SpeakUp Intermediate 3

 0    169 flashcards    cosmos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Byś naprawdę Szczęśliwym
start learning
I'm over the Moon
Jestem w jej towarzystwie.
start learning
I'm in her company. I'm joined by her.
Ostatniego roku mieliśmy najgorszą pogodę w tym kraju.
start learning
Last year we had the worst weather ever in this country.
Musisz czuć się niesamowicie po wygranej?
start learning
It must feel amazing to have won? It really does.
zachwycony
start learning
chuffed
wybieg dla modelek
start learning
catwalk
Być sławnym z powodu
Celebryci są sławni z bycia sławnymi.
start learning
Be famous for,
Celebrities are famous for being famous.
Powalać ubiorem
start learning
dress to kill
godziny największej oglądalności
start learning
prime time
owacje
start learning
ovations
podnieść
start learning
boost
zawodnik
start learning
contestant
gospodarz
start learning
host
występ
start learning
performance
recenzja
start learning
review
właściwy
start learning
appropriate
złudzenie
start learning
illusion, delusion
poświęcenie
start learning
sacrifice, devotion,
nadzór
start learning
supervision
węzeł
start learning
junction
Wydaje się że nie ma nikogo kto b nam pomógł.
start learning
There doesn't seem to be anyone around to help us.
Myślalem że będzie łatwo.
start learning
I thought it would be easy.
co powiesz na wspólny lunch?
start learning
How about lunch together?
dotkliwy
On był dotkliwie ranny w wypadku
start learning
severe,
He was severely hurt in the accident.
ciężki czas
start learning
rough time
przeciwdziałać
start learning
counteract
przeciągać
start learning
stalling
przytłoczony
start learning
overwhelmed
zabójstwo
start learning
homicide
objazd
start learning
bypass
kolizja
start learning
collision
dojechać
start learning
commute
natężenie ruchu
Nowy most powinien zmniejszyć natężenie ruchu w okolicy.
start learning
congestion,
The new bridge should ease congestion in the area.
piętrowy autobus
start learning
double decker
wiadukt
start learning
flyover
pas ruchu
start learning
lane
autobus niskopodłogowy
start learning
Low-deck bus
drogowcy
start learning
road workers
szyjka butelki (lub korek uliczny)
start learning
neck of a bottle
wypadek
start learning
casualty
starcie
start learning
encounter
ułatwiać
start learning
facilitate
utrzymać
start learning
maintain
piętrzyć
start learning
pile up
natychmiast
start learning
promptly
przerastać
start learning
surpass
bez precedensu
start learning
unprecedented
łom
start learning
crowbar
potoczny język
start learning
colloquial
toaleta
start learning
loo
pałeczki
start learning
chopsticks
telefon się rozładował
start learning
the phone is dead
Nikt nie przyszedł aby spotkać się za mną na lotnisku
start learning
No one came to meet me at the airport.
mały problem
start learning
hiccup
pyszne
start learning
yummy
pechowy
start learning
unlucky
Przybyć
Przybyliśmy późno do domu.
start learning
get somewhere,
We got home late at night.
Otrzymać
Otrzymałem pracę jako kierownik projektu.
start learning
get something,
I got a job as a project manager.
wsiąść
Przyjechałem na dworzec o wpół do siódmej i wsiadłem pięć minut później.
start learning
get on,
I arrived at the train station at half past seven and got on five minutes later.
wysiąść
Kiedy autobus zatrzymał się, wszyscy pasażerowie muszą wysiąść.
start learning
get off,
When the bus stopped, all the passengers have to get off.
wejść
Wejdź do samochodu i zapnij pasy.
start learning
get into,
Get into your car and fasten your seat belts.
wyjść
Czy mógłbyś mi pomóc, nie mogę wydostać się z samochodu.
start learning
get out of,
Could you help me, I can't get out of the car.
wyjść na miasto
Jako student miałem dużo przyjaciół, więc wychodziłem dużo.
start learning
get out,
As a student I made a lot of friends so I got out a lot.
być w dobrych relacjach
Ona jest w dobrych relacjach ze wszystkimi studentami z jej klasy.
start learning
get along with,
She gets along with all the students from her class.
robić postępy
Zrobił postępy i poprawił swoje wyniki znacząco.
start learning
get ahead,
He got ahead and improved his results significantly.
znacznie
start learning
significantly
przejść
Jak mogę przejść tą ruchliwą ulicę?
start learning
get across,
how can I get across this busy street?
skontaktować się telefonicznie
Zadzwoniłem do ciebie wiele razy, ale nie mogłem się połączyć.
start learning
get through,
I called you many times but I couldn't get through.
Jestem gotowy do wyjścia
start learning
I'm good to go
ignorować coś
Ludzie tutaj wydają się ignorować życie w innych krajach.
start learning
ignore about something.
People here seem to be ignorant about life in other countries.
nic dobrego
start learning
up to no good
zrób jak uważasz
start learning
have it your way
jak to możliwe?
start learning
how come?
gest
start learning
gesture
polegać na
start learning
rely on
zarezerwowany
start learning
reserved
okazać się
start learning
turn out
Osobiście uważam recycling za efektywny sposób pomagania środowisku.
start learning
Personally, I find recycling an effective way of helping the environment.
nadgonić
Dzięki za pomoc, aby nadrobić zaległości na wykładzie jaki przegapiłam.
start learning
catch up,
Thanks for helping me to catch up on the lecture I missed.
ofiara mody
start learning
fashion victim
okropny
start learning
dirty look
kłócić się
Mamy konflikt i kłócimy się ze sobą.
start learning
fall out with,
We have a conflict and fall out with each other.
nie dojść do skutku
Wszystkie moje plany nie doszły do skutku bo musiałem iść do pracy w weekendy.
start learning
fall through,
All my plans have fallen through because I had to go to work at the weekend.
spaść
To było bardzo nudne, więc moje zainteresowanie spadło. Butelka spadł ze stołu.
start learning
fall off,
It was extremely boring so my interests fell off. A bottle fell off the table.
zaatakować
Zaatakował go i zaczęli się bić.
start learning
fall on,
He fell on him and they started to fight.
wspierać
Jako dobry mąż musisz wspierać swoją żonę.
start learning
support, stand by,
As a good husband you have to stand by your wife.
reprezentować
Ich partia opowiada się za ideą prawa i porządku. Co oznacza NBA?
start learning
represent, stand for,
They party stands for the idea of law and order. What does NBA stands for? The Corporations doesn't stand for quality.
nafta oczyszczona
start learning
kerosene
Według mnie to miły gość.
start learning
To my thinking, he is a nice guy.
Ona jest inna od reszty klasy.
start learning
She is different from the rest of the class.
zwolnienie
start learning
dispensation
głupek
start learning
bonehead, airhead
równość
Organizacja dąży do promowania równości rasowej.
start learning
equality,
An organization aiming to promote racial equality.
nieskuteczny
start learning
ineffective, inefficient
rodzaj męski
start learning
masculine
wybitny
start learning
outstanding
zamieszki
start learning
riot, disturbance
kolczasty
start learning
spiky
ostrzec
start learning
warn
zarzuty
start learning
worn-out
jak ja to widzę?
start learning
How I see it?
Powiedział bym
start learning
I would say
Według mojej opinii
start learning
In my opinion
Według mojego widzenia
start learning
In my view,
osobiście
start learning
personally
to prawda ale...
start learning
That's true but...
Myślę że
start learning
to m thinking
jednorodny
start learning
homogeneous
przekazać informacje
Przegapiłam wykład i ona przekazała mi informacje.
start learning
fill someone in,
I missed a lecture and she was filling me in.
Ciężko mi w to uwieżyć.
start learning
I find that hard to believe.
znaleźć sposób aby czegoś nie robić
Ty zawsze znajdziesz wymówkę, aby nie sprzątać
start learning
get uot of something,
You always make an excuse to get out of doing any cleaning.
szkoda
start learning
harm
wychowanie
start learning
upbringing
zamieszanie
start learning
fuss
przemyślenie
start learning
consideration
nietypowe zwyczaje
start learning
unusual customs
zatrzmać kogoś
Doris została zabrana do szpitala i oni przetrzymali ją przez noc.
start learning
Keep in,
Doris was taken to hospital and they've kept her in overnight.
zatrzymać dla siebie (nie mówić nikomu)
Ona zachowała sekret dla siebie.
start learning
keep to yourself,
She keep the secret to herself.
wzbudzić zainteresowanie
start learning
make a fass,
eskalować problem
start learning
make a big deal
Sztuczne zęby
start learning
false teeth, dentures,
akwarium
start learning
aquarium, gold fish bowl
Jak to się tam znalazło?
start learning
How did it end up in there?
być cicho
start learning
keep down
kontynuować
Kontynuuję bieganie ponieważ jest to dobre dla mojego zdrowia.
start learning
keep on doing,
I keep of running because it is good for my health.
mówię mu że to nie pozwoli mu usnąć.
start learning
I keep telling him, it'll keep him awake.
unikać
Powinieneś unikać kawy na wieczór.
start learning
avoid, keep off,
You should keep of the coffee in the evening.
mieć przewage
Ona jest najlepszą uczennicą w klasie, więc ma przewagę nad innymi.
start learning
keep ahead.
she is the best student in her class, so she keeps ahead of her classmates.
podejście
start learning
approach
trzymać z daleka
Chcę aby trzymała się z dala od mojego syna.
start learning
Keep something away, stay away,
I want her to keep away from my son.
ukryć
To nie jej sprawa, więc mam zamiar ukryć pewne fakty.
start learning
conceal, hide, keep back,
It's not her business so I'm going to keep back some facts.
sciszyć
Czy możesz zciszyć muzykę?
start learning
turn down, keep down,
Could you keep the music down?
zostać
jego córka zachorowała, więc postanowił trzymać ją w szpitalu przez kilka dni
start learning
keep in
his daughter fell ill so he decided to keep her in hospital for a few days.
odstawić
Mój doktor twierdzi że muszę odstawić akohol.
start learning
keep off,
My doctor said I have to keep off alcohol.
nie spać
Mój współlokator miał imprezę w nocy, tak że nie spałem aż do 5 A. M.
start learning
keep up,
My roommate had a party last night, so that kept me up till 5 a.m.
skala
start learning
scale
linia przerywana
start learning
dashed line
wyjaśnienie
start learning
clarification
koralik
start learning
bead
bursztyn
start learning
amber
zapierający dech w piersiach
start learning
breathtaking
przestronny
start learning
spacious
malowniczy
start learning
picturesque
gorączkowy
start learning
hectic
brudny
start learning
shabby
zrujnowany
start learning
run-down
kamyk
start learning
pebble
równik
start learning
equator
sad
start learning
orchard
uparty
start learning
stubborn
powinien
start learning
should / ought,
półkóla
start learning
hemisphere
krzywa
start learning
curve
zaśmiecone
start learning
littered
zły stan
start learning
poor state
mniej
start learning
fewer
strony świata
start learning
cardinal points
cechy krajobrazu
start learning
landscape features
sztuczne jezioro
start learning
man make lake
południk
start learning
meridian
linia ciągła
start learning
solid line
studnia
start learning
well
dzielnica
start learning
district
mieszkanie
start learning
dwelling
stopień
Stopień zniszczeń jest ciągle nieznany
start learning
extent,
the extent of the damage is still unknown.
poza programem szkolnym
start learning
extracurricular
osiedle
To może zawierać utworzenie nowego osiedla lub centrum handlowego.
start learning
housing estate,
It could include the creation of a new housing estate or shopping centre in the area.
zaniedbanie
Niektórzy ludzie mogą również zaniedbywać własną pielęgnację i higienę
start learning
neglect,
Some people may also neglect their own personal care and hygiene
całkowicie
Całkowicie podobał mi się dzień.
start learning
thoroughly,
I thoroughly enjoyed the day

You must sign in to write a comment