ROZDZIAŁ 3

 0    85 flashcards    12321
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
trudności
start learning
suffer hardships
bardziej prawdopodobne
start learning
be likely to do
podstawowe potrzeby
start learning
basic needs
doceniać
start learning
appreciate
mieć uciechę z czegoś
start learning
get a kick out of sth
porzucić
start learning
abandon
Trwałość
start learning
long-lasting
ulotne
start learning
intagible
istotny
start learning
essential
istotny
start learning
vital
akty dobroci dobre gesty
start learning
acts of kindness
robić coś regularnie
start learning
do sth on regular basics
jest przyjacielem w potrzebie
start learning
is a friend in needed
może zdziałać cuda
start learning
it can work wonders
kluczowy wkład do czegoś
start learning
a key contributor to sth
wymagać wysiłku
start learning
to reguire effort
kluczowe w praktyce
start learning
crucial to practise
zmniejszyć lęk
start learning
to reduce anxiety
przygnębiony
start learning
feeling blue
biedny / nieszczęśliwy / załamany
start learning
miserable
zwolnić
start learning
to release
wpływać
start learning
to affect
wprowadzic w praktyce
start learning
to put into practise
lekarstwo
start learning
a remedy
lenistwo
start learning
laziness
życzliwość
start learning
kindness
zmęczenie
start learning
tiredness
szczęście
start learning
happiness
ciemność
start learning
darkness
przydatność
start learning
usefulness
bezdomnosc
start learning
homelessness
byc na kogos zlym
start learning
cross
zachwycony
start learning
delighted
zdruzgotany
start learning
devasteted
zbulwersowany
start learning
appalled
zdumiony
start learning
astonished
korzyści
start learning
benefits
semestr
start learning
a term
Nigdy wcześniej tego nie robiłem
start learning
i've never done it before either
biegać na bieżni
start learning
run on treadmill
konieczność
start learning
necessity
dobrobyt
start learning
prosperity
hojność, szczodrość
start learning
generosity
zdolnosc
start learning
ability
zajęcie
start learning
activity
ukończ 10 km bieg
start learning
complete a 10km jog
lepiej sb radzic
start learning
do better
technika
start learning
technique
istnieje związek pomiędzy sportem a twoimi stopniami w szkole
start learning
there is a link between during sports and your grades at scho
oprócz
start learning
apart from
wina
start learning
fault
rozwijać
start learning
develop
strzelic bramkę
start learning
score a goal
stworzyć okazję
start learning
create the opportunity
trenować ciezko
start learning
train hard
jesteśmy jak mała społeczność
start learning
we are like a small community
należec do klubu
start learning
belong to a club
zależą od twoich osobistych zdolności
start learning
depend on your personal abilities
cała zasluga należy do ciebie
start learning
all the credit is yours
pokonać przeszkody
start learning
overcome obstacles
grac w turniejach
start learning
play in tournaments
rywal, przeciwnik
start learning
rival, opponent
współdziałać
start learning
cooparate
zobowiązanie / obowiązek
start learning
commitment
dyscyplina
start learning
discipline
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
samodzielność
start learning
self-reliance
praca dla calego zespolu TEAM WORK
start learning
self-sacrifice
determinacja jeden cel
start learning
single-mindedness
szacunek do przeciwnikow
start learning
sportsmanship
wytrzymałość, kondycja
start learning
stamina
duch zespołu
start learning
team spirit
zirytowany
start learning
annoyed
wściekły
start learning
furious
zadowolony
start learning
pleased
podekscytowany
start learning
excited
zdenerwowany
start learning
upset
nieszczęśliwy
start learning
unhappy
przestraszony
start learning
frightened
skamieniały
start learning
petrified
przestraszony
start learning
scared
oburzony
start learning
disgusted
wstrząśnięty
start learning
shocked
zadziwiony
start learning
amazed
zaskoczony
start learning
suprised

You must sign in to write a comment