Stimulus description

 0    29 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
precyzyjny
start learning
precise
dokładny
3
start learning
accurate/precise/exact
sterylny
start learning
sterile
maseczka do twarzy
kosmetyczna lub ochronna
start learning
face mask
linia produkcyjna
Nasza linia produkcyjna wymaga modernizacji.
start learning
production line
Our assembly line needs modernization.
bodziec
+ Pl.; A thing or event that evokes a specific functional reaction in an organ or tissue.
start learning
stimulus (stimuli)
optować
start learning
opt
wybierać
5
start learning
choose/pick/select/opt/go for
jakby
2
Wydawało mi się, jakby ktoś mnie wołał.
start learning
as though/as if
I felt as though someone was calling out to me.
A więc, wybrałabym..., głownie ponieważ...
start learning
So, I would opt for..., mainly because...
A więc, moim wyborem byłby...
start learning
So, my choice would be...
Powód, dla którego nie wybrałbym... jest taki...
start learning
The reason I wouldn't go for... is that...
Nie wybrałbym... po prostu dlatego...
start learning
I wouldn't choose... simply because...
To wygląda (dla mnie) jakby...
2
start learning
It looks (to me) as if/as though...
Wydaje mi się...
3; spoken
start learning
I should imagine/think/hope...
Bardziej prawdopodobnie niż nie...
start learning
More likely than not...
doręczyciel
2
start learning
deliveryman/delivery man
wydajny
(of a system or machine) achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense.
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
wymagać
(Of someone in authority) instruct or expect (someone) to do something.
Ta praca wymaga dużo cierpliwości.
start learning
require
This job requires a lot of patience.
wymagać
Need for a particular purpose.
Trzej pacjenci wymagali operacji.
start learning
require
Three patients required operations.
monotonny/żmudny
Too long, slow, or dull; tiresome or monotonous.
monotonna podróż
start learning
tedious
a tedious journey
prowadzić życie towarzyskie
start learning
socialise
uregulować
opłatę, rachunek
start learning
settle
ominąć
Go past or round.
Omiń farmę i kontynuuj do drogi.
start learning
bypass
Bypass the farm and continue to the road.
ustawienia
Ten program pozwala na własne ustawienia.
start learning
settings
This programme allows to have personal settings.
narzucać coś komuś
Force (an unwelcome decision or ruling) on someone.
Tak robią ludzie, którzy narzucają innym swoją wolę.
start learning
impose sth on sb
This is done by people who impose their will on others.
przychów
całość wpływów pieniężnych uzyskanych w danym okresie przed odjęciem kosztów ich uzyskania
start learning
revenue
insynuacja
A claim or assertion that someone has done something illegal or wrong, typically one made without proof.
Nie można było znaleźć dowodów wspierających te insynuacje.
start learning
allegation
No evidence could ever be found to support the allegations.
dostosowywać się do/przestrzegać
2; Comply with rules, standards, or laws.
Musisz przestrzegać naszych zasad, jeśli chcesz tu mieszkać.
start learning
conform to/conform with
You have to conform to our rules if you want to live here.

You must sign in to write a comment