Science and Technology cz.2

 0    76 flashcards    marek7911
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wysłać wiadomości tekstowe
start learning
send text messages(SMS)
wysłać wiadomości multimedialne
start learning
send picture messages (MMS)
ustawić budzik
start learning
set the alarm clock
robić zdjęcia
start learning
take photos
kręcic filmy wideo
start learning
take videos
modernizować, wprowadzać nową wersję (np. oprogramowania)
start learning
upgrade sth
oglądać film
start learning
watch a movie
program antywirusowy/oprogramowanie antywirusowe
start learning
antivirus programme/software
kopia zapasowa
start learning
backup
napęd CD/DVD
start learning
CD/DVD drive
dokument tu: w formie pliku
start learning
document
adres e-mail
start learning
email adress
klawiatura
start learning
keyboard
karta pamięci
start learning
memory stick
modem
start learning
modem
kompilacje różnych utworów muzycznych
start learning
music compilations
drukarka
start learning
printer
pojemnik na odpady przeznaczone do recyklingu
start learning
recycle bin
skaner
start learning
scanner
ekran, monitor, wyświetlacz
start learning
screen
wyszukiwarka
start learning
search engine
oprogramowanie
start learning
software
głośniki
start learning
speakers
wieża
start learning
tower
port USB
start learning
USB port
wirus
start learning
virus
kamera internetowa
start learning
webcam
witryna internetowa
start learning
website
wejść do swojego kota mailowego
start learning
acces one's email account
załączyć zdjęcia/pliki
start learning
attach photos/files
rozmawiać za pośrednictwem internetu
start learning
chat online
kliknąć na
start learning
clik on sth
skomentować coś na blogu
start learning
comment on a blog
podłączyć coć do czegoś
start learning
connect sth to sth
skopiować plik
start learning
copy a file
usunąć cos z
start learning
delete sth from
zaprojektować witrynę internetową
start learning
design a website
robić zakupy w sieci
start learning
do online shopping
robic zakupy w sieci
start learning
download files
pobierać/ściągać pliki
start learning
download files
zainstalować program
start learning
install a programme
mieć dostęp do
start learning
have acces to sth
utraciś (informacje/pliki)
start learning
lose (information/files)
zrobić kopię czegoś
start learning
make a copy of sth
zrobić kopie zapasowe
start learning
make backups
przetrzymywać kopię zapasową
start learning
keep backups
otworzyć plik
start learning
open a file
otworzyć wiadomość e-mail
start learning
open a email
drukować listy
start learning
print letters
sformatować twardy dysk
start learning
reformat a computer
ponownie zainstalować programy
start learning
reinstall programmes
usunąć coś z czegoś np. dane z dysku
start learning
remove sth from sth
restartować, uruchomić ponownie
start learning
restart
zachować coś w komputerze
start learning
save sth onto a computer
przechowywać informacje/pliki w komputerze
start learning
store information/files on a computer
udostępniać relacje na żywo
start learning
stream live video
surfować po internecie
start learning
surf the Net
przesyłać pliki
start learning
transfer files
pisać listy na maszynie, komputerze
start learning
type letters
przesyłać zdjęcia
start learning
upload pictures
zepsuć się
start learning
break down
przeprowadzać eksperyment
start learning
carry out an experiment
wpaść na pomysł
start learning
come up with (an idea)
tu: odciąć zasilanie elektryczne
start learning
cut off
tu: rozgryźć, zrozumieć jak coś działa
start learning
figure sth out
dowiedzieć się
start learning
find out
wydziela (ciepło/zapach)
start learning
give off (heat/a smell)
utrzymywać kontakt z kimś
start learning
keep in touch with sb
zalogować/wylogować się
start learning
log on/off
podłączyć do
start learning
plug in/into
wyłączyć
start learning
shut down
zalogować/wylogować się
start learning
sign in/out
tu: podpisać umowę
start learning
sign up
włączyć/wyłączyć
start learning
switch on/off
wyjąć, usunąć
start learning
take out
włączyć/wyłączyć
start learning
turn on/off

You must sign in to write a comment