spoleczenstwo 1

 0    84 flashcards    krzysiek4796
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hymn
start learning
anthem
władze
start learning
authorities
granica
start learning
border
gabinet/rząd
start learning
cabinet
obywatel obywatelka
start learning
citizen
rada miasta
start learning
city council
konstytucja
start learning
constitution
dyskutować o problemie
start learning
debate an issue
wybory/ lokalne powszechne
start learning
election / local general
uprawniony do głosowania
start learning
eligible to vote
ambasada
start learning
embassy
startować w wyborach
start learning
fight/stand for election
flaga
start learning
flag
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
rząd /rządzić
start learning
Government / govern
głowa państwa
start learning
Head of State
ojczyzna
start learning
home country/homeland
tożsamość narodowa
start learning
national identity
lewicowy / prawicowy
start learning
left-wing / right-wing
liberalny
start learning
liberal
większość
start learning
minority
manifest
start learning
manifesto
burmistrz
start learning
mayor
poseł posłanka
start learning
Member of Parliament(MP)
minister
start learning
minister
mniejszość
start learning
minority
monarchia
start learning
monarchy
naród/narodowy
start learning
nation / national
opozycja
start learning
opposition
parlament
start learning
parliament
partia centrowa
start learning
Center party
członek partii
start learning
party member
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
polityka
start learning
policy
partia polityczna
start learning
political party
polityk/ polityka
start learning
politician/ politics
lokal wyborczy
start learning
polling station
ludność/ populacja
start learning
population
prezydent
start learning
president
premier
start learning
premier
ponownie wybrać (w wyborach)
start learning
re-elect
reprezentant/ reprezentantka
start learning
representative
republika
start learning
republic
rodzina królewska
start learning
royal family
senat
start learning
senate
socjalistyczny
start learning
socialist
państwo
start learning
state
kadencja
start learning
term
izba gmin
start learning
the house of commons
izba lordów
start learning
the House of Lords
izba reprezentantów
start learning
the House of Representatives
lud /społeczeństwo
start learning
the people
głosować na
start learning
vote for
wygrać wybory
start learning
win an election
przeprowadzić reformy
start learning
carry out reforms
wywołać skandal
start learning
cause a scandal
minister finansów wielkiej brytanii
start learning
Chancellor of the Exchequer
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
okręg wyborczy
start learning
constituency
wicepremier
start learning
deputy prime minister
elektorat
start learning
electorate
stworzyć koalicja
start learning
form a coalition
mieć złą prasę
start learning
get bad press
spełniać obietnice
start learning
honour a promise
ujawnić informacje
start learning
leak information
ustawodawstwo
start learning
legislation
kandydował na urząd
start learning
run for office
odbyć kadencja
start learning
serve the term
specjalista odpowiadający za wizerunek publiczny polityka
start learning
spin doctor
międzynarodowy fundusz walutowy
start learning
International Monetary Fund (IMF)
organizacja krajów eksportujących ropę naftową
start learning
organization of petroleum exporting countries (OPEC)
unia europejska
start learning
the European Union
organizacja traktatu północnoatlantyckiego
start learning
the North Atlantic Treaty Organisation (Nato)
organizacja narodów zjednoczonych
start learning
the united nations (UN)
fundusz narodów zjednoczonych na rzecz dzieci
start learning
the United Nations Children's Fund (UNICEF)
światowa organizacja zdrowia
start learning
World Health Organization (WHO)
światowa organizacja handlu
start learning
World Trade Organization (WTO)
światowy fundusz na rzecz przyrody
start learning
the World Wide Fund for Nature (WWF)
choroby zakaźne
start learning
communicable disease
wspomagać wzrost gospodarczy
start learning
encourage economic growth
zasoby finansowe
start learning
financial resources
utworzenie/ powstanie
start learning
formation
wywodzić się z
start learning
have origins in
główna siedziba
start learning
headquarters

You must sign in to write a comment