reported speach

 0    26 flashcards    mszymanska9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgodzić się, uzgodnić, wspólnie ustalić
Zgodził się przyjść do mnie
start learning
agree +to + inf
He agreeded to come with me.
żądać, domagać się, wymagać
Zażądał wyjawienia powiedzenia wszystkiego
start learning
demand + to+ inf
He demanded to be told everything
oferować, proponować
Zaoferował że to poniesie.
start learning
offer+to to+inf
He offered to carry it.
obiecywać, przyrzekać
Obiecał że będzie uczył się więcej.
start learning
promise+ to+ inf
He promised to study more.
odmówić, odrzucić
Odmówił pójścia ze mną
start learning
refuse + to + inf
He refused to come with me.
zagrozić,
Zagroził że mnie ukarze jeśli będę się źle zachowywał
start learning
threaten +to+inf
He threatened to pumish me if I didn't behave myself.
twierdzić, utrzymywać
Potwierdził, twierdził że słyszał że ona to powiedziała.
start learning
claim +to+inf
He claimed to have heard her say that.
radzić komuś coś
Radził mi abym wzięła płaszcz.
start learning
advise sb to do sth
He advised me to take a coat.
pozwolić komuś na coś
Pozwolił mi skorzystać z jego telefonu.
start learning
allow sb to do sth
He allowed me to use his phone.
prosić kogoś o coś
Poprosił abym to odłożyła.
start learning
ask sb to do sth
He asked me to put it away.
błagać kogoś
Błagał mnie o pomoc, abym mu pomogła
start learning
beg sb to do sth
He begged me to help him.
rozkazywać, wydać komendę
Rozkazał żołnierzom strzelać.
start learning
command sb to do sth
He commanded the soldiers to fire.
zachęcać, mobilizować
Zachęcał mnie, mobilizował żebym do niej zadzwoniła
start learning
encourage sb to do sth
He encouraged me to phone her.
zakazać
Zakazał mi jeść słodycze.
start learning
forbid - forbade - forbidden sb to do sth
He forbade me to eat sweets.
poinstruować, pouczyć, polecić
Polecił mi abym wrzucił monetę
start learning
Instruct sb to do sth
He instructed me to insert coin.
zaprosić
Zaprosił mnie do swojego domu. abym przyszedł do niego do domu
start learning
invite sb to do sth
He invited me to go to his house.
nakazać, kazać, rozkazać
Kazał mi natychmiast usiąść.
start learning
order sb to do sth
He ordered me to sit down immediately.
pozwolić
Pozwolił mi mówić
start learning
permit sb to do sth
He permitted me to speak.
przypomnieć komuś by coś zrobił
Przypomniał mi abym zapłacił za rachunek.
start learning
remind sb to do sth
He reminded me to pay the bill.
naglić, popędzać
He ponaglał me do skończenia pracy. abym skończyła pracę
start learning
urge sb to do sth
He urged me to finish my work.
ostrzegać kogoś przed sth
Ostrzegał mnie przed dotykaniem tego kontaktu.
start learning
warn sb to do sth
He warned me not to touch that switch.
chcieć aby ktoś coś zrobił
Chciał abym wyszedł./
start learning
want sb to do sth
He wanted me to go out.
oskarżać
Oskarżył mnie o zbicie wazy.
start learning
accuse sb of doing sth
He accused me of breaking the vase.
przepraszać (kogoś) za
Przeprosił mi za zmartwienie mnie, że mnie zmartwił
start learning
apologize sb for doing sth
He apologized me for upsetting / having upset me.
Przyznać Się
Przyznał się że ją okłamał.
start learning
Admit (to) doing sth
He admitted (to) lying / having lied to her.
chwalić się, przechwalać się
przechwalać się że jest lepszy ode mnie.
start learning
boast about doing sth
He boasted about being better than me.

You must sign in to write a comment