rozdział 1

 0    114 flashcards    mateuszciepal
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zarezerwować lokal
start learning
book a venue
nadrobić zaległości
start learning
to catch up
spotkanie rodzinne
start learning
family gathering
imprezować do późna
start learning
make a night on it
organizować spotkanie towarzyskie
start learning
organise a get-toogether
sporządzić listę gości
start learning
put together a guest list
wysłać zaproszenia
start learning
send out invitations
utworzyć wydarzenie
start learning
set it up as an event
zorganizować dużą imprezę
start learning
throw a big do
przystępny
start learning
approachable
(bądź) przezabawnym
start learning
(be) a scream
równy gość
start learning
good sport
towarzyski
start learning
gregarious
samotnik
start learning
loner
(być w) centrum uwagi
start learning
the centre of attention
dusza towarzystwa
start learning
the life of the party
sztywniak
start learning
wet blanket
jubileusz
start learning
anniversary celebration
przyjęcie organizowane przed narodzinami dziecka
start learning
baby shower
rezerwacja
start learning
booking
przyjęcie urodzinowe
start learning
birthday party
przyjęcie z okazji ukończenia szkoły
start learning
graduation celebration
(być) w błędzie
start learning
mistaken
okazja
start learning
occasion
wyjątkowy
start learning
outstanding
tłoczny
start learning
packed
przyjęcie
start learning
reception
krewny
start learning
a relative
przyjęcie z okazji przejścia na emeryturę
start learning
retirement party
zachwycony
start learning
thrilled
przyjęcie weselne
start learning
wedding reception
mieć bzika na punkcie czegoś
start learning
be big on sth
tkwić wewnątrz
start learning
be stuck indoors
chwilowa moda
start learning
fad
spróbować czegoś
start learning
have a go at sth
świetnie się bawić
start learning
have a real laugh
mieć spokojną noc w
start learning
have a quiet night in
zajęcia w wolnym czasie
start learning
leisure activity
gra w statki
start learning
battleship
gry planszowe
start learning
board games
gry komputerowe
start learning
computer games
warcaby
start learning
draughts
wisielec
start learning
hangman
zabawa w chowanego
start learning
hide and seek
gra w klasy
start learning
hopscotch
chińczyk
start learning
Ludo
kółko i krzyżyk
start learning
noughts and crosses
zabawy na świeżym powietrzu
start learning
outdoor games
gry z wykorzystaniem papieru i ołówka
start learning
pencil-and-paper games
RPG
start learning
RPG
gra w której uczestnicy muszą zebrać zestaw różnych przedmiotów
start learning
scavenger hunt
gra Scrabble
start learning
Scrabble
gry strzelanki
start learning
shooter games
przeciąganie liny
start learning
tug of war
gry słowne
start learning
word games
osiągnąć cel
start learning
achieve / reach a goal
wykonywać ćwiczenie/czynność
start learning
do an activity
przyciągać tłumy ludzi
start learning
draw / attract / pull (in) crowds of people
brać udział w jakiejś czynności
start learning
engage in / take part in an activity
spędzać czas z kolegami
start learning
hang out / socialise / mess about with your friends
hobby / rozrywka
start learning
leisure / free time activity
dążyć do celu
start learning
pursue a goal
rozwiązać łamigłówkę
start learning
solve puzzle
stymulujące zajęcie
start learning
stimulating activity
wymyślić łamigłówkę
start learning
invent a puzzle
korzystny
start learning
beneficial
podkreślać
start learning
emphasise
stawiać czoło problemom
start learning
face problems
forma rozrywki
start learning
form of recreation
ponadto
start learning
furthermore
sprawdź komuś przyjemność
start learning
give sb pleasure
pozostawać z kimś w dobrych relacjach
start learning
have a good relationships with sb
błędne przekonanie
start learning
misconception
Niemniej, jednakże
start learning
nevertheless
roztrzepany, roztargniony
start learning
absent-minded
robić coś
start learning
be up to sth
szczycić się
start learning
boast sth
rozpłakała się
start learning
burst into tears
przyjąć się
start learning
catch on
ceremonia
start learning
ceremony
pocieszać kogoś
start learning
cheer sb up
informacja poufna
start learning
classified information
wskazówka
start learning
clue
wbrew czemuś
start learning
contrary to sth
złamać kod
start learning
crack a code
zwyczaj
start learning
custom
zdekoncentrowany
start learning
distracted
niepokojący
start learning
disturbing
napisać do kogoś
start learning
drop sb a line
dalsza rodzina
start learning
extended family
kartka z życzeniami
start learning
greeting card
zyskiwać popularność
start learning
grow in popularity
zaryzykować
start learning
hazard a guess
być gospodarzem
start learning
host sth
dotrzymać umówionego terminu
start learning
keep an appointment
ujawniać
start learning
leak
dać radę / dotrwać
start learning
make in
pamiętny
start learning
memorable
pielucha
start learning
a nappy
spostrzegawczy
start learning
observant
celowo
start learning
on purpose
podsłuchiwać
start learning
overhear - overheard - overheard
ciąża
start learning
pregnancy
dochodowy
start learning
profitable
opublikować
start learning
publicise
opublikować
start learning
publicise
zjazd
start learning
reunion
otoczenie
start learning
setting
przyjść na spotkanie
start learning
show up for an appointment
umknąć (z pamięci)
start learning
slip your mind
samotny
start learning
solitary
wystawić kogoś
start learning
stand sb up
odrzucić ofertę
start learning
turn down an offer
pojawiać się
start learning
turn up

You must sign in to write a comment