Słownictwo 81-83 EVIU

 0    76 flashcards    marekwer4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pokrywać się, zgadzać się z
start learning
tally with
zgadzać się z ideą/opinią
start learning
concur with
kompletnie się zgadzać z
start learning
be/find yourself in accord with
The President found himself in full accord with the opposition.
być takim samym jak
start learning
coincide with
Your views coincide with mine.
dostosowywać się, pasować do
start learning
conform to
His ideas do not conform to the general definition of civilisation.
sądzić, myśleć że coś jest dobre, w porządku.
start learning
approve of
My parents approve of my choice.
zgodzić się że się różnimy
start learning
to agree to differ
różnica zdań
start learning
dissent
There is a lot of dissent within the party on the issue.
niezgoda
start learning
discord
rozdźwięk, rozłam
start learning
rift
The growing rift in the Democratic party.
podział
start learning
split
podział (bardziej abstrakcyjny lub formalny)
start learning
division
osiągnąć kompromis
start learning
reach the compromise
pójść na kompromis w sprawie czegoś
start learning
compromise on
czynić ustępstwa
start learning
make concessions
osiągnąć porozumienie, ugodę
start learning
reach the settlement
być wrażliwym, taktownym
start learning
excercise some discretion
in this case we should exercise some discretion.
wnioskować, dedukować
start learning
deduce
popierać, opowiadać się za czymś
start learning
advocate something
He advocated capital punishment
wysnuć wniosek
start learning
to infer a conclusion, to infer from something
uzupełniać, dopełniać
start learning
complement
pokrywać się częściowo, nachodzić na siebie
start learning
overlap
empiryczny, doświadczalny
start learning
empirical
niejednoznaczny
start learning
ambiguous
obszerny, wyczerpujący
start learning
comprehensive
apodyktyczny, dobrze poinformowany
start learning
authoritative
przypadkowy, dowolny
start learning
arbitrary
odbiegać np. od normy
start learning
deviate
zniekształcać, dawać mylne np. wyobrażenie
start learning
distort
częstość (występowania)
start learning
incidence of something
dominujący, przeważający
start learning
predominant
w kolejności w jakimś porządku
start learning
in sequence
szerzący się, powszechny
start learning
widespread
widespread outbreak of illness
dodawć
start learning
append, add
wymyślić
start learning
conceive, think up
przeczyć
start learning
contradict, go against
zebrać się
start learning
convene, meet
wykazać, zaprezentować
start learning
demonstrate, show
oznaczyć, znaczyć
start learning
denote, be a sign of, stand for
zniweczyć, zmarnować
start learning
negate, make useless, wipe out
postrzegać, widzieć
start learning
perceive, see
rezydować, mieszkać
start learning
reside, lie, live
wywołać coś
start learning
trigger, cause
używać, wykorzystywać
start learning
utilise, use
przeciwieństwo, odwrotność
start learning
the converse, the opposite
bardzo ważny
start learning
crutial
podobnie
start learning
likewise, similarly
pomimo tego
start learning
notwithstanding, despite this
nieco, raczej
start learning
somewhat, rather
w ten sposób
start learning
thereby, in this way
na mocy którego, w skutek czego
start learning
whereby, by which
wzmocnić
start learning
reinforce
stanowić przykład
start learning
exempify
stale powtarzać
start learning
reiterate, restate
być uosobieniem, typowym przykładem
start learning
epitomise
podkreślać
start learning
underscore, emphasize
zakładać, przyjmować że
start learning
to posit that, posit something
wyjaśniać, znajdować przyczynę
start learning
to account for
składać się z
start learning
comprise, make up
podciągnąć pod coś np jakiś temat
start learning
subsume
obejmować, zawierać
start learning
embrace
przypisać do jakiegoś typu, kategorii
start learning
categorise
opatrzyc przedmową, wstęp
start learning
preface
powrócic
start learning
return
doprowadzić mnie do czegoś np w dyskusji
start learning
brings me to the next area of discussion
zaadresować np pytanie
start learning
address the question
rosnąco
start learning
ascending order
malejąco
start learning
descending order
cytować
start learning
cite
nawiązywać do czegoś
start learning
allude to something
poza zasięgiem
start learning
beyond the scope
radzić sobie z
start learning
to deal with
wspomnieć o czymś
start learning
touch upon something
wnioskować
start learning
conclude
znak
start learning
sign
zapytania
start learning
mark

You must sign in to write a comment