speakout upper intermediate 1-5

 0    207 flashcards    m_kaminska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odkładać
start learning
put sth off
być z kimś w dobrych stosunkach
start learning
get on with
zaniedbywać, lekceważyć
start learning
neglect
uparty
start learning
stubborn
krytykować kogoś
start learning
criticise sm (for)
ulegać, poddać się (presji)
start learning
give in
samolubny
start learning
selfish
cierpliwy, wytrwały
start learning
patient
rozmowny
start learning
talkative
niegrzeczny
start learning
rude
ustępować z
start learning
to step down from
trwać, kontynuować
start learning
to go on (to do sth)
polubić
start learning
to take to sth
upływać
start learning
to go by
uporać się z czymś
start learning
to get over sth
odrzucać, odmawiać
start learning
to turn sb/sth down
zniechęcać, rozpraszać
start learning
to put sb off
zostać zatrudnionym przez
start learning
to be taken on by
zatrudniać
start learning
to take sb on
wychowywać
start learning
to bring sb up
wyrastać na, zmienić się w
start learning
to grow into sth
dorastać, dorosnąć
start learning
to grow up
zostać wychowanym
start learning
to be brought up
zaczynać coś robić np nowe hobby
start learning
take up
osiąść, ułożyć np życie
start learning
settle down
zakładać np firmę
start learning
set up
pojawiać się, zjawiać się
start learning
turn up
kończyć, zakończyć
start learning
run out of
poddawać się (przestać coś robić), zrywać (z kimś, z czymś)
start learning
give up
reklamować coś
start learning
to advertise sth
promować coś
start learning
to promote sth
reklama
start learning
advertising
przerwa reklamowa (TV)
start learning
commercial break
popyt
start learning
demand
podaż
start learning
supply
rywalizować, konkurować
start learning
compete
nasycać (rynek)
start learning
saturate
powstrzymywać, tłumić
start learning
suppress
reklama telewizyjna
start learning
commercial
reklama w internecie (okienka)
start learning
pop-up
marka
start learning
brand
reklama produktów przez celebrytów
start learning
endorse / endorsement
spot radiowy
start learning
radio spot
kampania
start learning
campain
krótka piosenka reklamowa
start learning
jingle
akwizycja przez telefon
start learning
cold calls
marka (samochody)
start learning
make
niemiły, przykry
start learning
awkward
gorliwy, pilny
start learning
eager
zadowolony
start learning
pleased
zaskakujący, wstrząsający, porywający
start learning
thrilled
wyczekujący
start learning
expectant
ukontentowany
start learning
contented
konkurencja
start learning
competition
konkurs piosenki
start learning
song contest
to jest prestiżowe dla nich
start learning
it's prestigious for them
dostarczać, zapewniać dostarczanie, zapewnianie
start learning
provide providing
przypuśćmy, że
start learning
suppose that
przypuszczać, zakładać
start learning
suppose
zanieczyszczenie
start learning
pollution
ubóstwo, niedostatek
start learning
poverty
susza
start learning
drought
głód
start learning
famine
pijaństwo
start learning
drunkenness
uzależnienie od narkotyków
start learning
drug abuse
przemoc w rodzinie
start learning
domestic violence
dług
start learning
debt
otyłość
start learning
obesity
brak pitnej wody
start learning
lack of drinking water
bezdomność
start learning
homelessness
spadek, redukcja
start learning
decrease
wzrost
start learning
increase
zezwalać, pozwalać, przepustka
start learning
permit
pozwolenie
start learning
permission
apelować, przemawiać, odwoływać się
start learning
appeal
powódź
start learning
flood
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
pożar lasu
start learning
forest fire
osuwisko
start learning
landslide
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
przemysłowy
start learning
industrial
krajowy, wewnętrzny, domowy
start learning
domestic
wiejski
start learning
rural
miejski
start learning
urban
akademik
start learning
dormitory
impreza "szybkie randki"
start learning
speed dating
współlokator
start learning
flatmate
dzielić mieszkanie
start learning
to share a flat
tuzin
start learning
dozen
dogodny, przydatny
start learning
convenient
roztargniony
start learning
absent-minded
dusigrosz
start learning
tight-fisted
zabałaganiony
start learning
messy, untidy
porządek
start learning
tidy
nocna sowa
start learning
night owl
ranny ptaszek
start learning
early bird
być zamkniętym w sobie
start learning
keep myself to myself be introverted
maniak komputerowy
start learning
geek
osoba towarzyska
start learning
people person
bardzo ważny jest dla mnie...
start learning
I'm very particular about...
dokuczać, niepokoić, irytować
start learning
annoy
zrobić ich część pracy / zadania / odpowiedzialności
start learning
pull their weight
twardo stąpający po ziemi
start learning
down-to-earth
być długo poza domem (do późnych godzin)
start learning
be out until the early hours
być zabawnym
start learning
be a good laugh
wejść w coś/do czegoś (łóżka), dać się w coś wciagnąć
start learning
get into
przezorny, ostrożny
start learning
cautious
ekscentryczny
start learning
eccentric
elastyczny
start learning
flexible
serdeczny, szczery
start learning
genuine
skąpy, podły
start learning
mean
markotny, w złym humorze
start learning
moody
naiwny
start learning
naive
współczujący
start learning
sympathetic
godny zaufania, pewny
start learning
trustworthy
dowcipny
start learning
witty
zakłopotany
start learning
embarrassed
wyczerpany
start learning
exhausted
usatysfakcjonowany
start learning
satisfied
uciążliwy, kłopotliwy
start learning
awkward
przynoszący ulgę
start learning
relieve
niespokojny, zaniepokojony
start learning
anxious
zafascynowany
start learning
fascinated
sfrustrowany
start learning
frustrated
być pod wrażeniem
start learning
impressed
raczej
start learning
rather
dość...
start learning
fairly...
frustracja
start learning
frustration
satysfakcja
start learning
satisfaction
wyczerpanie
start learning
exhaustion
zakłopotanie
start learning
embarrassment
podobieństwo
start learning
similarity
wspaniałomyślność
start learning
generosity
trwoga, niepokój
start learning
anxiety
uciążliwość, kłopot
start learning
awkwardeness
nerwowość
start learning
nervousness
wspaniałomyślny, hojny
start learning
generous
rozczarowanie
start learning
disappointment
rozczarowany, zawiedziony
start learning
disappointed
napotykać, doświadczać
start learning
encounter
lot z przesiadką
start learning
connection flight
pocieszać kogoś
start learning
to console sb
pomoc
start learning
relief
pomocny
start learning
relieved
podnosić, podwyższyć, zwiększać
start learning
raise
kolekcjonować
start learning
collect
bezradny
start learning
vulnerable
kruchy
start learning
fragile
delikatny
start learning
delicate
niezwykły, niecodzienny
start learning
unaccustomed
szlachetny powód
start learning
noble cause
datek
start learning
donation, contribution
strzelić bramkę
start learning
score a goal
niewinne kłamstwo
start learning
white lie
zamknięty obieg/system kamer
start learning
CCTV cameras (close circuit TV)
obserwacja, monitoring
start learning
surveillance
bezpieczeństwo
start learning
safety
zamazany, niewyraźny
start learning
burred
jesteśmy obserwowani
start learning
we are being watched/observed
tablica rejestracyjna
start learning
number plate
kamery policyjne
start learning
speed cameras
kamery uliczne
start learning
street level cameras
atak na prywatność
start learning
invasion of privacy
przestrzegający prawa obywatele
start learning
law-abiding citizens
odstraszający od popełnienia przestępstwa
start learning
deterrent to crime
odpowiedzialny
start learning
accountable for
niezawodny, wiarygodny
start learning
reliable
przekazać, oddać
start learning
hand over
śledzić, obserwować
start learning
keep track of
obserwacja społeczna (kont. przestępstw)
start learning
surveillance society
droga, sposób
start learning
way
przedmiot
start learning
object
zawodnik
start learning
contestant
punkt, moment, etap
start learning
point
rozdzielać, rozdawać
start learning
to deal sth out
mieszanie, mieszać
start learning
stir
wcisnąć, wpychać
start learning
jam
przejść, zaliczyć, przepustka
start learning
pass
wyłączyć
start learning
unplug
przesiewać
start learning
sieve
zwijać, toczyć
start learning
roll
posypywać
start learning
sprinkle
naciskać
start learning
press
dziwny, niesamowity
start learning
weird
nieznajomy
start learning
strange
wstrętny
start learning
awful
okropny
start learning
dreadful
niepraktyczny
start learning
impractical
bezsensowny
start learning
senseless
ambitny
start learning
ambitious
oczywisty
start learning
obvious
przewidywalny
start learning
predictable
niejasny, nieokreślony, mało znany
start learning
obscure
odwoływać
start learning
call off
cel
start learning
aim of
podróżować z niewielkim bagażem
start learning
travel light
zorganizowane wakacje
start learning
package holidays
rejs łódką
start learning
boat cruise
plany podróży
start learning
travel arrangements
stracona okazja
start learning
missed opportunity
mieć wątpliwości
start learning
to have a second thoughts
pluć sobie w brodę
start learning
kick myself
szkoda
start learning
pity
nie móc czegoś znieść
start learning
I can't stand
zniesmaczony
start learning
gutted
dystans
start learning
hindsight
żal
start learning
regret

You must sign in to write a comment