Refugees 1

 0    31 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
absurd, nonsens
start learning
absurd
twardy, stanowczy, niewzruszony
start learning
adamant
przypuszczenie, założenie
Moje obliczenia zostały oparte na założeniu, że ceny mieszkań pozostaną stabilne.
start learning
supposition, assumption
My calculations were based on the assumption that house prices would remain steady.
azyl
Ona stara się o azyl polityczny.
start learning
an asylum
She is applying for political asylum.
ciasny, zatłoczony (np. budynek, pomieszczenie)
Ich biuro jest ciasne i ciemne.
start learning
cramped
Their office is cramped and dark.
legislacja
start learning
legislation
status
start learning
status
być zawalonym czymś (np. pracą)
Jestem zawalony pracą.
start learning
be swamped by something
I'm swamped with work.
uzasadniony (np. podejrzenia)
Moje podejrzenia okazały się uzasadnione.
start learning
well-founded, well-grounded
My suspicions proved to be well-founded.
obejmować (np. stanowisko)
start learning
take up
uciekać, umykać
start learning
flee
rozlew krwi
start learning
bloodshed
odwet
start learning
retaliation
masowe uchodźctwo
start learning
massive refugee
napływać
start learning
to pour
prowizoryczny
start learning
makeshift
fałszywy, podrabiany, zmyślony, fikcyjny, udawany
Więc ta historia była nieprawdziwa?
start learning
bogus
So that story was bogus?
pobłażliwy
start learning
lenient
wywodzić się, mieć swoje źródło
start learning
stem from
dokonać masakry
start learning
carry out a massacre
udzielić poparcia
start learning
endorse \ give support
szukać schronienia
start learning
seek shelter \ refuse
zapewnić dach nad głową
start learning
to provide shelters
odrzucić podanie
start learning
reject (turn down) the application
udzielić zezwolenia na wjazd
start learning
to give an entry permit
przytoczyć czyjeś słowa
start learning
quoting someone else's words
podpisać nakaz wydalenia
start learning
sign a deportation order
wezwać władze
start learning
call on authorities
szukać lepszych możliwości
start learning
look for better opportunities
stworzyć wąski rynek pracy
start learning
create a tight job market
zagrozić pomyślności ekonomicznej
start learning
to threat the economic well-being

You must sign in to write a comment