Rozdział 4 Praca

 0    157 flashcards    Dominika_888
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ksiegowy
start learning
accountant
kosmetyczka
start learning
a beautician
szef
start learning
a boss
kierowca
start learning
a driver
kasjer
start learning
a cashier
w pracy
start learning
at work
grafik
start learning
graphics designer
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
dentysta
start learning
a dentist
podatek
start learning
tax
praca zespołowa
start learning
teamwork
tymczasowy
start learning
temporary
elektryk
start learning
electrician
zarządzać, odpowiadać za
start learning
be in charge of
napiwki
start learning
tips
bezpłatny
start learning
unpaid
projektant
start learning
fashion designer
reżyser
start learning
director
utrzymywać się z czegoś
start learning
do something for a living
szukać
start learning
to look for
dobrze płatny
start learning
well-paid
strażak
start learning
firefighter
stewardesa
start learning
flight attendant
zawód
start learning
profession
pracować do późna
start learning
work long hours
fryzjer
start learning
hairdresser
wziąć odpowiedzialność za
start learning
take responsibility for
pracować jako
start learning
work as
podróż służbowa
start learning
business trip
wydatki
start learning
expenses
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
zakres obowiązków
start learning
job description
dziennikarz
start learning
journalist
zastanawiać sie
start learning
wonder
podwyżka pensji
start learning
pay rice
okres próbny
start learning
trial period /probation
odejść z pracy
start learning
quit work
rok
start learning
year
pracować w firmie
start learning
work for a company
sędzia
start learning
a judge
wziąć urlop bezpłatny
start learning
take unpaid leave
dobre samopoczucie
start learning
well-being
przejść na wcześniejszą emeryturę
start learning
take early retirement
warunki pracy
start learning
working conditions
prawnik
start learning
a lawyer
pracować w dziale sprzedaży
start learning
work in sales
bibliotekarz
start learning
librarian
kierownik
start learning
a manager
opiekunka do dzieci
start learning
babysitter
wolontariusz
start learning
charity worker
pracować nad (czymś)
start learning
work on
pracować pod presją
start learning
to work under pressure
roznosiciel/roznosicielka gazet
start learning
delivery boy/girl
pracować z (kimś)
start learning
work with
kierownik
start learning
a manager
niebezpieczny
start learning
dangerous
fizyczny
start learning
manual
zbieranie owoców
start learning
picking fruit
górnik
start learning
a miner
ratownik
start learning
a lifeguard
satysfakcjonujący
start learning
satisfying
pielegniarka
start learning
nurse
asystentka biura
start learning
office assistant
malarz
start learning
painter
wymagający kwalifikacji
start learning
skilled
praca sezonowa
start learning
seasonal work
ratownik medyczny
start learning
paramedic
stresujący
start learning
Stressful
aptekarz
start learning
pharmacist
hydraulik
start learning
a plumber
męczący
start learning
tiring
opiekun na obozie
start learning
summer camp supervisor
listonosz
start learning
postman
monotonny
start learning
monotonous
przewodnik
start learning
tour guide
wolontariat
start learning
volontary work
sprzedawca
start learning
sales assistant
słabo płatny
start learning
badly-paid
płaca, dniówka
start learning
wages
bonus
start learning
premia
reprezentant handlowy
start learning
sales representative
naukowiec
start learning
scientist
szansa na awans
start learning
chance for promotion
zmienić pracę
start learning
to change jobs
podsumować
start learning
summarise
żołnierz
start learning
a soldier
chirurg
start learning
a surgeon
lekarz weterynarii
start learning
vet
kelner
start learning
a waiter
dietetyk
start learning
a nutritionist
pensja
start learning
a salary
koleżanki z pracy
start learning
colleague
przejść na emeryturę
start learning
retire / retirement
umowa
start learning
contract
stały (o pracy)
start learning
permanent
pracować w nadgodzinach
start learning
to work overtime
na godzine / tygodniowo /miesiecznie
start learning
hourly / weekly / month
pracować na zmiany
start learning
do / work shifts
zarabiać pieniądze
start learning
earn money
na część etatu
start learning
Part-time
obowiązki
start learning
duties
zarobki
start learning
earnings
płatny urlop
start learning
paid leave
na pełen etat
start learning
full-time
znaleźć / dostać pracę
start learning
get a job
dostać awans
start learning
get a promotion
dochód
start learning
income
odejść z pracy
start learning
leave your work
ogłaszać
start learning
advertise
rutyna
start learning
routine
kandydant do pracy
start learning
applicant
wprowadzić produkt na rynek
start learning
launch
formularz aplikacyjny
start learning
application form
spadek
start learning
inheritance
wolne stanowisko
start learning
vacancy
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
zostać zwolnionym
start learning
be fired
zrzędliwy
start learning
grumpy
zostać zatrudnionym
start learning
become employed
list motywacyjny
start learning
covering letter
aktualny
start learning
up-to-date
przerwać
start learning
drop out of
bezrobotny
start learning
unemployed
dobrze sobie radzić
start learning
do well
pracownik
start learning
employee
podjąć pracę
start learning
take up a job
załączyć
start learning
enclose
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wypełnić
start learning
fill in
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zacząć pracować na własny rachuek
start learning
go freelance
przyjąć, zatrudnić
start learning
take on
personel
start learning
staff
konsultować (się)
start learning
consult
w którymś momencie
start learning
at some point
oferty pracy
start learning
situations vacant
zadowolenie z wykonywanej pracy
start learning
job satisfaction
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
start learning
have an interview
zdolności, umiejętności
start learning
ability
kwalifikacje
start learning
qualifications
mieć doświadczenie
start learning
have experience
rekrutacja
start learning
recruitment
zatrudniać
start learning
hire
stanowisko, posada
start learning
post
referencje
start learning
references
dział personalny
start learning
human resources
oferta pracy
start learning
job offer
odrzucić
start learning
reject
praca stanowisko
start learning
position
bez pracy
start learning
out of work
złożyć rezygnację
start learning
resign
samozatrudniony
start learning
self-employed
mieć elastyczne godziny w pracy
start learning
work flexitime
prowadzić rejestr
start learning
keep a record
brak doświadczenia
start learning
lack of experience
stracić pracę
start learning
lose your job

You must sign in to write a comment