Reading: Friend or Foe

 0    93 flashcards    madziano
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wróg
start learning
foe
rywalizacja, współzawodnictwo
start learning
competition
zakładać, że...
start learning
to assume that...
chociaż
start learning
even though
cenić coś, liczyć się z czymś
start learning
to value sth
wpajany
start learning
infused
sprzyjać czemuś, rozwijać coś
start learning
to foster sth
nastawienie, sposób myślenia
start learning
mindset
przenikać kogoś, przepajać, owładnąć
start learning
to pervade sb
od kołyski
start learning
from the cradle
przynosić (uzyskiwać coś)
start learning
to yield sth
konkurować, współzawodniczyć
start learning
to compete
wkuwać
start learning
to cram sth
konieczność
start learning
necessity
siłą napędową
start learning
driving force
rówieśnik
start learning
peer
próbować coś zrobić, usiłować coś zrobić
start learning
to attempt to do sth
wyróżniać się, górować nad kimś
start learning
to excel
poza, ponad coś
start learning
beyond
ocenić kogoś / coś
start learning
to assess sb/sth
zdolność, potencjał
start learning
capability
owoc, plon
start learning
payoff
minus
start learning
downside
czesne lub prywatne lekcje
start learning
tuition
próba
start learning
attempt
krawędź lub przewaga
start learning
edge
oczywisty
start learning
obvious
większość
start learning
majority
żal, uraza
start learning
grudge
osiągnąć coś
start learning
to achieve sth
obiążenie, stres
start learning
strain
niepowodzenie
start learning
failure
rozczarowanie
start learning
disappointment
odporny (na stres)
start learning
resilient
zgodnie z X
start learning
according to X
w perspektywie (na dłuższą metę)
start learning
in the long run
poczucie własnej godności
start learning
self-esteem
iść w górę lub wzrastać
start learning
to go up
wnioskować o czymś, przewidywać coś, oszacować coś
start learning
to extrapolate
zakorzenione w czymś
start learning
ingrained in sth
nieokiełznany, niepohamowany, szerzący się
start learning
rampant
podmiot, jednostka
start learning
entity
w celu / aby
start learning
in order to
na najwyższych obrotach
start learning
in high gear
czysty
start learning
pure
postawa, nastawienie
start learning
attitude
za wszelką cenę
start learning
at any cost
sprzyjać czemuś
start learning
to encourage sth
pomimo czegoś
start learning
despite sth
kilka
start learning
several
niepokój
start learning
anxiety
zapamiętywanie
start learning
retention
ćwiczenie polegające na wielokrotnym powtarzaniu
start learning
drill
przysłowie
start learning
proverb
wydobywać coś, obudzić coś
start learning
to bring sth out
upoważnić kogoś, przynosić korzyść komuś, wzmacniać kogoś
start learning
to empower sb
wpajać coś
start learning
to instill sth
(po)radzić sobie z czegoś
start learning
to deal with sth
skorzystać z czegoś
start learning
to benefit with sth
mózg
start learning
brain
zachowanie
start learning
behaviour
gatunek
start learning
species
przewaga
start learning
advantage
wzrost
start learning
growth
postrzegać coś
start learning
to perceive sth
dostosować się do czegoś
start learning
to adapt to sth
okoliczności
start learning
circumstances
częsty
start learning
frequent
okres
start learning
period
szybki
start learning
rapid
każda kij (moneta) ma dwa końce (dwie strony)
start learning
every coin has two sides
stały, ciągły, nieustanny
start learning
constant
bezinteresowny
start learning
unselfish
efekt uboczny
start learning
side effect
euforia biegacza
start learning
runner's high
spokój, opanowanie, zimna krew
start learning
calmness
kształtować kogoś
start learning
to shape sb
wydajność
start learning
productivity
burza mózgów
start learning
brain-storming
rząd
start learning
goverment
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
biurokracja
start learning
red-tape
ulotka
start learning
leaflet
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
start learning
United Nations (UN)
przedsiębiorstwo
start learning
enterprise
wzajemnie
start learning
mutually
problem, kwestia
start learning
issue
produkcja lub wydajność
start learning
output
wynagradzać, nagroda
start learning
reward
popsuć się
start learning
to turn sour
pracownik
start learning
employee
namacalny, konkretny
start learning
tangible
wskazywać na to, że...
start learning
to indicate that...

You must sign in to write a comment