Question Quest

 0    35 flashcards    nataliasobyra
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Gdzie mieszkałaś?
start learning
Where did you live?
Gdzie zamieszkasz?
start learning
Where will you live?
Kiedy mieszkałaś w Krakowie?
start learning
When did you live in Kraków?
Kiedy kupiłaś ten samochód?
start learning
When did you buy this car?
Dlaczego kupiłaś tę książkę?
start learning
Why did you buy this book?
Dlaczego przeczytasz tę książkę?
start learning
Why will you read this book?
Kiedy ona skończy tę książkę?
start learning
When will she finish this book?
Kiedy zdecydowała się jechać?
start learning
When did she decide to go?
Kiedy ona zdecyduje co zrobić?
start learning
When will she decide what to do?
Jak płacą za jedzenie?
start learning
How do they pay for food?
Kupisz?
start learning
Will you buy?
Kupiłeś?
start learning
Did you buy?
Kupujesz?
start learning
Do you buy?
Dasz?
start learning
Will you give?
Dałeś?
start learning
Did you give?
Dajesz?
start learning
Do you give?
Przyjdziecie?
start learning
Will you come?
Przyszli?
start learning
Did they come?
Przychodzą tu często?
start learning
Do they come here often?
Gdzie pracujesz?
start learning
Where do you work?
Co robisz?
start learning
What do you do?
Dlaczego śpiewasz?
start learning
Why do you sing?
Kiedy wyjeżdżamy?
start learning
When do we leave?
Gdzie graliście?
start learning
Where did you play?
Jak wróciły?
start learning
How did they come back?
Gdzie to widziałeś?
start learning
Where did you see it?
Kiedy mu powiedziałeś?
start learning
When did you tell him?
Dlaczego jutro jej to powiesz?
start learning
Why will you tell her that tomoroow?
Dlaczego wczoraj nie miałeś zadania?
start learning
Why didn't you have homework yesterday?
Gdzie dzisiaj pójdziemy?
start learning
Where will we go today?
Co teraz zrobisz?
start learning
What will you do now?
Ile im zapłaciłeś?
start learning
How much did you pay them?
Dlaczego zjadłeś kamień?
start learning
Why did you eat a stone?
Kogo uderzyła?
start learning
Who did she hit?
Jak to zrobisz?
start learning
How do you do it?

You must sign in to write a comment