res primae frazy z czasami 03,04,2015

 0    43 flashcards    saszaxyz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
they had to leave
start learning
musieli opuścić
they decided to return home
start learning
zdecydowali się na powrót do domu
there was no threat to their lives
start learning
nie ma zagrożenia dla ich życia
was even asked to comment on the matter
start learning
został nawet poproszony o komentarz w tej sprawie
I have asked for the full report
start learning
Mam pytanie do pełnego raportu
what will happen
start learning
co się stanie
they have been two weeks without something
start learning
zostały one dwa tygodnie bez czegoś
we have had people contact us to inform us
start learning
mieliśmy ludzie o kontakt w celu poinformowania nas
that someone had thrown a banana peel
start learning
że ktoś rzucił skórkę banana
I would like to report that...
start learning
Chciałbym poinformować, że...
has shown a distinct lack of interest
start learning
wykazały wyraźny brak zainteresowania
will leave from earth
start learning
odejdzie z ziemi
works in marketing
start learning
pracuje w marketingu
she stated there had been two public meetings
start learning
stwierdziła doszło dwa spotkania publiczne
not to block the streets
start learning
nie blokować ulice
we have seen a progress
start learning
widzieliśmy postęp
appeared in Warsaw shortly after meeting with somebody...
start learning
pojawił się w Warszawie tuż po spotkaniu z kimś...
how much damage has been done
start learning
ile szkoda nie została wykonana
there have been no clear answears
start learning
nie było jasne answears
reports that city authorities have since estimated
start learning
donosi, że władze miasta mają od szacunkowa
will have to make do without the bridge
start learning
będzie musiał obejść się bez mostu
when it would be in use once again
start learning
kiedy będzie w użyciu jeszcze raz
there is no way
start learning
nie ma mowy
There has been no decision made
start learning
Nie było decyzji podjętej
how many people will be going there
start learning
Ile osób będzie tam
Details will be announced in the coming weeks
start learning
Szczegóły zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach
is set to be spent
start learning
ma zostać wydane
the country had been awarded
start learning
kraj został nagrodzony
We will have at our disposal the largest amount in the history
start learning
Będziemy mieli do dyspozycji największą ilość w historii
development funds
start learning
fundusze na rozwój
we have listened to
start learning
słuchaliśmy
the investement money is set to be spent
start learning
Pieniądze lokata ma zostać wydane
has been cleared
start learning
został skasowany
it was initially set up
start learning
początkowo był ustanowiony
has been dismissed
start learning
został odwołany
and had removed the phrases from its website
start learning
i usunął ze swojej strony internetowej zwroty
to have comitted a suicide
start learning
się comitted samobójstwo
and newspapers are reporting
start learning
i gazety donoszą
We regret that we have to say goodbye
start learning
Żałujemy, że musimy się pożegnać
they were unable to attend
start learning
nie byli w stanie uczestniczyć
and everyone was allowed to go
start learning
i wszyscy mogą pójść
there was conditions that they must attend with an adult
start learning
nie było warunków, które muszą uczęszczać z osobą dorosłą
Your Movement has been dissolved
start learning
Twój Ruch została rozwiązana

You must sign in to write a comment