start learning
błędny numer
about such a thing before
start learning
o czymś takim przedtem
boy
start learning
chłopak

You must sign in to write a comment