Questions Pr Simple 3

 0    31 flashcards    bartolek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czyj jest ten samochód?
start learning
Whose car is it?
Do kogo należy ta książka?
start learning
Who does this book belong to?
Czy te książki nie należą do ciebie?
start learning
Don't the books belong to you?
Czy ten samochód nie należy do ciebie?
start learning
Doesn't the car belong to you?
Czy to nie jest Twój samochód?
start learning
Isn't the car yours?
Czy to nie jest moje życie?
start learning
Isn't it mine life?
Czy to nie jest jej samochodów?
start learning
Isn't the car hers?
Czy to jest Twój samochód?
start learning
Is it your car?
czy to nie jest Twój samochód?
start learning
Isn't it your car?
Kim jesteś?
start learning
Who are you?
Kim my jesteśmy
start learning
Who we are
Kim jesteśmy żeby ich krytykować?
start learning
Who are we to criticize them?
Kim ty jesteś żeby mnie krytykować?
start learning
Who are you to criticize me?
Od kogo dostajesz to?
start learning
Who do you get it from?
Kto daje ci to
start learning
Who gives you it? - Who gives it to you?
Dla kogo to kupujesz?
start learning
Who do you buy it for?
Z kim ona jest?
start learning
Who is she with?
Czy to są Twoje pieniądze?
start learning
Is it your money?
Czy tr pieniądze są Twoje?
start learning
Is the money yours?
Skąd ona pochodzi?
start learning
Where does she come from?
z jakiego miasta pochodzisz?
start learning
What city do you come from?
O której godzinie rozpoczynasz pracę?
start learning
What time do you start your work?
O której godzinie ona kończy pracę?
start learning
What time does she finish her work?
Z kim pracujesz?
start learning
Who do you work with?
Co zazwyczaj kupujesz w tym sklepie?
start learning
What do you usually buy in this shop?
O której godzinie wstajesz?
start learning
What time do you get up?
O której godzinie pn wstaje?
start learning
What time does he get up?
O której godzinie budzisz ją?
start learning
What time do you wake her up?
Kto mówi o Tobie?
start learning
Who talks about you?
O kim mówisz?
start learning
Who do you talk about?
Kogo ty słuchasz?
start learning
Who do you listen to?

You must sign in to write a comment