Problems and solutions

 0    27 flashcards    joannabrzezinska7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ADHD(zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)
start learning
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
nie chodzić do szkoły (np. z powodu choroby)
start learning
be off school
prześladować (w szkole)
start learning
bully
prześladowca, prześladowczyni
start learning
bully
prześladowanie
start learning
bullying
kamera monitoringu
start learning
CCTV camera
oszukiwać, ściągać
start learning
cheat
ściągać, spisywać (od kogoś)
start learning
copy (from sb)
mieć dobre / złe wyniki w szkole / na egzaminach
start learning
do well /badly at school / in exams
dysleksja
start learning
dyslexia
dyslektyczny
start learning
dyslexic
wydalić kogoś (ze szkoły)
start learning
expel sb / throw sb out (from school)
wydalanie
start learning
expulsion
nie osiągnąć czegoś
start learning
fail to achieve sth
porażka, niepowodzenie
start learning
failure
mieć słabe wyniki
start learning
get poor results
mieć problemy, trudności
start learning
have a hard time
beznadziejny z (matematyki)
start learning
hopeless at (Maths)
indywidualne podejście
start learning
individual approach
źle się zach
start learning
misbehave
przewinenie
start learning
offence
pokonywać przeszkody
start learning
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
chodzić na wagary
start learning
skip lessons / classes / school
specjalne potrzeby edukacyjne
start learning
special educational needs
wsparcie
start learning
support
słabe punkty
start learning
weaker areas

You must sign in to write a comment