Siuda - czasy II

 0    64 flashcards    Mnichu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
know - knew - known of/about sb/sth
start learning
wiedzieć o czymś/o kimś
to get to know
start learning
dowiedzieć się, poznać
as far as I know
start learning
o ile wiem
to let sb know
start learning
powiadomić kogoś / dawać komuś znać
you never know
start learning
nigdy nic nie wiadomo
mean
What does it mean? / What do you mean?
start learning
znaczyć, mieć na myśli
Co to znaczy? / Co masz na myśli?
notice
I noticed that you stole a can from supermarket yesterday
start learning
zauważyć
Zauważyłem, że ukradłaś wczoraj puszkę w supermarkecie
own
start learning
posiadać
I think that...
I think that this is a perfect plan
start learning
Uważam, że...; sądzę, że
Uważam, że jest to doskonały plan
I am thinking about/of sth/sb
I'm thinking about this plan
start learning
Rozważam; myślę o...
Myślę o tym planie
I (can) see
I (can) see your aunt
start learning
widzę (wyraża percepcję zmysłową
Widzę Twoją ciotkę
I am seeing sb
I am seeing my aunt tomorrow
start learning
przychodzić z wizytą do kogoś; spotykać się z kimś
Do ciotki przychodzę z wizytą jutro
I taste sth
I taste pepper in the soup
start learning
czuję smak (wyraża percepcję zmysłową)
Czuję smak pieprzu w zupie
I am tasting
I'm tasting the soup now
start learning
kosztuję (czynność)
Kosztuję teraz zupy
It tastes...
It tastes terrible
start learning
To smakuje (ma smak)
To okropnie smakuje
in the soup
I taste pepper in the soup
start learning
w zupie
Czuję smak pieprzu w zupie
look at sth
They're looking at the soldiers
start learning
patrzeć na; spojrzeć na
Oni patrzą na tych żołnierzy
listen to sb / sth
I'm listening to her song
start learning
słuchać kogoś/ czegoś
Słucham jej piosenki
live for a time
He's Londoner now, but he lived for a time in Glasgow
start learning
żyć przez pewien czas
On jest Londyńczykiem, ale przez pewien czas mieszkał w Glasgow
the day before yesterday
start learning
przedwczoraj
yesterday morning / evening
start learning
wczoraj rano / wieczorem
the other day
start learning
kilka dni temu
just now
start learning
dopiero co
2 hours / days/ months ago
start learning
2 godzin / dni / miesięce temu
last Monday / week/ month
start learning
w ubiegły poniedziałek / w ubiegłym tygodniu/ w ubiegłym miesiącu
when were you born?
start learning
kiedy się urodziłeś?
all day yesterday
start learning
Wczoraj przez cały dzień
all night
start learning
całą noc
all the afternoon
start learning
całe popołudnie
from 10 to 12
start learning
od 10 do 12
at 11 o'clock last night/ this morning
start learning
o godzinie 11 wczoraj / dziś rano
yesterday at 11
start learning
wczoraj o 11
at this time yesterday
start learning
Wczoraj o tej porze
come in
When I came in, they were playing with my toys
start learning
wchodzić
Kiedy wszedłem do pokoju, oni bawili się moimi zabawkami
leave home
Mark left home yesterday
start learning
opuścić dom; wyjść z domu
Marek wyszedł wczoraj z domu
this month
start learning
w tym miesiącu
for a long time
start learning
od dawna
for 2 hours
start learning
od 2 godzin
for many days
start learning
od wielu dni
for 6 months
start learning
od 6 miesięcy
since 9 o'clock
start learning
od 9 rano
since Friday
start learning
Od piątku
since June
start learning
od czerwca
since 1987
start learning
od 1987 roku
tea-time
start learning
podwieczorek
since she was a child
start learning
odkąd była dzieckiem
just
The doctor has just arrived
start learning
właśnie
Lekarz właśnie przybył
already
I have already read PART ONE / Has he already read PART TWO?
start learning
już (w zdaniach twierdzących i pytających)
Przeczytałem już część I / Czy on przeczytał już część II?
yet
Has he arrived yet?
start learning
już (w pytaniach)
Czy on już przybył?
yet (w zdaniach przeczących z not)
I haven't finished it yet
start learning
jeszcze nie
Jeszcze tego nie skończyłem
lately
I haven't seen him lately
start learning
ostatnio
Nie widziałem go ostatnio
recently
She has recently come back from Paris
start learning
niedawno
Ona niedawno wróciła z Paryża
at last
She has come at last
start learning
nareszcie; w końcu
Nareszcie przyszła
ever
Have you ever drunk whisky?
start learning
kiedykolwiek
Czy kiedykolwiek piłeś whisky?
never
I have never drunk whisky
start learning
nigdy
Nigdy nie piłem whisky
so far
So far the exercises have been easy
start learning
dotychczas; jak dotąd
Jak dotąd ćwiczenia były łatwe
up till now
Up till now the weather has been terrible
start learning
aż do teraz; do tej pory
Do tej pory pogoda była okropna
up to the present
Up to the present I've written 6 letters
start learning
do chwili obecnej; do teraz
Do teraz napisałem 6 listów
since
I've met him 3 times since 1980
start learning
od (pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej); występuje z Present Perfect i Present Perfect Continuous
Spotkałem go 3 razy od 1980 roku
from
This shop was open from 7 a.m. to 6 p.m. yesterday; This shop is open from 7 a.m. to 6 p. m every day; From now this shop will be open from 7 a.m. to 6 p.m
start learning
od (jednego momentu w przeszłości do innego w momentu w przeszłości); występuje z czasami typu PAST, FUTURE oraz z PRESENT SIMPLE
Ten sklep był wczoraj otwarty od 7 do 18 / Ten sklep jest codziennie otwarty od 7 do 18/ Od teraz ten sklep będzie otwarty od 7 do 18
to have a sore foot
start learning
mieć ból nogi; boleć (o nodze)
all the morning / afternoon / evening
start learning
cały ranek / popołudnie / wieczór
how long...?
start learning
Jak długo ...?
by the end of week / month/ 1985
By the end of 1985 he had already had 10 million dollars
start learning
pod koniec tygodnia / miesiąca / 1985 roku
Pod koniec 1985 roku on miał już 10milionów dolarów

You must sign in to write a comment