Środowisko i świat zwieżąt i klęski żywiołowe i pomoc poszkodowanym

 0    106 flashcards    taklin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zanieczyszczenie powietrza/gleby/wody
start learning
air /soil / water pollution
być zielonym
start learning
be green
pojemnik na szkło / papier / plastik
start learning
bottle / paper / plastic bank
czyste / alternatywne źródła energii
start learning
clean / alternative sources of energy
zmiany klimatyczne
start learning
climate change
wycinać drzewa
start learning
cut down trees
rzucać śmieci na ulice
start learning
drop litter in the streets
śmietnik /wyżucać
start learning
dump
powierzchnia ziemi
start learning
Earth's surface
przyjazny dla środowiska
start learning
eco-friendly
ekologia
start learning
ecology
ekologiczny
start learning
ecological
emitować / wytwarzać spaliny
start learning
emit / produce exhaust fumes
energooszczędne
start learning
energy-saving
żarówka
start learning
light bulbs
urządzenie
start learning
appliances
słodka woda / woda z kranu
start learning
fresh water / tap water
lodowce
start learning
glaciers
globalne ocieplenie
start learning
global warming
efekt cieplarniany
start learning
the greenhouse effect
wytwarzać żywność
start learning
grow food
środowisko naturalne
start learning
habitat
dziura ozonowa
start learning
hole in the ozone layer
topniejąca pokrywa lodowa
start learning
melting ice cap
rezerwat przyrody
start learning
nature reserve
wyciek ropy
start learning
oil spill
opakowania papierowe
start learning
paper wrapping
sadzić roślina
start learning
plant
zanieczyścić
start learning
pollute
zanieczyszczony
start learning
polluted
produkować tlen
start learning
produce oxygen
chronić
start learning
protect
ochrona
start learning
protection
przetwarzać wtórnie
start learning
recycle
przetwarzanie wtórne
start learning
recycling
wyrąb lasów tropikalnych
start learning
rainforest logging
podnoszący się poziom morza
start learning
rising sea level
wyczerpywać się
start learning
run out of
oszczędzać
start learning
save
segregować śmieci
start learning
sort out rubbish
wyrzucić coś
start learning
throw something away
benzyna bezołowiowa
start learning
Unleaded petrol
energia wodna / wiatrowa
start learning
water /wind power
ochrona przyrody
start learning
wildlife conservation
zakaz
start learning
ban on
wyginąć
start learning
die out
bizon / żubr
start learning
bison
hodować rasa
start learning
breed
klatka
start learning
cage
zanikać
start learning
disappear
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
rzadkie gatunki
start learning
rare species
żółw olbrzymi
start learning
giant tortoise
goryl
start learning
gorilla
polować na
start learning
hunt for
bezpiecznie
start learning
in safety
żyć w niewoli/ na wolności
start learning
live in captivity / the wild
kłusować
start learning
poach
kłusownik
start learning
poacher
niedźwiedź polarny
start learning
polar bear
oswoić oswojony
start learning
tame
weterynarz
start learning
vet
zbliżać się
start learning
approach
lawina
start learning
avalanche
zginać drzewa
start learning
bend trees
śnieżyca
start learning
blizzard
zawalić się
start learning
collapse
zniszczyć zniszczenie
start learning
damage
gruzy
start learning
debris
susza
start learning
drought
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
epidemia
start learning
epidemic
głód
start learning
famine
powódź
start learning
flood
unieść się powietrzu
start learning
fly into the air
pożar lasu
start learning
forest fire
wysoka woda
start learning
high water
uderzać
start learning
strike
huragan
start learning
hurricane
pojawić się
start learning
heppen
tornado
start learning
tornado
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
wezwać karetkę / straż pożarną / policję
start learning
call an ambulance / the fire brigade / the police
organizacja charytatywna
start learning
charity
zbierać dary / leki
start learning
collect donations / medicines
wiercić studnię
start learning
drill wells
załorzyć fundacje
start learning
set up a foundation
edukować
start learning
educate
edukacja
start learning
education
przyjść z pomocą
start learning
go to the aid of
pomoc humanitarna
start learning
humanitarian aid
organizacja humanitarna
start learning
humanitarian movement
umieć udzielić pierwszej pomocy
start learning
know some first aid
władze lokalne
start learning
local authorities
dostarczyć ludziom
start learning
provide people
ugasić pożar
start learning
put out the fire
zbierać pieniądze
start learning
raise money
działacz społeczny
start learning
social activist
przeżyć ocalony
start learning
survive survivor
programy szczepień
start learning
vaccination programs
ofiara
start learning
victim
Lekarze bez Granic
start learning
Doctors Without Borders
organizacja zajmująca się ochroną środowiska
start learning
Greenpeace
Czerwony Krzyż
start learning
The Red Cross
Czerwony Półksiężyc
start learning
Red Crescent
ONZ
start learning
united nations

You must sign in to write a comment