rozdział 4 "praca"

 0    171 flashcards    karolwroble
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aktor / aktorka
start learning
actor/actress
architekt
start learning
architect
artysta
start learning
artist
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter/childminder
kierowca
start learning
driver
sprzątaczka
start learning
cleaner
programista
start learning
computer programmer
kucharz
start learning
cook
tancerz
start learning
dancer
dekorator
start learning
decorator
stomatolog
start learning
dentist
reżyser
start learning
director
lekarz
start learning
doctor
pracownik firmy wiążącej śmieci
start learning
dustman
elektryk
start learning
electrician
inżynier
start learning
engineer
rolnik
start learning
farmer
projektant mody
start learning
fashion designer
strażak
start learning
firefighter
stewardesa
start learning
flight attendant
fryzjer
start learning
hairdresser
gospodyni domowa
start learning
housewife
dziennikarz
start learning
journalist
menedżer
start learning
manager
mechanik
start learning
mechanic
modelka
start learning
model
muzyk
start learning
musician
pielęgniarka
start learning
nurse
wychowawca w przedszkolu
start learning
nursery school teacher
malarz
start learning
painter
fotograf
start learning
photographer
pilot
start learning
pilot
hydraulik
start learning
plumber
policjant
start learning
police officer
listonosz
start learning
postman
naukowiec
start learning
scientist
sekretarka
start learning
secretary
ochroniarz
start learning
security guard
sprzedawca
start learning
shop assistant
piosenkarz
start learning
singer
żołnierz
start learning
soldier
taksówkarz
start learning
taxi driver
prezenter telewizyjny
start learning
TV presenter
weterynarz
start learning
vet
kelner / kelnerka
start learning
waiter/waitress
robotnik
start learning
worker
księgowy
start learning
accountant
autor aplikacji
start learning
app designer
budowlaniec
start learning
builder
konsultant
start learning
consultant
sędzia
start learning
judge
prawnik
start learning
lawyer
bibliotekarz
start learning
librarian
ratownik
start learning
lifeguard
polityk
start learning
politician
psycholog
start learning
psychologist
badacz
start learning
researcher
krytyk
start learning
critic
autor ksiażek podróżniczych
start learning
travel writer
wojsko
start learning
Army
firma
start learning
company/firm
fabryka
start learning
factory
gospodarstwo wiejskie
start learning
farm
szpital
start learning
hospital
laboratorium
start learning
laboratory/lab
biblioteka
start learning
library
biuro
start learning
office
poczta
start learning
post office
restauracja
start learning
restaurant
Studio
start learning
studio
teatr
start learning
theater
Klinika
start learning
clinic
sąd
start learning
court of law
źle płatny
start learning
badly paid
nudny
start learning
boring
opiekuńczy
start learning
caring
niebezpieczny
start learning
dangerous
wymagający
start learning
demanding
łatwy
start learning
easy
energiczny
start learning
energetic
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
pełen etat
start learning
full-time
ciężki, trudny
start learning
hard
interesujący
start learning
interesting
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
bezpieczny
start learning
safe
satysfakcjonujący
start learning
satisfying
dobrze płatny
start learning
well-payed
tymczasowy
start learning
temporary
dostarczać
start learning
deliver
projektować
start learning
design
prowadzić
start learning
Drive
latać
start learning
fly
opiekować się dziećmi
start learning
look after/take care of children
naprawiać
start learning
repair
ratować
start learning
save
Obsługiwać klientów
start learning
serve customers
konsultować
start learning
consult
przyjmować zamówienia
start learning
take orders
zarabiać
start learning
earn
kieszonkowe
start learning
pocket money
pensja
start learning
salary
premia
start learning
bonus
zarabiać (1000000 $ rocznie)
start learning
make ($1000000 a year)
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płacić
start learning
pay
podwyżka
start learning
pay rise
emerytura/renta
start learning
pension
napiwek
start learning
tip
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
płaca / zarobki
start learning
wage
szef
start learning
boss
klient
start learning
customer
zeaspół
start learning
team
klient
start learning
client
kolega lub koleżanka z pracy
start learning
colleague
zatrudniony (osoba zatrudniona)
start learning
employee
personel
start learning
staff
atmosfera
start learning
atmosphere
być sukcesywnym
start learning
be successful
kontakt z ludźmi
start learning
contact with people
praca zmianowa
start learning
shift work
sukces
start learning
success
nieregularne godziny pracy
start learning
work irregular hours
pracować wiele godzin dziennie
start learning
work long hours
praca na zewnątrz
start learning
work outdoors
praca na komputerze
start learning
work with a computer
dziecięca praca
start learning
child labor
awansować
start learning
get promoted
wydawać polecenia
start learning
give orders
satysfakcja z pracy
start learning
job satisfaction
rozwój osobisty
start learning
personal development
zadanie
start learning
task
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
kariera
start learning
career
świadectwo
start learning
certificate
zmiana pracy
start learning
change your job
czyste prawo jazdy
start learning
clean driving license
doświadczenie
start learning
experience
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment/a job
wakacyjna /weekendowa praca
start learning
holiday/weekend job
kandydat pracy
start learning
job candidate
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
stracić pracę
start learning
lose one's job
miejsce pracy
start learning
place of work
profesjonalny
start learning
professional
wykwalifikowany
start learning
qualified
przymioty / zalety
start learning
qualities
umiejętność
start learning
skill
szkolić
start learning
train
bezrobotny
start learning
unemployed
zostać zwolnionym
start learning
get fired
umowa
start learning
contract
zatrudnić
start learning
employ
zrezygnować z pracy
start learning
give up/quit job
agencja pracy
start learning
job agency
pozycja
start learning
post/position
kwalifikacje
start learning
qualifications
przejść na emeryturę
start learning
retire
emerytura
start learning
retirement
stopa bezrobocia
start learning
unemployment rate
dostać pracę
start learning
get a job
odpowiedzialny za coś
start learning
responsible for something
pracować jako
start learning
work as
pracować dla
start learning
work for
pracować w
start learning
work in
pracować nad czymś
start learning
work on something
zarabiać czymś na życie
start learning
do something for a living
strajkować
start learning
go on strike
być otwartym na nowe wyzwania
start learning
the open to New Challenges
założyć własną firmę
start learning
set up/start your own company/business

You must sign in to write a comment