Project management

 0    34 flashcards    gorazlota
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
alokacja zasobów
start learning
allocation of resources / resource allocation
termin zakończenia
start learning
completion date / deadline
zarys
start learning
outline
zakres
start learning
scope
etap
start learning
stage
wspólne przedsięwzięcie
start learning
joint venture
ograniczenia projektu
start learning
project constraints
podział pracy
start learning
work breakdown
finalne wyniki projektu
start learning
project deliverables / final results of the project
ścieżka krytyczna
start learning
critical path
faza
start learning
phase
krok
start learning
step
dostarczyć, oddać (projekt)
start learning
deliver (a project)
sporządzać (np. umowę)
start learning
draw up
przyznawać (np. środki, dotacje)
start learning
grant
włożyć, zainwestować
start learning
put into, invest
składać się z czegoś
start learning
consist of something
zmieścić się w budżecie
start learning
stay within the budget
skończyć się, pozostać bez czegoś
start learning
run out of something
We've run out of money.
przeprowadzać (np. badanie, test), realizować (plan)
start learning
carry out
This research was carried out by Spanish experts.
dotrzymać terminu
start learning
meet a deadline
rozbijać (na części, np. zestawienie)
start learning
break down
trzymać się czegoś (np. planu, harmonogramu)
start learning
stick to / keep to
We should stick to the plan without changing anything.
zakłócać, utrudniać
start learning
impede
The problems with suppliers impeded the works connected with the project.
przydzielać, wyznaczać
start learning
assign
prawdopodobny
start learning
probable, likely
pilotazowy
start learning
pilot
realny, wykonalny
start learning
viable, feasible
mało zaawansowany, na początkowych etapach (np. o projekcie)
start learning
in its early stages
projekt jest na półmetku
start learning
The project is at the halfway stage.
projekt jest w końcowej fazie
start learning
The project is at the final stage
faza początkowa
start learning
initial phase
wprowadzać coś stopniowo
start learning
phase something in (implement sth gradually)
wycofywać coś stopniowo
start learning
phase out (withdraw something gradually)

You must sign in to write a comment