school bank 2 part 2

 0    27 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
świetlica szkolna
start learning
afterschool club
chodzić na kurs
start learning
attend the course
być/zostać członkiem
start learning
be / become a member
rozwijać zdolności artystyczne
start learning
develop artistically
rozwijać umiejętności przywódcze/interpersonalne
start learning
develop leadership/ interpersonal skills
kurs pierwszej pomocy
start learning
first aid course
zapisać sie do klubu/ na siłownię
start learning
Join the club / gym
brać udział w
start learning
participate in
chór szkolny
start learning
school choir
orkiestra szkolna
start learning
school orchestra
towarzystwo/stowarzyszenie
start learning
society
kółko sportowe/teatralne/szachowe/fotograficzne
start learning
sports/ drama/ chess / Photography club
dobrowolny
start learning
voluntary
nadrobić materiał z zajęć
start learning
catch up on school work
dogonić resztę klasy
start learning
catch up with the rest of the class
rzucić szkołę
start learning
to drop out of school
mieć zaległości w nauce
start learning
fall behind with school work
zabrać się do pracy
start learning
get down to work
oddać zadanie/ wypracowanie
start learning
hand in a homework/ an essay
zanotować
start learning
note down
przyswajać informacje
start learning
take in information
spóźnić się
start learning
turn up late
łatwizna
start learning
a piece of cake
pracować do późna w nocy
start learning
burn the midnight oil
całkowicie sie pogubić
start learning
feel out of your depth
znać coś na wylot
start learning
to know something inside out
zdać egzamin śpiewająco
start learning
pass the exam with flying colours

You must sign in to write a comment