słówka szkoła vol. 2 👏🏼

 0    99 flashcards    juliazwiernik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
analizować
start learning
analyse
essay
start learning
wypracowanie
wykres
start learning
a chart, graph
podrecznik papier/elektro
start learning
paper/ electronic textbook
przeprowadzać eksperymenty
start learning
run/carry out experiments
rownania kwadratowe
start learning
solve quadratic equations
teksty źródłowe
start learning
source texts
robić notatki
start learning
to take notes
probówka
start learning
test-tube
opisać doświadczenie
start learning
describe the experience/write up an experiment
zdolności
start learning
skills, abilities
wyniki w nauce
start learning
academic performance, results
poziom nauczania
start learning
academic standard
wszechstronny wystrój
start learning
all round development
chodzić do szkoły
start learning
attend school
przeciętny
start learning
average
mól książkowy
start learning
bookworm
burza mózgów
start learning
brainstorming
kreatywność
start learning
creativity
wybitny
start learning
distinguished
celować w czymś
start learning
excel at sth
uzdolniony
start learning
gifted
omawiać pracę domową
start learning
discuss homework
nauczanie domowe
start learning
home teaching
mądrala
start learning
a know-all
trudności w uczeniu sie
start learning
to learning difficulties
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
znakomite oceny
start learning
outstanding grades
uważać
start learning
to pay attention to
wyznaczać cele
start learning
to set targets
umiejętności
start learning
abilities/skills
kujon
start learning
swot
sprawdzać listę obecności
start learning
take attendance
praca zespołowa
start learning
teamwork
adhd
start learning
attention deficit hyperactivity disorder
nie chodzić do szkoły
start learning
be off school
prześladować
start learning
bully
kamera monitoringu
start learning
cctv camera
oszukiwać
start learning
to cheat
ściągać od kogoś
start learning
copy from sb
ściągi
start learning
cheat notes/crib notes
miec dobre/zle wyniki w szkole/na egazminach
start learning
have good / bad results at school / on egazminach
dysleksja
start learning
dyslexia
dyslektyczny
start learning
dyslexic
wydalić kogoś ze szkoły
start learning
expel someone from school
wydalenie
start learning
expulsion
nie osiągnąć czegoś
start learning
fail to achieve sth
porażka
start learning
defeat, failure
mieć słabe wyniki
start learning
have poor results
mieć problemy/trudnosci
start learning
have a hard time
beznadziejny
start learning
hopeless at
indywidualne podejście
start learning
individual approach
źle sie zachowywac
start learning
misbehave
przewinienie
start learning
offense
pokonywać problemy
start learning
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
chodzić na wagary
start learning
skip lessons
specjalne potrzeby edukacyjne
start learning
special educational needs
wsparcie
start learning
support
słabe punkty
start learning
weaknesses
brytyjska matura
start learning
a levels
ocena, ocenianie
start learning
assessment
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
start learning
an exam paper
wyniki egzaminu
start learning
exam results
zasady zdawania egzaminu
start learning
rules exam
egzamin zew/wew
start learning
external/internal exam
nie zdać testu/egzaminu
start learning
fail a test/an exam
oblać egzamin
start learning
flunk an exam
bryt egzamin gim.
start learning
GCSEs
stopień
start learning
grade
srednia ocen
start learning
grade point average
sprawdzac, oceniac
start learning
mark
egzamin probny
start learning
mock exam
dzienniczek internetowy
start learning
online report
zdac test/egzamin
start learning
pass the test / exam
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
start learning
past papers
zdawac egzamin ponownie
start learning
resit/retake an exam
egzamin po ukonczeniu nauki w szkole
start learning
school leaving exam
swidectwo szkolne
start learning
school report
otrzymac 100 punktow
start learning
get 100 points
przygotowac egzamin
start learning
set an exam
podejsc do egzaminu
start learning
sit/take an exam
pisac sprawdzian
start learning
take a test
świetlica szkolna
start learning
afterschool club
chodzic na kurs
start learning
attend the course
byc/zostac czlonkiem
start learning
be / become a member
rozwijac zdolnosci artystyczne
start learning
develop artistically
rozwijac umiejetnosci interpersonalne
start learning
develop interpersonal skills/leadership
kurs pierwszej pomocy
start learning
first aid course
zapisac sie do klubu/na silownie
start learning
to join a club / on gym
brac udzial w
start learning
participate
chór szkolny
start learning
school choir
orkiestra szkolna
start learning
school orchestra
stowarzyszenie
start learning
society
kolko sportowe/teatralne/szachowe/fotograficzne
start learning
sports bow / theatrical / chess / photo club
dobrowolny
start learning
voluntary
urozmaicony
start learning
abwechslungsreich

You must sign in to write a comment