rozdział 3

 0    79 flashcards    kapitanka102
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oszczędzać wodę
start learning
save water
ślad węglowy
start learning
carbon footprint
instalować panele słoneczne
start learning
install solar panels
kosz
start learning
bin
kompostować resztki żywności
start learning
compost food waste
ochrona
start learning
conservation
rozkładać się
start learning
decompose
energooszczędny
start learning
energy saving
przyjazny środowisku
start learning
environmentally friendly
ekologiczny
start learning
green
instalować panele słoneczne
start learning
install solar panels
uszczelniać okna
start learning
insulate windows
wysypisko śmieci
start learning
landfill
naprawiać stare ubrania
start learning
mend old clothes
przyrodnik
start learning
naturalist
organiczny
start learning
organic
opakowanie
start learning
packaging
przetwarzać opakowania
start learning
recycle packaging
punkt recyklingu
start learning
recycling depot
użyć ponownie w innym celu
start learning
repurpose
zasoby
start learning
resources
używać ponownie
start learning
reuse
śmieci
start learning
rubbish
wspólnie podróżować samochodem
start learning
share car joutneys
energia słoneczna
start learning
solar power
wyrzucać
start learning
throw away
podróżować środkami transportu publicznego
start learning
travel by public transport
Wyłączać światła
start learning
turn off lights
używać akumulatorków
start learning
use rechargeable batteries
dzika przyroda
start learning
wildlife
rolnictwo
start learning
agriculture
alternatywa
start learning
alternative
coroczny
start learning
annual
umówić się
start learning
arrange
dostępny
start learning
available
świadomy
start learning
aware of
obowiązkowy
start learning
compulsory
zatem
start learning
consequently
zbiory
start learning
crops
określony
start learning
definite
pamiętnik
start learning
diary
odległość
start learning
distance
dramatycznie
start learning
dramatically
wysiłek
start learning
effort
zapewniać
start learning
ensure
znakomity, wyśmienity
start learning
fabulous
napełniać
start learning
fill up
dalej
start learning
further
wytwarzać produkować
start learning
generate
kierować, zarządzać
start learning
govern
hodować
start learning
grow
wysokość
start learning
height
zaznaczać naświetlać
start learning
highlight
ogromny
start learning
huge
wprowadzać
start learning
implement
wzrastać
start learning
increase
nieokreślony
start learning
indefinite
rzecz, element
start learning
item
trzymać z dala od czegoś
start learning
keep out
trwały
start learning
lasting
żarówka
start learning
light bulb
samorząd lokalny
start learning
local council
błędnie poinformować
start learning
misinform
położyć w niewłaściwym miejscu
start learning
misplace
błędnie zrozumieć
start learning
misunderstand
koszmar
start learning
nightmare
organizacja non-profit działająca nie dla zysku
start learning
Non-profit group
obowiązkowy
start learning
obligatory
zatłoczony
start learning
overcrowded
przejadać się
start learning
overeat
Przeoczyć
start learning
Overlook
przeludnienić
start learning
overpopulate
uczestnik
start learning
participant
procent
start learning
percentage
wysyłać
start learning
post
prototyp
start learning
prototype
udowadniać
start learning
prove
dostarczać
start learning
provide
tempo
start learning
rate

You must sign in to write a comment