Środowisko - Unit 13 (Świat przyrody)

5  1    86 flashcards    kris15j
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
ulegający biodegradacji
start learning
biodegradable
spaliny (samochodowe)
start learning
car exhaust fumes
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
czysta energia elektryczna
start learning
clean electricity
zmiana klimatu
start learning
climate change
węgiel
start learning
coal
wylesianie, deforestacja
start learning
geforestation
jednorazowego użytku
start learning
disposable
energia
start learning
energy
alternatywne źródła energii
start learning
alternative energy sources
energia odnawialna
start learning
renewable energy
żródło energii
start learning
aource of energy
całkowite zużycie energii
start learning
total energy consumption
energooszczędny
start learning
energy-saving
środowisko naturalne
start learning
environment
wymarły (o gatunku)
start learning
extinct
wyginięcie, wymarcie
start learning
extinction
zagrożony wyginięciem
start learning
in danger of extinction
spadek temperatury
start learning
fall in temperature
paliwo
start learning
fuel
paliwo kopalne
start learning
fossil fuel
globalne ocieplenie
start learning
global warming
grawitacja
start learning
gravity
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
gorąco, ciepło
start learning
heat
przemysł
start learning
intustry
wysypisko śmieci
start learning
landfill
ołów
start learning
lead
śmieci
start learning
litter
środowisko naturalne
start learning
natural habitat
ropa naftowa
start learning
oil
organiczny, naturalny
start learning
organic
przeludnienie
start learning
overpopulation
powłoka ozonowa
start learning
ozone layer
dziura ozonowa
start learning
hole in the ozone layer
bezpieczny dla powłoki ozonowej
start learning
ozone-friendly
benzyna
start learning
petrol
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol
podbiegunowa czapa lodowa
start learning
polar ice cap
zanieczyszczenie
start learning
pollution
zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution
zanieczyszczenie wody
start learning
water pollution
energia
start learning
power
energia elektryczna
start learning
electric power
energia słoneczna
start learning
solar power
energia wody
start learning
water power
energia wiatru
start learning
wind power
elektrownia
start learning
power plant/power station
las deszczowy, las tropikalny
start learning
rainforest
ponowne przetwarzanie zużytych produktów, recykling
start learning
recycling
wzrost temperatury
start learning
rise in temperature
zmog
start learning
smog
para
start learning
steam
zrównoważony
start learning
sustainable
pływowy (jaki?)
start learning
tidal
przypływ, odpływ
start learning
tide
odpadki
start learning
waste
dzika przyroda
start learning
wildlife
farma wiatrowa
start learning
wind farm
turbina wiatrowa, wiatrak
start learning
wind turbine
palić, spalać
start learning
burn
wytwarzać
start learning
generate
topnieć
start learning
melt
zanieczyszczać
start learning
pollute
chronić
start learning
protect
ponownie przetwarzać
start learning
recycle
oszczędzać
start learning
save
wymierać
start learning
become extinct
spalać paliwo
start learning
burn fuel
spalać benzynę
start learning
burn petrol
palić śmieci
start learning
burn rubbish
kupować produkty ekologiczne
start learning
buy environment friendly products
wycinać lasy
start learning
cut down forests
niszczyć środowisko
start learning
damage the environment
być przyjaznym dla środowiska
start learning
environment friendly
wytwarzać dwutlenek węgla
start learning
generate CO2
wytwarzać energię
start learning
generate energy
szkodzić środowisku
start learning
harm the environment/be harmful to the environment
zagrożony wymarciem
start learning
in danger of extinction
sprzątać śmieci
start learning
pick up litter/clean up litter
chronić środowisko naturalne
start learning
protect the environment
chronić dziką przyrodę
start learning
protect wildlife
oszczędzać energię
start learning
save energy
oszczędzać wodę
start learning
save water
segregować śmieci
start learning
sort rubbish

You must sign in to write a comment