Rozprawka słówka

 0    36 flashcards    cloudyt
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dotyczący
start learning
concerning
kwestia
start learning
issue, matter
prawdopodobnie
start learning
likely, bound to
podatny
start learning
vulnerable to, susceptible to
powszechnie akceptuje się
start learning
it is widely accepted
obowiązkowy
start learning
compulsory, obligatory
korzyść, korzystny
start learning
benefit, beneficial
wydajny, skuteczny
start learning
efficient, efficiency
odgrywać kluczową rolę
start learning
play a crucial role
przesadzać, przesada
start learning
to exaggerate, an exaggeration
pozwalać, pozwolenie
start learning
permit, permission
zbyt duży nacisk kładzie się
start learning
too much emphasis is placed on
mieć wkład
start learning
to contribute, to have an important contribution
zakładać coś z góry, mieć coś za pewnik
start learning
to take sth for granted
wraz z rozwojem technologii ludzie stają się zbędni
start learning
as technology advances, humans are becoming redundant
umożliwić coś komuś
start learning
to enable sb to do sth
wzbudzać dyskusję
start learning
to generate a heated debate
zwolennicy, przeciwnicy
start learning
Supporters ≠ Opponents
ważny, istotny
start learning
vital, crucial, essential
sprawiedliwy, usprawiedliwiać, usprawiedliwienie, nieuzasadniony
start learning
just, to justify, justification, unjustifiable
zalety i wady
start learning
Advantages & disadvantages, risks & benefits, positive & negative aspects
za i przeciw
start learning
pros & cons, for & against
twierdzić, utrzymywać
start learning
claim, maintain
bez względu na
start learning
regardless of
pierwszy, drugi
start learning
the former, the latter
pomimo
start learning
despite, in spite of
na przykład
start learning
for example, for instance, such as
podsumowując
start learning
on the whole, by and large, to conclude, concluding, to sum up, in conclusion, all in all, to summarize
do pewnego stopnia
start learning
to a certain degree/extent
z powodu
start learning
owing to, due to, because of
wydaje mi się, sądze
start learning
it strikes me that, it seems to me that, it appears to me
skłaniam się ku opinii
start learning
I am inclined to believe
o ile wiem, jeśli o mnie chodzi
start learning
as far as I know, as far as I am concerned
środki / kroki powinny być podjęte, żeby rozwiązać / zająć się problemem
start learning
steps / measures should be taken in order to solve / overcome / deal with / handle the problem
wpływać na, mieć wpływ na
start learning
influence, impact, affect
brać coś pod uwagę
start learning
take sth into account, take sth into consideration

You must sign in to write a comment