Słowka Unit 10

 0    128 flashcards    Mary7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powietrze
start learning
air
zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution
topnienie lodów Arktyki
start learning
Arctic warming
Ślad węglowy
start learning
The carbon footprint
zmiany klimatyczne
start learning
climate change
wylesienie
start learning
deforestation
niszczenie raf koralowych
start learning
destruction of coral reefs
paliwa kopalne
start learning
fossil fuels
globalne ocieplenie
start learning
global warming
gazy cieplerniane
start learning
greenhouse gases
pokrywa lodowa
start learning
ice cover
intensywny chów zwierząt
start learning
intensive animal farming
wysypiska śmieci
start learning
landfill sites
zła gospodarka odpadami
start learning
poor waste management
odnawialne źródło energii
start learning
renewable energy sources
poziom morza
start learning
sea ​​level
elektrownia słoneczna
start learning
solar farm
toksyczne chemikalia
start learning
toxic chemicals
oddziaływać, mieć wpływ na
start learning
affect
alternatywny
start learning
alternative
biologiczny
start learning
biological
ekologiczny
start learning
ecological
szkodliwy
start learning
harmful
krzywdzący, szkodzący
start learning
harming
mieć wpływ na coś
start learning
have an effect on sth
biodegradowalny
start learning
biodegradable
odnawialny
start learning
renewable
kupować mniej produktów
start learning
buy fewer products
ograniczać zużycie energii
start learning
cut down on energy use
uprawiać własne warzywa
start learning
Grow your own vegetables
instalować panele słoneczne
start learning
install solar panels
ocieplać domy
start learning
insulate houses
wykorzystywać materiały wtórne
start learning
recycle waste
oszczędzać wodę
start learning
save water
zaprzestać używania plastikowych toreb
start learning
Stop using plastic bags
podejście do czegoś
start learning
approach to something
w wyniku czegoś
start learning
as a result of something
być wyposażonym w coś
start learning
be equipped with something
narzekać na coś
start learning
complain about something
iść na marsz protestacyjny
start learning
go to the protest march
inwestować w coś
start learning
invest in something
zwracać się do kogoś o coś
start learning
look to sb for sth
zrobić krok naprzód w czymś
start learning
make a step forward in something
przygotować się do czegoś
start learning
prepare for something
zmieniać czyjś sposób myślenia
start learning
change someone's mindest
wyrabiać nowe nawyki
start learning
instil new habits
spowodować, że problem zniknie
start learning
make the problem go away
nie rozumieć istoty rzeczy
start learning
miss the point
stawiać czoło problemom
start learning
tackle the problems
brać odpowiedzialność
start learning
take responsibility
wyginąć
start learning
become extinct
specjaliści od ochrony przyrody
start learning
conservationists experts
okrutne zachowanie
start learning
cruel act
wymrzeć, wyginać
start learning
die out
zagrożony gatunek
start learning
endangered species
łaczyć się w pary
start learning
mate
park narodowy
start learning
national park
naturalne środowisko zycia
start learning
natural habitat
drapieżnik
start learning
predator
rozmnażać się
start learning
reproduce
gad
start learning
a reptile
ocalić gatunek od wyginięcia
start learning
save the species from extinction
przetrwać, przeżyć
start learning
survive
całkowity zakaz
start learning
total ban
łowca trofeów
start learning
trophy hunter
zdolność, umiejętność
start learning
ability
niezdolność, niemożność
start learning
incapacity
zdolny / niezdolny
start learning
able / unable
umiejętnie
start learning
ably
wygoda, niewygoda
start learning
comfort, discomfort
wygodny, niewygodny
start learning
comfortable, uncomfortable
wygodnie
start learning
comfortably
uczciwy, nieuczciwy
start learning
honest, dishonest
uczciwie
start learning
honestly
uczciwość, nieuczciwość
start learning
honesty, dishonesty
możliwość, niemożliwość
start learning
possibility, impossibility
możliwie
start learning
possibly
odpowiedzialność, nieodpowiedzialność
start learning
responsibility, irresponsibility
odpowiedzialny, nieodpowiedzialny
start learning
responsible, irresponsible
odpowiedzialnie
start learning
responsibly
bezpieczny, niebezpieczny
start learning
safe, unsafe
bezpiecznie
start learning
safely
bezpieczeństwo
start learning
security
schronisko dla zwierząt
start learning
animal shelter
strzała
start learning
an arrow
upalny
start learning
baking hot
ścieżka rowerowa
start learning
bike lane
spaliny samochodowe
start learning
car fumes
przyczepa kempingowa
start learning
a caravan
region nadmorski
start learning
the coastal region
region nadmorski, wybrzeze
start learning
coastal region, coast
radzić sobie z czymś
start learning
cope with
zapylać krzyżowo
start learning
cross pollinate
rowerzysta
start learning
a cyclist
ekologiczny, przyjazny dla środowiska
start learning
eco- friendly
rachunek za energię
start learning
electricity bill
ekologiczny, przyjazny dla środowiska
start learning
environmentally friendly
napotykać problem
start learning
face a problem
przesadny, zbyt daleko idący
start learning
far-fetched
problemy ekologiczne
start learning
green issues
dorosły
start learning
grown-up
złapać gumę
start learning
have a puncture
zagrożenie, niebezpieczeństwo
start learning
hazard
fala upałów
start learning
heatwave
róg
start learning
horn
fabryka, zakład przemysłowy
start learning
industrial plant
liść, liście
start learning
leaf, leaves
śmieci
start learning
litter
grzywa
start learning
a mane
flora i fauna morska
start learning
marine life
topnieć, rozpuszczać się
start learning
melt
nielegalne wysypisko śmieci
start learning
open dumping
overpopulation
start learning
overpopulation
podejście pro-ekologiczne
start learning
pro-environmental attitude
ugasić ogień
start learning
put out a fire
rzadki
start learning
rare
wzory do naśladowania
start learning
role models
korzenie
start learning
roots
kosz na śmieci
start learning
rubbish bin
chodzić we śnie, lunatykować
start learning
sleepwalk
rzecznik, rzeczniczka
start learning
spokesperson
łodyga
start learning
a stem
wzmacniać wały nadmorskie
start learning
strengthen sea defences
rzeczy, coś
start learning
stuff
wypchane ciało
start learning
stuffed body
zmieniać
start learning
swap
postęp technologiczny
start learning
technological advances
kompletnie nic
start learning
zilch

You must sign in to write a comment