rozdział 2.

 0    73 flashcards    madzias77
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Cele podróży
start learning
destinations
podróż
start learning
travel
podróż długa
start learning
journey
za granicą
start learning
abroad
krótka wycieczka
start learning
trip
Pakiety wakacyjne, wczasy zorganizowane
start learning
package holiday
wycieczka ze zwiedzaniem
start learning
tour
zobaczyć nowe widoki
start learning
see new sights
odkrywać nowe miejsca
start learning
explore new places
poznać nowych ludzi
start learning
meet new people
doświadczyć różnych kultur
start learning
experience different cultures
uczyć się nowych umiejętności
start learning
learn new skills
pracować ochotniczo
start learning
do voluntary work
stać się bardziej pewny siebie
start learning
become more self-confident
nauczyć się nowego języka
start learning
learn a new language
zarabiaj pieniądze
start learning
earn money
znaleźć się
start learning
find themselves
stać się bardziej niezależnym
start learning
become more independent
poszerzyć swoje horyzonty
start learning
broaden their horizons
Badanie kwalifikacji za granicą
start learning
study for qualifications abroad
uciec z ubóstwem
start learning
escape poverty
lokalne prawo
start learning
local laws
urząd celny
start learning
customs
znać, wiedzieć
start learning
be aware of
uzyskać
start learning
obtain
ubezpieczenie
start learning
insurance
Szczepienia
start learning
vaccinations
rozległy
start learning
vast
dotyczy
start learning
involves
poszanowanie
start learning
respect
utarty
start learning
beaten
ośrodek wypoczynkowy
start learning
holiday resort
stosunkowo
start learning
relatively
za granicą
start learning
overseas
krajowy
start learning
domestic
pospolity
start learning
common
coraz bardziej
start learning
increasingly
korzyści
start learning
benefits
niedogodność
start learning
inconvenience
przełamać
start learning
break down
wracać
start learning
get back
zatrzymać się
start learning
stop off
zameldować się
start learning
check in
wystartować, podnieść się
start learning
lift off
wyruszać
start learning
set out
kontynuować, prowadzić
start learning
carry on
rozejrzeć
start learning
look around
uczony
start learning
scholar
okres czasu
start learning
peroid
rozpoczęciem podróży
start learning
start a journey
powrót
start learning
return
wznieść się w powietrze
start learning
rise into the air
przestać działać
start learning
stop working
przejdź do biurka na lotnisku lub w hotelu
start learning
go to the desk at an airport or hotel
złożyć krótką wizytę w miejscu, podczas gdy wybierasz się gdzieś indziej
start learning
make a short visit to a place while you are going somewhere else
rodzinne miasto
start learning
native city
wynalazca
start learning
inventor
marynarka wojenna
start learning
navy
urozmaicone życie
start learning
varied life
ekolog
start learning
environmentalist
spadochron
start learning
parachute
statek kosmiczny
start learning
spacecraft
mewa
start learning
seagull
wracać
start learning
re-entered
istnieją argumenty za i przeciw
start learning
there are arguments for and against
natomiast, z drugiej strony
start learning
on the other hand
Inną wadą jest to,...
start learning
another disadvantage of... is that
Myślę, że powinniśmy
start learning
i think we should
że to będzie dobry pomysł, aby
start learning
it'd be a good idea to
Proponuję
start learning
i suggest we
jak o
start learning
how about
Inną wadą
start learning
another drawback of
to duży bonus dla nich
start learning
that's a big bonus for them

You must sign in to write a comment