RECENZJE-przydatne słowa

 0    59 flashcards    meginiebieska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
możliwość, prawdopodobieństwo
start learning
possibility
niepotrzebny, niechciany
start learning
needless
zajmować stanowisko
start learning
take side
wypełniać lukę
start learning
bridge a gap
luka, wolne miejsce
start learning
gap
wytwarzanie
start learning
generation
bogacić się, bogaty
start learning
rich
bardzo bogaty
start learning
wealthy
Trzymaj się mocno!
start learning
Hold tight!
niezliczone powody
start learning
countless reasons
każdy z nich
start learning
each of them
leniwi ludzie
start learning
indolent people
chcieć kontynuować
start learning
intend to continue
na szczęście(używane na początku zdania)
start learning
fortunately
docieniać
start learning
appreciate
możliwość
start learning
possibility
obcokrajowcy
start learning
foreigners
w pierwszej kolejności
start learning
it first
obecnie, w dzisiejszych czasach (na początku zdania)
start learning
nowadays
poszerzają nasze możliwośći
start learning
broaden our possibilities
pozwalać
start learning
allows
teksty ulubionych piosenek
start learning
the lyrics of favourite songs
napisy dialogowe podczas oglądania
start learning
subtitless while watching
bardzo dobrze
start learning
quite well
nawet
start learning
even
wrodzony, miejscowy
start learning
native
jednakże (na poczatku zdania)
start learning
however
skupiać się
start learning
focus
na przykład
start learning
for instance
nie trzeba dodawać(wyrażenie na początku zdania)
start learning
needless to say
wiedza
start learning
knowledge
głównie, przeważnie
start learning
mainly
żeby zakończyć notowania(na początku zdania)
start learning
To conclude, the odds
zdobywać obecnego dnia świat
start learning
gain in the present day world
nastolatkowie
start learning
teenagers
różnice pomiędzy
start learning
differents between
jest to że
start learning
is that the...
wspaniały, przepiękny
start learning
glorious
wspaniały, doskonały
start learning
splendid
zgadzając się
start learning
according
Mogę zmieniać świat w lepsze miejsce.
start learning
I can change the world into a better place.
dlatego, zatem
start learning
therefore
stawiać opór
start learning
resist
ograniczenia
start learning
limitations
negatywne strony
start learning
negative sides
zachowanie
start learning
behavior
zawiedziony
start learning
ashamed
kwestie
start learning
issues
swoją drogą(na poczatku zdania)
start learning
the only way
różnica pokoleń
start learning
generation gap
dotrzeć
start learning
reach
porozumienie, zgoda, umowa
start learning
agreement
wspólny język
start learning
common language
dlatego, zatem, więc(na początku zd)
start learning
hence
wpływ
start learning
influence
osiągnąć (sukces), odnieść
start learning
achieve
reaguje w różny sposób
start learning
reacts in a differen way
trzymać mocno lejce
start learning
keep a tight rein on
sprzeciwiać się
start learning
objects to

You must sign in to write a comment