słówka z matur

 0    179 flashcards    klaudiapolak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zimny
start learning
cold
od jakiegoś czasu
start learning
for some time now
coraz bardziej, coraz częściej
start learning
increasingly
różnego rodzaju
start learning
various kinds of
oczekiwanie
start learning
expectation
zalety/ wady
start learning
advantages and disadvantages
umiejętności
start learning
abilities/skills
wziać udzial w
start learning
to take part in
osiągnięcie, postęp
start learning
achievement
postęp
start learning
progress
ukryte
start learning
hidden
zdolność
start learning
ability
nie ma za co
start learning
not at all
wcale nie, zupełnie nie
start learning
Not at all
podzielić się
start learning
share
rozstać się
start learning
to split up
konkurencja, zawody, rywalizacja
start learning
competition
bezpośredni
start learning
direct
towarzyski
start learning
sociable
towarzyski, otwarty
start learning
out-going
dowiadywać się
start learning
get to know (come to know)
uczestnik, zawodnik
start learning
participant, competitor
ostateczny wybór
start learning
the final choice, ultimate
wystawa, prezentować
start learning
display
konkurs, walka
start learning
contest
bazować na czymś
start learning
based on something
egoistyczny, samolubny
start learning
selfish
niemiły
start learning
unpleasant
jeśli nie, chyba że
start learning
unless
dumny
start learning
proud
posiadający wysokie mniemanie o sobie
start learning
self-important
przybity, zrezygnowanyc
start learning
blue
pokonany
start learning
defeated
odwracają się od
start learning
turn away from
poddać się
start learning
to give up
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
wybierać
start learning
select
reszta, pozostali
start learning
rest, remainder
niesprawiedliwy
start learning
1. unfair
ogłaszać
start learning
to announce, state
wykluczać coś
start learning
rule something out
rozwijać talenty
start learning
develop talents
nagroda
start learning
1. an award 2. a prize
dostosować
start learning
to adjust
jasność, blask
start learning
brightness
stan drogi
start learning
road condition
wprowadzać w życie
start learning
to enforce, implement
występować
start learning
to perform
ogólnoświatowy
start learning
global, worldwide
miasto nadające się do zamieszkania
start learning
livable city
ambitny cel
start learning
ambitious goal
prowadzić gdzieś
start learning
lead somewhere
liczny
start learning
numerous
dróżka, pas ruchu
start learning
lane
służba
start learning
service
liczyć na kogoś
start learning
to count on somebody
polegać na kimś
start learning
rely on somebody
w dużej mierze
start learning
vastly
w znacznym stopniu
start learning
largely
powszechny, rozległy
start learning
widespread
niski
start learning
low
większość/mniejszość
start learning
majority / minority
przedstawiać komuś coś
start learning
present someone something
wprowadzić kogoś w coś
start learning
introduce someone to something
przegrany
start learning
loser, failed
oblać
start learning
to fail
równo, jednakowo
start learning
equally
obecny
start learning
current
dostosowywać sie do czegoś
start learning
to adapt to something
dostosowywać się do czegoś
start learning
conform to sth
władze samorządowe
start learning
local authorities, municipality
zalesiony
start learning
forest-covered
droga wodna
start learning
waterway
prowadzic do kogoś
start learning
lead to someone
nienaruszający równowagi ekologicznej
start learning
sustainably
pionierski
start learning
pioneer
przyćmiony
start learning
dim
natężenie przepływu
start learning
flow rate
pojazd
start learning
vehicle
pozwalać
start learning
let - let - let
pozwalać
start learning
permit
inny
start learning
different, another
miejski
start learning
urban, municipal
ścieki komunalne
start learning
municipal wastewater
odzyskiwać
start learning
recover
odnowiony
start learning
renovated
odnawialny
start learning
renewable
corocznie
start learning
annually
odpowiednik, równoważny
start learning
equivalent
chwalić
start learning
praise
zrównoważony rozwój
start learning
sustainable development
działania, wysiłki
start learning
actions, efforts
metry kwadratowe
start learning
square meters
sieć
start learning
a network
pojazd, transport towarów, przewóz ludzi
start learning
transit
sprawność
start learning
efficiency, effectiveness
z zapałem, gorliwie
start learning
eagerly
przystosowany przez
start learning
adapted by
śmieci, odpady
start learning
garbage, waste, trash
pozwolić sobie na
start learning
afford to
pozwolić sobie na coś
start learning
allow yourself to something
obywatel
start learning
a citizen
biedny
start learning
poor
sklonowany
start learning
cloned
szczątki, zwłoki
start learning
remains
cel, zamiar
start learning
aim
masywny, ogromny
start learning
massive
dawno wymarły
start learning
long-extinct
zwierz, bestia
start learning
beast
plotka
start learning
a gossip, rumour
dalszy
start learning
further
kopać
start learning
dig - dug - dug
prawie
start learning
almost
nietknięty
start learning
intact
wykopaliska
start learning
excavations
gruntownie
start learning
thoroughly
przeprowadzać kontrolę
start learning
carry out control
przeprowadzać kontrolę
start learning
examine
próbka, okaz
start learning
sample, specimen
ponownie zamrożony
start learning
refrozen
zapobiegać
start learning
to prevent
gnicie
start learning
rot
przeprowadzić
start learning
conduct
wyjawić
start learning
reveal
łokieć
start learning
elbow
odporny na zimno
start learning
cold resistant
umożliwiać, dawać możliwość
start learning
enable
kluczowa część
start learning
a key part of, key element
czy
start learning
or, whether
sprawa
start learning
matter
poprzedni
start learning
previous
dobrze zachowany
start learning
well preserved
dawać, skutkować
start learning
yield
jak do tej pory
start learning
so far
jak narazie jest dobrze
start learning
so far so good
chusteczka
start learning
handkerchief, tissue
kawałek
start learning
piece, chunk
odtworzyć coś
start learning
recreate sth
współczesny
start learning
modern-day
odważny, śmiały
start learning
brave, bold
niezbędny, konieczny
start learning
necessary, essential
stan, sprawność
start learning
condition
analiza
start learning
analysis
nawet jeśli
start learning
even (if)
nieuszkodzony
start learning
undamaged
wielkolud, olbrzym
start learning
big guy, giant
ukochany
start learning
beloved, loved one
umowa, porozumienie
start learning
agreement, deal
kierować, radzić sobie, zdołać
start learning
direct, manage
wyłącznie
start learning
exclusively
pomimo, chociaż że
start learning
even though
akurat (niedowierzanie)
start learning
as if!
po to aby
start learning
so as to
między innymi
start learning
including
otrzymać
start learning
receive
nalegać, uparcie twierdzić
start learning
insist
właściciel
start learning
the owner
własność
start learning
a property
spodziewać się
start learning
expect
czynnik decydujący
start learning
decisive factor
stanowczy krok
start learning
decisive step
dodatkowy
start learning
additional, add-on
w przypadku
start learning
in case
organizacja
start learning
organization, chairty
rocznica
start learning
an anniversary
ruch
start learning
movement
policja, prawo
start learning
law
wprowadzanie w życie
start learning
enforcement
tęsknić, współczuć, bardzo pragnąć
start learning
yearn
główna siedziba
start learning
headquarters
odznaka
start learning
badge
całkowicie
start learning
totally, entirely
na wskroś, przez
start learning
through
chwalić się
start learning
brag
nieoceniony
start learning
invaluable
ostatnie życzenie
start learning
last wish
żałować, z przykrością
start learning
regret, with regret
rozpoznać
start learning
recognize
w kolejności
start learning
in the order

You must sign in to write a comment