Rozdział I

 0    90 flashcards    burdabianka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oprócz
start learning
apart from
przewodnik / przewodniczka
start learning
guide / tour guide
akapity
start learning
paragraphs
siwieć
start learning
go grey
pojazd
start learning
vehicle
wyglądać jak ktoś
start learning
take after someone
stopień
start learning
degree
dogadywać się z kimś
start learning
get on with someone
zrobić przysługę
start learning
do a favor
siostrzenica/bratanica
start learning
niece
siostrzeniec/bratanek
start learning
nephew
ciocia
start learning
auntie
podczas gdy/natomiast
start learning
whereas
dowiedzieć się
start learning
to find out
prawie wszystko
start learning
nearly all of it
spróbować czegoś
start learning
have a go
przejść na dietę
start learning
to go on a diet
odejść
start learning
to go off something
iść na spacer
start learning
to go for a walk
wziąć taksówkę
start learning
take a taxi
brać w czymś udział
start learning
take part in something
brać odpowiedzialność za coś
start learning
take responsibility for something
wyjść za mąż
start learning
get married
uzyskać pracę/stopień
start learning
get a job/degree
chodź tutaj
start learning
get here
ćwiczyć
start learning
to do exercises
robić prace domowe
start learning
do housework
robić badania/szukać informacji
start learning
do research / look for information
robić hobby
start learning
do hobby
dobrze sobie radzić
start learning
to do well
dać z siebie wszystko
start learning
do your best
zmywać naczynia
start learning
do the washing up
sprzątać
start learning
do the cleaning
wychodzi na dobre
start learning
do you good
nic dla ciebie zrobić
start learning
do nothing for you
dostać dobre wynagrodzenie
start learning
get a good salary
dostać nagrodę
start learning
to get a prize
dostać pracę
start learning
get a job
zostać zwolnionym z pracy
start learning
get fired
dostać grypę/przeziębić się
start learning
get flu / a cold
zatruć się czymś
start learning
get food poisoning
popaść w depresje
start learning
get depressed
podekscytować się
start learning
get excited
wziąć lekarstwo
start learning
take medicine
weź cukier
start learning
take the sugar
zająć 10 minut
start learning
Take 10 minutes
zająć całe wieki
start learning
take ages
zrobić zdjęcie
start learning
take a photo
spojrzeć
start learning
take a look
wziąć wine na siebie
start learning
take the blame
oślepnąć
start learning
go blind
oszaleć
start learning
go crazy
pójść dobrze (np. test)
start learning
go well (eg test)
pójść źle
start learning
go badly
jechać autobusem
start learning
to go by bus
jechać na wakacje
start learning
go on holiday
pójść z
start learning
go with
iść razem
start learning
go together
stanowczo, pewnie
start learning
firmly, confidently
ubrać się elegancko
start learning
dress up smartly
mówić wyraźnie
start learning
speak clearly
odpowiadać krótko i na temat
start learning
answer briefly
mocno potrząsnąć dłońmi
start learning
shake hands firmly
wysłać referencje
start learning
send references
być na czas
start learning
arrive on time
unikać kontaktu wzrokowego
start learning
avoid eye contact
być przygotowanym
start learning
be prepared
zrobić rozeznanie
start learning
do some research
pokazać entuzjazm
start learning
show enthusiasm
jakieś wątpliwości?
start learning
any queries?
Mam wątpliwość/pytanie
start learning
I do have a query
Mógłbym zadać pytanie?
start learning
Could i ask a question?
Jest kilka rzeczy o które chciałam spytać
start learning
There are a couple of things I'd like to ask about
Czy mogę cię o to spytać?
start learning
Can I ask you about that?
Według mnie to nie jest prawda
start learning
In my opinion this is not true
Muszę powiedzieć, że się zgadzam
start learning
I would have to say I agree
Jedną rzeczą którą chcę powiedzieć jest to że kurs online jest trudny
start learning
One thing I would like to say is that the online course is difficult
Dla mnie najważniejsze jest to, żeby się uczyć
start learning
For me, the most important thing is to study
spróbować czegoś
start learning
have a go
osiągnięcie
start learning
achievement
powodować
start learning
cause
wybrzeże
start learning
coast
odczucie
start learning
sensation
poirytowany/kanciasty
start learning
edgy
obeznany, kompetentny
start learning
knowledgeable
szczegółowy
start learning
detailed
rozwijać
start learning
to develop
wskazywać, nakierować
start learning
indicate
randka
start learning
date
wkurza
start learning
annoys

You must sign in to write a comment