Reading - DUNIN - WSNJO 31, 32, 33

 0    41 flashcards    mplion
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przydzielić
start learning
to grant
w nawiązaniu do, w odniesieniu
start learning
as regards sth
uzyskać
start learning
to obtain
liczyć na gwarancje
start learning
to bank on guarantees
najwazniejszy, istotny
start learning
essential
przestrzegać zasad
start learning
to observe rules
oskarżenie
start learning
indictment
działania wojenne
start learning
hostilities
osiągnąc cele
start learning
to achieve aims
wysiedleniec
start learning
displaced person
rozbroić
start learning
to disarm
szczególnie
start learning
particularly
zamierzać, planować, chcieć
start learning
to intend
troska
start learning
concern
rozszerzać, poszerzać
start learning
to widen
oskarżenie, zarzut, pomówienie
start learning
accusation
dać komuś poparcie do
start learning
to give one's support for sth
przedstawić, przedłożyć
start learning
to put forward
równolegle
start learning
parallel
naglący, gwałtowny problem
start learning
a pressing issue
tymczasowy rząd
start learning
interim government
sprawy wewnętrzne
start learning
domestic affairs
wtrącać się
start learning
to meddle with / in
to graniczy z ignorancją
start learning
it borders on ignorance
odłam zbrojny
start learning
armed faction
odtąd
start learning
from now on
poprzeć rząd
start learning
to back the government
obietnice słowne
start learning
verbal promises
przynieść kogoś do władzy
start learning
to bring sb to power
mieszanie się, wtrącanie się
start learning
interference
wrażliwy
start learning
responsive
zmieniające się
start learning
evolving
suwerenność
start learning
sovereignty
ciągła niestabilność
start learning
continuing instability
granica (płynna)
start learning
frontier
znaczący przepływ
start learning
significant flow
gwałtowny wzrost
start learning
surge
wzmocnienie
start learning
reinforcement
wprowadzenie
start learning
induction
zdobyć, postarać się, wystarać się
start learning
to procure
wystaranie się, zdobycie
start learning
procurement

You must sign in to write a comment