Słówka 8 część 3

 0    35 flashcards    kamilaleciejewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
potwierdzić rezerwację
Proszę potwierdzić rezerwację telefonicznie.
start learning
confirm a booking
Please confirm the booking by phone.
dostać problemów żołądkowe
Moje problemy żołądkowe zaczęły się tydzień temu.
start learning
get an upset stomach
I have got an upset stomach since last week.
doznać poparzenia słonecznego
Użyj kremu z filtrem żeby nie sparzyć się słońcem.
start learning
get sunburnt
Use a suntan lotion not to get sunburnt.
dostać udaru słonecznego
Jak zaśniesz na plaży możesz dostać udaru słonecznego.
start learning
get sunstroke
If you fall asleep in the beach you can get a sunstroke.
dostać szczepionkę
start learning
get vaccinations
dokonać rezerwacji w hotelu
start learning
get a hotel reservation
stanowić zagrożenie dla
start learning
pose a threat to
załamać się
start learning
break down
zameldować się
start learning
check in
podwieźć/ wysadzić kogoś
start learning
drop somebody off
wysiąść z samolotu
start learning
get off a plane
przetrzymać kogoś
start learning
hold somebody up
udać się na
start learning
make for
odebrać kogoś
start learning
pick somebody up
wyruszyć
start learning
set out
zapisać się na
start learning
sign up for
zwolnić
start learning
slow down
przyśpieszyć
start learning
speed up
wystartować
start learning
take off
zawrócić
start learning
turn back
mieć korzyści dla przyrody
start learning
benefit wildlife
przynieść dochody
start learning
bring in revenue
powodować zanieczyszczenia
start learning
cause pollution
niszczyć naturalne siedliska zwierząt
start learning
destroy habitats
zakłócać przyrodę
start learning
disturb wildlife
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
środowisko naturalne
start learning
the environment
poprawiać infrastrukturę
start learning
improve facilities
masowa turystyka
start learning
mass tourism
chronić gatunki
start learning
protect spiecies
regulować rozwój
start learning
regulate development
śmieci
start learning
rubbish
na uboczu/ poza szlakiem
start learning
off the beaten track
cisza i spokój
start learning
peace and quiet
trzymający standard
start learning
up to standard

You must sign in to write a comment