różne czasowniki

 0    85 flashcards    angiee1589
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
poszerzać czyjeść horyzonty
start learning
broaden sb horizon
podrzucać
start learning
to toss
na początku chciałbym rozważyć
start learning
First of all I would like to consider
zredukować
start learning
reduce
przechodzić
start learning
pass by
przezwyciężyć
start learning
overcome
wyprzedzać
start learning
overtake
ruch
start learning
movement
wymeldować się
start learning
check out
wyrzucać
start learning
throw away
emerytura
start learning
retirement
odchodzić
start learning
retire
udawać się gdzieś
start learning
retire somewere
wycofać się z czegoś
start learning
retire from something
odkręcić wodę
start learning
turn off the tap
odsłonić
start learning
expos
nadgarstek
start learning
wrist
złapać okazję
start learning
pick up a bargain
zbierać coś
start learning
pick sth up
wspominać
start learning
mention
hipoteka
start learning
mortgage
przytłaczający, przytłoczony
start learning
overhelm
opuszczać, porzucać, przerwać
start learning
abandon
bolący
start learning
sore
mężczyzna został raniony w nogę
start learning
man was wounded in the leg
zostać awansowanym
start learning
give a promotion
goić
start learning
heal
sylwetka
start learning
silhouette
zakuwać do czegoś
start learning
cram for something
zacząć uprawiać sport
start learning
take up a sport
niekorzystnie
start learning
unfavourable
nadopiekuńczy rodzic
start learning
an overprotective parent
wina
start learning
fault
pan młody
start learning
groom
winny
start learning
quilty
nawyk
start learning
habit
postęp
start learning
progress
walka
start learning
struggle
placek
start learning
pie
szarlotka
start learning
apple pie
wypróbować
start learning
try on
kosić
start learning
mow
odwołać
start learning
cancel
to cancel each other out
start learning
znosić się
strata
start learning
waste
powtarzanie
start learning
repetition
powtarzający się, monotonny
start learning
repetitive
powtarzający się, monotonny
start learning
repetitious
przynajmniej
start learning
at least
co najwyżej. Najwyżej mnie wyśmieją.
start learning
at most. At most, they will ridicule me.
wyśmiać
start learning
redicule
około, mniej więcej. może około 11:00?
start learning
around. How around 11 a.m.?A
około, mniej więcej. Ona ma około siedmiu lat.
start learning
about. She is about seven years old.
około, w przybliżeniu. Jej emerytura będzie w przybliżeniu wynosiła 600 złotych miesięcznie.
start learning
approximately. Her pension will be approximately 600 PLN a month.
z grubsza, mniej więcej. W przybliżeniu było tysiąc osób w hali.
start learning
roughly. Roughly there were one thousand people in the hall.
dokładny
start learning
accurate... He's very accurate.
precyzyjny, dokładny. Ona ma dokładnie sprecyzowany plan na życie.
start learning
precise. She has precise scheme for her life.
dokładny. Czy znasz dokładne znaczenie tego słowa?
start learning
exact. Do you know the exact meaning of the world?
prawie. Wstawaj, leniu! Jest prawie jedenasta.
start learning
almost eleven. Get up lezybones. It is almost eleven.
przeciętnie, średnio. I earn 1300 PLN on average.
start learning
on average. I earn 1300 PLN on average.
aż tyle. Cały dzień się obijasz, a jest tyle do zrobienia
start learning
so much. You have been hacking around all day and there is so much to do.
za 10 minut / za godzinę
start learning
in 10 minutes / in one hour
per = na (np. na dzień, na godzinę) Samochód jechał 150 kilometrów na godzinę.
start learning
per. The car travelled at 150 kilometres per hour.
ilość, liczba, wielkość. Nie mamy nieskończonej ilości czasu!
start learning
amount. We dont have an infinite amount of time.
ilość. Ona ma dużą ilość pudełek wypełnionych książkami.
start learning
quanitity. She has a large quanity of boxes filled with books.
do, dopóki, aż. Jacek czekał, aż przejdą mu nudności.
start learning
untill, till. Jacek waited, until the nausea had passed.
śmiertelność
start learning
fatalities
plan, hormonogram. / wykaz cen
start learning
schedue.
handlowy
start learning
commercial
pasażer
start learning
passanger
linia lotnicza
start learning
airline
umierający
start learning
dying
niższy
start learning
lower
mniej
start learning
fewer
dostarczać
start learning
deliver
pokojówka
start learning
maid
opuszczać (porzucać np. rodzinę, kraj)
start learning
abandon
opuszczać (pokój)
start learning
to leave
wyprowadzać się
start learning
move out
obniżać (cenę)
start learning
to lower
opuszcać, zaniedbywać coś. Ona opuściła się w pracy.
start learning
to be remiss. Her work got slack.
droga, szlak
start learning
route
plakietka, odznaka
start learning
badge
graniczyć z czymś
start learning
in border sth
zgłaszać,
start learning
call for

You must sign in to write a comment