Próbna matura ang podst cke grudzień 2015

 0    192 flashcards    myzdolni
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wywiad
start learning
interview
wyjaśniać
start learning
explain
zadowolony
start learning
satisfied
podczas
start learning
during
zamiast
start learning
instead of
wystawa
start learning
exhibition
rada
start learning
advice
doradzać
start learning
advise
konkurencja
start learning
competition
regularnie
start learning
regularly
niezwykły
start learning
unusual
ogłosić, oznajmić
start learning
announce
schudnąć
start learning
lose weight
ćwiczenia regularnie
start learning
excercise regularly
zdejmować
start learning
take off
po wylądowaniu
start learning
after landing
rozmowca, głośnik
start learning
speaker
rozbawiony
start learning
amused
zabawiać
start learning
amuse
bliźnięta
start learning
twins
słynny
start learning
famous
dobroczynność
start learning
charity
łatwiejsze
start learning
easier
pacjent
start learning
patient
cierpliwość
start learning
patience
chory
start learning
sick
zdobyć pieniądze na sth
start learning
get money for sth
dzwoniącego
start learning
caller
paczka, działka
start learning
parcel
otrzymać
start learning
receive
pusty
start learning
empty
prawidłowo
start learning
properly
rozpocząć
start learning
begin
korzyść
start learning
benefit
zgubić się
start learning
get lost
rozrywka
start learning
pastime
wszyscy
start learning
everyone
umysł
start learning
mind
nie przeszkadza
start learning
don't mind
badanie
start learning
survey
dorosły
start learning
adult
czas wolny
start learning
spare time
twierdzić, uważać, żądać
start learning
claim
zachęcać, popierać
start learning
encourage
uczestniczyć
start learning
participate
zdrowy
start learning
healthy
kontrola
start learning
control
waga
start learning
weight
Kontrola wagi
start learning
control weight
ciśnienie
start learning
pressure
krew
start learning
blood
ciśnienie krwi
start learning
blood pressure
prawie
start learning
almost
ktoś, ktokolwiek
start learning
anyone
wyposażenie, sprzęt
start learning
equipment
organizacja
start learning
organization
móc
start learning
might
może
start learning
may
zająć się
start learning
take up
najprawdopodobniej
start learning
most likely
prawdopodobnie
start learning
likely
blisko
start learning
close to
Oferta indywidualna
start learning
offer individual
ulotka
start learning
leaflet
opisać
start learning
describe
inny, różny
start learning
different
woleć
start learning
prefer
sam
start learning
alone
przystąpić
start learning
join
sąsiedztwo
start learning
neighborhood
sąsiad
start learning
neighbour
obszar
start learning
area
dobrze wykorzystane trasy
start learning
well-used routes
podążać, śledzić
start learning
follow
przewodnik
start learning
guide
konkurowały
start learning
competed
niecierpliwie
start learning
impatiently
spędzać, wydać
start learning
spend
malutki
start learning
tiny
przełamać
start learning
break down
płacz
start learning
tears
nagroda
start learning
prize
cena
start learning
price
również
start learning
also
uczestnik
start learning
participant
przygoda
start learning
adventure
życie
start learning
lifetime
utrapienie
start learning
nuisance
przyzwyczaić
start learning
get used to
ostatecznie
start learning
eventually
kamerzystów
start learning
cameramen
obracać się
start learning
turn up
wsparcie
start learning
support
absolutnie
start learning
absolutely
na/dla przykład
start learning
for instance
dziennikarz
start learning
journalist
zapytać
start learning
ask
prosić o
start learning
ask for
doświadczenie
start learning
experience
mniej
start learning
less
niezależny
start learning
independent
zależny
start learning
dependent
zrelaksowany
start learning
relaxed
perspektywa/pomysł na życie
start learning
perspective on life
uciec z
start learning
escape from
dowiedzieć się, odkryć
start learning
find out
podjąć decyzje
start learning
make decision
certeinly
start learning
certeinly
zaufanie
start learning
confidence
entuzjastycznie
start learning
enthusiastically
plakaty
start learning
posters
ogromny
start learning
huge
niespodzianka
start learning
suprise
niezła myśl
start learning
nice thought
rekord, nagrywać
start learning
record
przedstawiane
start learning
presented
Spotkanie
start learning
meeting
biznesowy
start learning
bussiness
malarstwo, obraz
start learning
painting
zawierać
start learning
include
oferta specjalna
start learning
special offer
wymienione
start learning
listed
sprawdzać
start learning
cheque
obowiązek
start learning
duty
cenny
start learning
valuable
skradziony
start learning
stolen
pod
start learning
under
leżak
start learning
deckchair
odkryty
start learning
discovered
sprzątacz, odkurzacz
start learning
cleaner
rada
start learning
council
rozmówca
start learning
spokeperson
złodziej
start learning
thief
zatytuowany, prawo
start learning
entitled
włamanie
start learning
burglary
turysta
start learning
holidaymaker
należą do sb
start learning
belong to sb
każdy
start learning
each
zbadać
start learning
explore
wprowadzać
start learning
introduce
różnorodność
start learning
variety
kandydat
start learning
candidate
przez
start learning
across
mieć miejsce, odbywać się
start learning
take place
namiętny, pasjonujący
start learning
passionate
wycieczka z przewodnikiem
start learning
guided tour
akapit, ustęp
start learning
paragraph
wyspa
start learning
island
inspirować
start learning
inspire
żałować
start learning
regret
kłócić się z kimś
start learning
quarrel with sb
w pośpiechu
start learning
in a hurry
konkurent
start learning
competitor
rozwiązania problemu
start learning
solve problem
na czyjąś własność
start learning
on sb own
Miasto rodzinne
start learning
hometown
rozdział, epizod
start learning
episode
kampania
start learning
compaign
pasażer
start learning
passenger
przed
start learning
ahead
rzucił
start learning
threw
coś innego
start learning
something else
klakson, róg
start learning
horn
zmiana
start learning
change
odpowiedź
start learning
response
podnieść
start learning
pick up
nawyki
start learning
habits
litr
start learning
liter
okoliczność (do uprawiania seksu), okazja
start learning
opportunity (to dig out)
angażować
start learning
involve
rządowy
start learning
goverment
sprzątać
start learning
clean up
obok
start learning
beside
zapukać do drzwi
start learning
knock on the door
niedawno
start learning
recently
bliższy
start learning
closer
gotowy
start learning
done
bliższy
start learning
nearby
blisko
start learning
near
hałasować
start learning
din
tak szybko jak to możliwe, skoro tylko
start learning
as soon as
zapomnieć
start learning
forget
schody ruchome
start learning
escalator
rozmowa
start learning
conversation
ważny
start learning
important
inny
start learning
another
być może
start learning
perhaps
do
start learning
till
klimatyzacja
start learning
air-condition
włącz je
start learning
switch it on
Co się dzieje?
start learning
What's going on?
niedozwolone
start learning
not allowed

You must sign in to write a comment