Przedrostki, Przyrostki

 0    89 flashcards    mariolasobieska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
start learning
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
unhappy
I've been unhappy my whole life.
start learning
nieszczęśliwy
Całe życie byłem nieszczęśliwy.
polite
We only hire polite people.
start learning
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
impolite
start learning
nieuprzejmy
order
start learning
porządek
disorder
The man had some kind of mental disorder which made him very aggressive and unpredictable.
start learning
nieład
Mężczyzna cierpiał na jakieś zaburzenia psychiczne, przez które był agresywny i nieprzewidywalny.
legal
start learning
legalny
illegal
start learning
nielegalny
friendly
Everyone is friendly here.
start learning
przyjacielski, przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
unfriendly
Nobody is unfriendly.
start learning
nieprzyjazny
Nikt nie jest nieprzyjazny.
easy
The exams weren't easy.
start learning
łatwy
Egzaminy nie były łatwe.
uneasy
start learning
niełatwy
done
What have you done?
start learning
gotowy
Co zrobiłeś?
undone
start learning
niezrobiony
probable
start learning
prawdopodobny
improbable
start learning
nieprawdopodobny
patient
start learning
cierpliwy
impatient
start learning
niecierpliwy
moral
You should always follow moral rules.
start learning
moralny
Zawsze powinno się przestrzegać zasad moralnych.
immoral
start learning
niemoralny
legible
Jason's handwriting was so bad, it was barely legible.
start learning
czytelny
Pismo Jasona było tak brzydkie, że było ledwo czytelne.
illegible
start learning
nieczytelny
responsible
I'm responsible for the key clients.
start learning
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
irresponsible
start learning
nieodpowiedzialny
honest
She seems to be honest.
start learning
uczciwy
Ona wydaje się być szczera.
dishonest
start learning
nieuczciwy
like
I like it.
start learning
tak jak / podobnie / jak
Lubię to.
dislike
start learning
antypatia
agree
start learning
uzgadniać
disagree
start learning
nie zgadzać się
visible
start learning
widoczny
invisible
start learning
niewidzialny
tolerance
start learning
tolerancja
intolerance
start learning
nietolerancja np. leku
plug in
start learning
podłącz
unplug
Unplug all the computers before you leave.
start learning
wyjąć wtyczkę
Wyłącz z kontaktu wszystkie komputery zanim wyjdziesz.
lock
start learning
zamknąć na klucz
unlock
start learning
odblokować / otworzyć
connect
start learning
połączyć
disconnect
start learning
odłączyć
employ
We need to employ new people.
start learning
zatrudniać
Musimy zatrudnić nowych ludzi.
employer
My employer is a young, well-educated woman.
start learning
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
employee
The company employs 1000 employees.
start learning
zatrudniony (osoba zatrudniona)
Zakład zatrudnia 1000 osób.
employment
What are the conditions of employment?
start learning
zatrudnienie
Jakie są warunki zatrudnienia?
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
start learning
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
unemployed
Tom is currently unemployed.
start learning
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
improve
start learning
polepszyć
improvement
I see an improvement in your results.
start learning
poprawa
Dostrzegam poprawę w twoich wynikach.
elect
start learning
wybrać
election
The election of the vice-president was a great surprise.
start learning
wybory
Wybór vice prezesa był dużym zaskoczeniem.
discuss
start learning
dyskutować
discussion
start learning
dyskusja
inform
start learning
poinformować
information
This information is false.
start learning
informacja
Ta informacja jest fałszywa.
organise
start learning
zorganizować
organisation
start learning
organizacja
jog
start learning
biec truchtem
jogging
start learning
jogging
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
start learning
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
happiness
start learning
szczęście
stupid
I'm not stupid.
start learning
głupi
Nie jestem głupi.
stupidity
start learning
głupota
similar
We had a similar problem last year.
start learning
podobny / podobna
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.
similarity
start learning
podobieństwo
probable
start learning
prawdopodobny
probability
start learning
prawdopodobieństwo
dance
Shall we dance?
start learning
tańczyć
Zatańczymy?
dancer
Rudolf Nureyev was one of the greatest male dancers of all time.
start learning
tancerz
Rudolf Nureyev był jednym z najwybitniejszych tancerzy wszechczasów.
translate
start learning
tłumaczyć
translator
start learning
tłumacz
art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
start learning
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
artist
start learning
artysta
create
start learning
utworzyć
creation
start learning
tworzenie
industry
start learning
przemysł
industrial
start learning
przemysłowy
suitable
I still haven't found a suitable candidate.
start learning
odpowiedni / odpowiednia
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
washable
start learning
zmywalny
drinkable
start learning
picia
edible
start learning
jadalny
undrinkable
start learning
niezdatna do picia
inedible
start learning
niejadalny
helpful
Your notes were very useful, thanks.
start learning
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
unbreakable
start learning
nietłukące / nie do złamania
jobless
start learning
bez pracy
homeless
start learning
bezdomny
painless
start learning
bezbolesny
careless
The loss resulting from careless work is very serious.
start learning
nieostrożny
Straty wynikające z niedbałej pracy są poważne.
thoughtless
start learning
bezmyślny

You must sign in to write a comment