Presentations - 1, 2

 0    26 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Przede wszystkim pozwólcie, że wam podziękuję za to, że tu jesteście.
start learning
First of all, let me thank you for being here today.
Przede wszystkim...
start learning
First of all...
pozwólcie, że wam wszystkim podziękuję za...
start learning
let me thank you all for...
Cieszę się, że tak wielu z was mogło przyjść.
start learning
I’m glad that so many of you could come.
tak wielu z was
start learning
so many of you
Pozwólcie, że się przedstawię.
start learning
Let me introduce myself.
Jestem tu dziś, aby zaprezentować...
start learning
I’m here today to present...
Moja prezentacja jest szczególnie istotna dla tych, którzy składają zamówienia.
start learning
My talk is particularly relevant to those who place orders.
to dla mnie szczególnie istotne
start learning
it’s particularly relevant to me
składać zamówienia
start learning
place orders
OK, zaczynamy?
start learning
OK, shall we get started?
Zaczynajmy!
start learning
Let’s get started!
Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem Charlotte.
start learning
For those of you who don’t know me, I’m Charlotte.
Cieszę się, że tylu z was udało się dziś przyjść z tak krótkim wyprzedzeniem.
start learning
I’m happy that so many of you could make it today at such short notice.
Jutro nie uda mi się przyjść.
start learning
I can’t make it tomorrow.
Uda ci się dziś przyjść?
start learning
Can you make it today?
z tak krótkim wyprzedzeniem
start learning
at such short notice
Wiem, że jesteście ogromnie zajęci, więc chciałabym zacząć od razu.
start learning
I know you’re extremely busy, so I’d like to start right away.
od razu
start learning
right away
Jak widzicie na ekranie, nasz dzisiejszy temat to dokumentacja.
start learning
As you can see on the screen, our topic today is documentation.
Przyjrzymy się bliżej przechowywaniu.
start learning
We’re going to look closely at storing.
przyjrzeć się czemuś
start learning
examine sth / look closely at sth
o wiele bardziej ulepszone postępowanie z prawami użytkownika
start learning
much improved handling of user rights
postępowanie z czymś
start learning
handling of sth
o wiele bardziej ulepszone
start learning
much improved
Nie muszę wam tego tłumaczyć, prawda?
start learning
You don’t need me to spell it out for you, right?

You must sign in to write a comment