s

 0    35 flashcards    pinkworld
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aktif
start learning
active
inek
start learning
nerd
kampanya
Şirketim bir pazarlama kampanyası başlattı.
start learning
campaign
My company started a marketing campaign.
dürüst
Teyzem çok dürüst bir insandır.
start learning
honest
My aunt is a very honest person.
Onur
start learning
honour
adanmış
start learning
dedicated
Led
start learning
led
konuşma
Lisa mezuniyetinde çok içten bir konuşma yaptı.
start learning
speech
Lisa gave a heartfelt speech in her graduation.
değer
Altının şimdiki değeri ne?
start learning
value
What is the value of gold now?
röportaj
Röportajlardan hep nefret ederdi.
start learning
interview
She always hated interviews.
yol
Kapıyı bulmak için beton yolu takip et.
start learning
path
Follow the concrete path to find the gate.
öğretilen
start learning
taught
fırsat
Bu kaçırılmış bir fırsat.
start learning
opportunity
This is a missed opportunity.
basın
Basın her zaman George'a karşıydı.
start learning
press
The press had always been against George.
kesinlikle
start learning
definitely
direkt olarak
start learning
directly
güçlü
Derya güçlü bir insan.
start learning
strong
Derya is a strong person.
harcamak
start learning
spend
adam
O adam da kim?
start learning
guy
Who's that guy?
gerçek
Gerçek şu ki, Mehmet'le olmayı sevmiyorum.
start learning
truth
The truth is, I don't enjoy being with Mehmet.
yaratık
İnsanlar ölümsüz yaratıklar değillerdir.
start learning
being
People are not immortal beings.
tam
Cenk tam bir aptal.
start learning
complete
Cenk is a complete fool.
umut
Umut en son ölür.
start learning
hope
Hope dies last.
dört
start learning
four
hikaye
O ilginç bir hikaye.
start learning
story
That's an interesting story.
getirdi
start learning
brought
benim
start learning
mine
Sahip olmak
start learning
have
kadın
Ne kadar güzel bir kadın!
start learning
woman
What a beautiful woman!
mutlu
Umarım çok mutlu olursun.
start learning
happy
I hope you'll be very happy.
her biri
start learning
each
böyle
start learning
such
dünya
Dünya çok küçük.
start learning
world
The world is very small.
hangi
start learning
which
Havva
start learning
eve

You must sign in to write a comment