Repetytorium Maturalne Dział 3 Szkoła

 0    117 flashcards    Jamkass
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
akademia
start learning
academy
college
start learning
college
Szkoła podstawowa
start learning
elementary school
szkoła podstawowa
start learning
primary school
płatne szkoły
start learning
fee-paying school
liceum
start learning
high school/secondary school
niezależna szkoła
start learning
independent school
przedszkole / przedszkola
start learning
kindergarten/nursery school
gimnazjum
start learning
middle school/junior high school
szkoły koedukacyjne
start learning
mixed school/co-educational school
szkoła nie koedukacyjna
start learning
single-sex school
szkoła państwowa
start learning
state school (BrE), public school (AmE)
uniwersytet
start learning
university
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
Plastyka
start learning
Art
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
wiedza o społeczeństwie
start learning
Civic studies/Civics/Citizenship
Język angielski
start learning
English language and literature
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
przedmioty humanistyczne
start learning
humanities
historia
start learning
History
informatyka
start learning
IT
Matematyka
start learning
Mathematics/Maths
muzyka
start learning
Music
Wychowanie fizyczne
start learning
Physical Education
fizyka
start learning
Physics
Język polski
start learning
Polish language
Edukacja religijna (RE)
start learning
Religious Education (RE)
przyroda
start learning
Science
przedmiot szkolny
start learning
subject
kolega
start learning
classmate
wicedyrektor
start learning
deputy head/assistant principal
egzaminator
start learning
examiner
wychowawca
start learning
form teacher
dyrektor
start learning
headmaster/head teacher/principal
wykładowca
start learning
lecturer
profesor
start learning
professor
uczeń
start learning
schoolboy
uczennica
start learning
schoolgirl
grono pedagogiczne
start learning
teaching stuff
absolwent
start learning
a graduate
nieobecny
start learning
absent
wymagający
start learning
demanding
pobłażliwy
start learning
lenient
obecny
start learning
present
surowy
start learning
strict
kreda
start learning
chalk
gąbka do tablicy
start learning
duster
rząd biurek
start learning
row of desks
świetlica
start learning
common room
korytarz
start learning
corridor
gabinet dyrektora
start learning
headmaster's office
boisko sportowe
start learning
sports field
nieobecność
start learning
absence
obecność
start learning
attendance
zawody
start learning
competition
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
curriculum
ostateczny termin
start learning
deadline
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
ocena
start learning
grade/mark
stypendium
start learning
grant/scholarship
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
nowicjusz
start learning
newcomer
nieobowiązkowy
start learning
optimal
świadectwo ukończenia szkoły
start learning
school certificate
czesne
start learning
school fee
lektury
start learning
set book
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
uczęszczać
start learning
attend
paplać
start learning
chatter
wykonać zadanie
start learning
do a task/an activity
wyrzucić kogoś z szkoły
start learning
expel sb from school
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impresion
nauczyć się nowych umiejętności
start learning
learn a new skill
robić postępy
start learning
make progress
nauczyć się na pamięć
start learning
memorise/learn by heart
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
wziąć udział w lekcji
start learning
participle/take a part in a lesson
zwrócić uwagę w klasie
start learning
pay attention in class
czytać mapy
start learning
read maps
zadawać wpracowanie
start learning
set an essey
zadawać pracę domową
start learning
set home
opuszczać zajęcia/chodzić na wagary
start learning
skip classes/play truant
rozwiązać problem
start learning
solve a problem
studiować teksty źródłowe
start learning
study sorces
sprawdzanie obecności
start learning
take a register
spóźniać się
start learning
turn up late/by late
ścierać tablicę
start learning
wipe the board
pisać wypracowanie
start learning
write essey
wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standarts
arkusz
start learning
exam paper
arkusz z ubiegłych lat
start learning
past exam paper
Wyniki egzaminu
start learning
exam results
dostać się na uniwersytet
start learning
get a place at a university
maturę
start learning
school-leaving exam
uniwersytet wstępny na uczelnię
start learning
university entrance exam
przystępować do egzaminu
start learning
do/sit/take an exam
oszukiwać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
zrobić źle w egzaminie
start learning
do badly in a exam
zrobić dobrze na egzaminie
start learning
do well in a exam
get / zdobyć 56 punktów w teście
start learning
get/score 56 marks in a test
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
start learning
grade/mark exam papers
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotować się do egzaminu
start learning
prepare for an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake an exam
powtarzać do egzaminu
start learning
revise for an exam
uczyć się do egzaminu
start learning
study for an exam
Absolwent uniwersytetu
start learning
graduate from university
odbierać świadectwo
start learning
receive/obtain /get a certificate
odbierać stopień naukowy
start learning
receive/obtain /get a degree
odbierać dyplom
start learning
receive/obtain /get a diploma

You must sign in to write a comment