Prowadzenie rozmowy

 0    28 flashcards    krzysztofkorniluk6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jak się masz?
start learning
How are you doing?
Cóż, nie wiem / trudno powiedzieć, naprawdę
start learning
Well, I don't know / it's hard to say really
Istnieje wiele możliwych sposobów, w jaki można zrozumieć / wyjaśnić / zrobić.
start learning
There are many possible ways in which you can understand/explain/do it.
Jednym z możliwych sposobów is... / Na przykład...
start learning
One possible way is.../For example,...
Czy mogę zastanowić się przez chwilę?
start learning
May I think about that for a second?
Pozwól, zastanowię się chwilę
start learning
Let me think for a moment.
Jak by to ująć?
start learning
How shall I put it?
Trudno powiedzieć, ale...
start learning
It's difficult to say, but...
To bardzo ciekawe/zadziwiające/niemoż/straszne! liwe
start learning
That's very interesting /amazing /impossible / horrible!
Naprawdę? To wspaniałe /okropne!
start learning
Really? It's a great / awful!
I co się potem stało?
start learning
And what happened then?
Myślę, że świetnie rozumiem jak to odczułeś/łaś.
start learning
I think I can understand how it felt.
Więc jak tam było?
start learning
So what was it like?
I co zrobiłeś/zrobiłaś?
start learning
And what did you do / did you do?
Powiedz mi więcej na ten temat!
start learning
Tell me more about it!
Przepraszam,że przerywam ale...
start learning
Sorry for interrupting, but...
Czy mogę coś powiedzieć?
start learning
May I say something?
Przepraszam, ale jest coś ważnego, co chciałbym powiedzieć /dodać.
start learning
Sorry, but there is something important I would like to say / write.
Obawiam się, że nie zrozumiałem tego.
start learning
I'm afraid I do not understand this.
Czy mógłbyś wytłumaczyć mi, co znaczy słowo ...?
start learning
Could you explain to me what does the word ...?
Nie jestem pewien, czy to znaczy...?
start learning
I'm not sure if that means ...?
Czy mógłbyś powtórzyć?
start learning
Could you repeat that, please?
Przepraszam, nie usłyszałem.
start learning
I'm sorry, I did not hear.
Słucham?
start learning
Pardon?
Do widzenia
start learning
Goodbye
Miło było cię poznać.
start learning
Nice to meet you.
Do zobaczenia wkrótce!
start learning
See you soon!
Nie wiem co to znaczy.
start learning
I do not know what it means.

You must sign in to write a comment