Reporting verbs

 0    37 flashcards    Arida
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarżyć
On oskarżył ją o kradzież pieniędzy.
start learning
accuse
He accused her of stealing the money.
przyznać
Ona przyznała, że zapomniała o tym.
start learning
admit
She admitted that she had forgotten about that. / She admitted forgetting about that.
poradzić
On polecił mi zamówić taxi.
start learning
advise
He advised me to take a taxi.
zgodzić się
Ona zgodziła się zapłacić za usterkę.
start learning
agree
She agreed to pay for the damage.
pozwolić
On pozwolił mi odejść.
start learning
allow
He allowed me to leave.
przeprosić
On przeprosił mnie za niezadzwonienie.
start learning
apologise
He apologised for not calling me.
poprosić
On poprosił o zobaczenie mojego paszportu.
start learning
ask
He asked to see my passport.
błagać
Ona błagała go o niepójście tam.
start learning
beg
She begged him not to go there.
obwinić
Ona obwiniała go o przegapienie pociągu.
start learning
blame
She blamed him for missing the train.
twierdzić
On twierdzi, że spotkał prezydenta.
start learning
claim
He claimed that he had met the President. / He claimed to have met the President.
rozkazać
Oficer rozkazał zatrzymanie samochodu.
start learning
command
The officer commanded to stop that car.
narzekać
Ona narzekała do mnie na niegrzeczne zachowanie Johna.
start learning
complain
She complained to me about John's rude behaviour.
gratulować
Ona gratulowała mi zdanie egzaminu.
start learning
congratulate
She congratulated me on passing the exam.
zdecydować
Oni zdecydowali pozwać firmę.
start learning
decide
They decided to sue the company.
zażądać
Ona zażądała spotkania się z menadżerem.
start learning
demand
She demanded to see the manager.
zaprzeczyć
Oni zaprzeczyli zniszczeniu mojego samochodu.
start learning
deny
He denied breaking my car.
zachęcić
Oni zachęcili go do zrobienia tego.
start learning
encourage
They encouraged him to do it.
wykrzykąć
On wykrzyknął, że to było niepotrzebne.
start learning
exclaim
He exclaimed that it was useless.
wyjaśnić
Ona wyjaśniłam że zamierzała zostać z siostrą.
start learning
explain
She explained that she was going to stay with her sister.
zabronić
On zabronił mi naciśnięcia przycisku.
start learning
forbid
He forbade me to press that button.
poinformować
Oni poinformowali mnie, że wygrałem pierwszą nagrodę.
start learning
inform
They informed me that I had won first prize.
nalegać
Ona nalegała, bym zrobił sobie przerwę.
start learning
insist
She insisted on me having a rest. / She insisted that I (should) have a rest.
poinstruować
On poinstruował ich do wykazania wszystkiego menadżerowi.
start learning
instruct
He instructed them to report everything to the manager.
zaprosić
Oni zaprosili nas na obiad.
start learning
invite
They invited us for dinner.
zaoferować
On zaoferował, że zawiezie mnie do domu.
start learning
offer
He offered to drive me home.
rozkazać
Lekarz rozkazał jej zostać w łóżku przez tydzień.
start learning
order
The doctor ordered her to stay in bed for a week.
pozwolić
On pozwolił mi wziąć samochód służbowy.
start learning
permit
He permitted me to take their company car.
pochwalić
Ona pochwaliła mnie, za wykonanie dobrej pracy.
start learning
praise
She praised me for doing a good job.
obiecać
Oni obiecali skończyć pracę w przeciągu dwóch dni.
start learning
promise
They promised to finish the work in two days.
polecić
On polecił mi, że dostanę profesjonalną radę.
start learning
recommend
He recommended that I get some professional advice.
odmówić
Ona odmówiła mu dania pieniędzy.
start learning
refuse
She refused to give him the money.
przypomnieć
Ona przypomniała mi, by do niej zadzwonić.
start learning
remind
She reminded me to call her.
zaproponować
On zaproponował, by pójść do klubu nocnego.
start learning
suggest
He suggested going to a nightclub.
zagrozić
On zagroził mi, że poinformuje policje o tym.
start learning
threaten
He threatened to inform the police about it.
usilnie namawiać
Oni usilnie namawiali mnie, bym został z nimi dłużej.
start learning
urge
They urged us to stay with them longer.
ostrzec
Ona ostrzegła mnie przed jedzeniem muchomorów.
start learning
warn
She warned me not to eat the mushrooms.
zastanawiać się
Ona zastanawiała się, gdzie on może być.
start learning
wonder
She wondered where he could be.

You must sign in to write a comment