Rozprawka lekcja 1

 0    26 flashcards    justidesigner
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Podróże kształcą.
start learning
Travel broadens the mind.
cena jaką musisz zapłacić jest często wygórowany
start learning
the price you have to pay is often exorbitant
Oni sprzedają wiele rzeczy, na przykład, przybory biurowe.
start learning
They sell a lot of things, for example, office supplies. They sell many things, for example, office supplies
bezpieczeństwo za granicą
start learning
security abroad
wiąże się z tym ryzyko wpadnięcia w kłopoty jeśli nie jesteś obeznany tutejszymi obyczajami
start learning
you run the risk of getting into trouble if you are not familiar with some local coustoms
Od tamtej pory Kraj był w stanie rozruchów politycznych
start learning
The country has been in a state of political unrest ever since
On został zatrzymany podczas odprawy celnej i przesłuchany
start learning
He was stopped at customs and questioned
said a very obscene thing to him
start learning
said a very obscene thing to him
On powiedział bardzo nieprzyzwoity żart
start learning
He said a very naughty, obscene joke
można uznać za niegrzeczne
start learning
may be seen as rute
po zastanowieniu, po namyśle, po rozważeniu
start learning
on balance
ma tak samo dużo wad jak i pozytywnych aspektow
start learning
have as many disadvantages as positive aspects
Ostatnio stało się możliwe zastosowanie inżynierii genetycznej
start learning
Recently it has become possible to use genetic engineering
Ostatnie wydarzenia, zmiany w inżynierii genetycznej
start learning
recent Developments in genetic engineering
(On pracuje w dziale badań i rozwoju dużej firmy
start learning
He works in the research and development department for a large company
Technologia bardzo szybko posuwa się naprzód
start learning
Technology is advancing very quickly
przyszłość ludzkości zależy od biologów, fizyków i matematyków
start learning
ututre of mankind depends biologists, physicists, mathematicians
nauki humanistyczne nie są aż tak znaczące
start learning
the humanities are no longer so important
pomyślna/dostania i obiecującą przyszłością człowieka leży tylko w rękach naukowców
start learning
a prosperous and promising future for man lie only in the hands of scientists
postęp technologiczny zawsze prowadzi do zmian politycznych i społecznych
start learning
technological advances always result in political and social changes
funkcjonowanie człowieka dotyczy sfer ktore wykraczają poza to co możemy zmierzyć, wyliczyć czy przeanalizować chemicznie
start learning
human functioning involves spheres beyond what can be measured, calculated and analysed chemically
podczas gdy uczniowie uważają,że to najlepsze miejsce gdzie możesz być
start learning
Whereas most students think it's the best place to be
każ Mattowi jechać.)
start learning
have Matt go instead
śmiertelna choroba zaatakowała ponad 1000 osób na całym świecie
start learning
The fatal disease has struck more than 100,000 people around the world.
W dużym stopniu przyczyniają się do przyszłości ludzkości
start learning
Contribute greatly to the future of humanity
niezaprzeczalnie jedyny w swoim rodzaju
start learning
undeniably one of a kind

You must sign in to write a comment