restricted to

 0    57 flashcards    Julciaaaa234
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
restricted to something=limited#reserved
start learning
ograniczone do czegoś = ograniczone # zarezerwowane
publicize=advertise=give attention to
start learning
reklamować
publicity= fame
start learning
rozglos slawa
manufacturer =producer
start learning
producent
manufacture =produce
start learning
produkowac
achieve=reach=attain
start learning
osiągnąć = osiągnąć = osiągnąć
purchaser= buyer =consumer
start learning
kupujący = kupujący = konsument
purchase=buy
start learning
zakupic
purchase
start learning
zakup
retailer
start learning
sprzedawca detaliczny
wholesaler
start learning
hurtownik
retail
start learning
detaliczny handel
sales by mail order
start learning
sprzedaż przez wysyłkę pocztową
appeal to somebody
start learning
przemowic i trafic do kogos
prosperous - thriving - improving developing
start learning
prosperujący - kwitnący - ulepszający rozwój
the current rate= with the same pace/speed
start learning
aktualna stawka = z tym samym tempem / prędkością
deduce
start learning
wywnioskować, dedukowac
deduction
start learning
dedukcja wnioski
deduct- subtract
start learning
odejmowac
imperceptive - imperceivable
start learning
niedostrzegalny - nie do przebycia
Amusement entertainment enjoyment
start learning
Rozrywka
put a brave face on it
start learning
db mina do złej gry
Launch. set up. initiate
start learning
Uruchomić. Ustawiać. zainicjować
out-dated - old-fashioned- obsolete-anachronistic= antiquated= atediluvian
start learning
przestarzały - staroświecki - przestarzały - anachroniczny = przestarzały = atediluwiański
liability- responsibility
start learning
odpowiedzialność - odpowiedzialność
windscreen
start learning
szyba przednia
Alien concept. unfamiliar idea
start learning
nieznany pomysł
vast majority
start learning
Zdecydowana większość
narrow minority
start learning
wąska mniejszość
display show showcase
start learning
wyświetlac pokazywac
renowned=famous=acknowledged=eminent
start learning
popularne
mere. common. ordinary
start learning
pospolity zwyczajny
audition for sth=take part in casting
start learning
brać udział w castingu
be shortlisted=chosen-put sb on a short list
start learning
wybrane
embody something
start learning
uosabiają coś
embody sth-epitomize
start learning
uosabiać. stanowic
embodiment. epitome
start learning
typowy przykład
virtue
start learning
cnotliwość
obscurity
start learning
State of being unknown
obscured-hidden-concealed
start learning
zasłonięte-ukryte-ukryte
merchandise
start learning
products associated with sb sth
primetime
start learning
godziny największej oglądalności
daytime
start learning
tv schedule up till 6pm
brief short
start learning
krótki krótki
brief. terse. concise
start learning
krótki. lakoniczny. zwięzły
unstoppably. continuously. incessantly. perpetually
start learning
nie do zatrzymania. bez przerwy. nieustannie. permanentnie
cease. stop
start learning
zaprzestać. zatrzymać
self fuelling
start learning
samo napedzajacy sue
hostility
start learning
wrogość
hostile
start learning
wrogi
hospitality
start learning
gościnność
hospitable
start learning
gościnny
adulation- admiration
start learning
uwielbienie- podziw
lore- truth- wisdom
start learning
lore- prawda - mądrość
swamped with. inundated with. barraged with
start learning
zalany. zalany. rozpalony z
breed- create
start learning
hodować - tworzyć
cynicism
start learning
cynizm

You must sign in to write a comment